Kommunstyrelsen 27 oktober - Sverigedemokraterna Malmö

Kommunstyrelsen 27 oktober

MagnusOlsson_press3

Idag behandlades kommunbudgeten i Malmö stads kommunstyrelse. Sverigedemokraterna yrkade avslag på förslaget till det budgetförslag som Socialdemokraterna och Liberalerna presenterat. Nästa vecka kommer Sverigedemokraterna presentera sitt eget budgetförslag.

Magnus Olsson (SD), oppositionsråd för Sverigedemokraterna i Malmö kommenterar:

Som vanligt satsar Socialdemokraterna en hel del på bidrag och mindre på välfärdens kärna som skolan och äldreomsorgen. Sverigedemokraterna kommer prioritera det som vanliga Malmöbor förväntar sig av kommunen, den kommunala service som är lagstadgad och som Malmöborna har rätt till. Det är det som ska stärkas i en kommunbudget. Vi kommer inte heller plocka ut pengar från MKB och låta de som bor i hyresrätter betala ut en extraskatt, som Socialdemokraterna och Liberalerna har gjort. 

Kommunbudgeten kommer antas av kommunfullmäktige den 18 november.