Kommunstyrelsen 3 juni: SD kräver en budget i balans i arbetsmarknads- och socialnämnden; Zlatan-statyn ska flyttas till Stockholm - Sverigedemokraterna Malmö

Kommunstyrelsen 3 juni: SD kräver en budget i balans i arbetsmarknads- och socialnämnden; Zlatan-statyn ska flyttas till Stockholm

05

På dagens kommunstyrelsesammanträde yrkade Sverigedemokraterna avslag på förslaget att betala ut ytterligare 1,9 miljoner kr för förberedelser inför World Pride 2021.

Magnus Olsson (SD), Sverigedemokraternas oppositionsråd i Malmö, kommenterar:

Vi har tidigt varnat för att World Pride 2021 kommer bli ett kostsamt äventyr. Det finns ingen prislapp på denna event, vilket gör att kommunen kommer fram till 2021 pumpa ut pengar för att finansiera World Pride samtidigt som man kommer genomföra besparingar inom välfärden. Det är inte något vi kan stödja. 

Sverigedemokraterna yrkade även avslag på ett delprojekt inom Malmöexpressen linje 8 där kommunen tänker investera 29,6 miljoner kr för att förbättra förutsättningarna för kollektivtrafik på Davidshallsgatan.

Magnus Olsson (SD), Sverigedemokraternas oppositionsråd i Malmö, kommenterar:

Malmöexpressen kostar för mycket, innebär alltför stora ingrepp i staden och orsakar försämringar i trafikflödet. 

Zlatan-statyns framtida öde behandlades i kommunstyrelsen. Som enda parti i kommunstyrelsen föreslog Sverigedemokraterna att kommunstyrelsen skulle utreda och presentera förslag på hur Zlatan-statyn kan flyttas till en plats utanför Malmö stads kommungränser. De andra partierna ansåg att statyn skulle stanna kvar i Malmö och att en utredning skulle genomföras om den fortsatta placeringen av statyn.

Magnus Olsson (SD), Sverigedemokraternas oppositionsråd i Malmö, kommenterar:

Med all respekt för Zlatan Ibrahimovic, vandaliseringen som den här statyn utsatts för har kostat Malmö stad 230 000 kr. Det är inte Zlatan Ibrahimovic som betalar notan utan det är vanliga malmöbor. Vandalisering och skadegörelse är fel men det är inte heller hållbart att ha en staty av en person vars affärsidé är att ständigt provocera. Dessutom måste även politiker visa hänsyn för den rivalitet och supporteranda som finns i Allsvenskan. Det är olämpligt att ha en av Hammarbys delägare som staty utan Malmö FF:s stadium. Det måste vi politiker kunna förstå och respektera. 

Sverigedemokraterna lämnade in en reservation avseende den ekonomiska prognosen för Malmö stad där det totala ekonomiska underskottet för arbetsmarknads- och socialnämnden ligger på 434 miljoner kr. Sverigedemokraterna ställde sig inte bakom förslaget att arbetsmarknads- och socialnämnden tillfälligt under 2020 ska befrias från ansvar för det ekonomiska resultat som uppkommit till följd av ökade kostnader hänförliga till covid-19. Sverigedemokraterna stödde ett förslag från oppositionen om att arbetsmarknads- och socialnämnden skulle vidta åtgärder för att få en budget i balans.

Magnus Olsson (SD), Sverigedemokraternas oppositionsråd i Malmö, kommenterar:

Vi förstår mycket väl att covid-19 har orsakat underskott i vissa nämnder men underskottet i arbetsmarknads- och socialnämnden har varit stor och återkommande. Vi anser att om nämnden skulle hålla sig till kärnverksamheten kan man hålla sin budget.