Kommunstyrelsen 4 mars: Mer pengar till välfärden, slöjförbud, närodlat mat - Sverigedemokraterna Malmö

Kommunstyrelsen 4 mars: Mer pengar till välfärden, slöjförbud, närodlat mat

05

På dagens kommunstyrelse lyckades Sverigedemokraterna tillsammans med resten av oppositionen köra över styret och fördela mer resurser till grundskolenämnden och förskolenämnden. Magnus Olsson (SD) kommenterar:

Ännu en gång fick vi förtydliga för styret att välfärden måste prioriteras. Tillsammans med resten av oppositionen skickar vi mer pengar till förskolenämnden och grundskolenämnden än vad styret ville göra. Utbildning är en av de mest förebyggande åtgärderna mot gängvåldet. Våra barn måste lita på att de kan få en bra utbildning.

Sverigedemokraterna föreslog att närodlat mat skulle lyftas bland de mål som ska följas upp i policy för hållbar utveckling och mat. Förslaget röstades ner av Socialdemokraterna och Liberalerna.

Sverigedemokraterna yrkade avslag på förslaget att avsätta 1,1 miljoner kr till samarbetsplanen inom den så kallade ”Malmöandan”. Malmöandan är ett samarbete mellan kommunen och föreningslivet där det övergripande syftet är att ”öka demokratin, delaktigheten och jämlikheten i Malmö”. Magnus Olsson (SD) kommenterar:

I Malmö stad har vi många olika kommunala bidrag till civilsamhället samt olika former av samarbeten mellan kommunen och civilsamhället. Malmöandan går ett steg för långt och är egentligen kommunal styrning av delar av civilsamhället. Vi sverigedemokrater vill se ett oberoende kritiskt civilsamhälle som går före och visar oss politiker morgondagens utmaningar. Stöd till föreningslivet, ja. Styrning av föreningslivet, nej.  

Sverigedemokraternas motion om slöjförbud i förskolan och grundskolan röstades ner.

Magnus Olsson (SD) kommenterar:

Symboler för förtryck hör inte hemma i våra skolor. Det är tråkigt att fler partier inte förstår att den muslimska slöjan sexualiserar barn, vilket är oacceptabelt. Vi vill att skolan ska bli en fristad för barnen där de kan vara sig själva och stärkas som individer. 

Styret avslog även Sverigedemokraternas motion om att stärka studieron i skolorna genom riktlinjer, större politisk insyn i frågan om studiero, vidareutbildning för skolpersonal samt en årlig konferens där man lyfter upp lärarnas befogenheter i Malmö stad samt betonar vikten av studiero inom utbildningsväsendet.

Magnus Olsson (SD) kommenterar:

Vi vet att Malmö under en lång tid haft stora problem när det gäller bristen på studiero i skolorna. Men här ser vi att styret är nöjda med vad man gjort trots att utfallet inte blivit så bra. Istället för att bifalla vår motion och ta ännu ett steg och stärka arbetet med studiero så uttrycker man att det som görs räcker.