Kommunstyrelsen 5 maj - Sverigedemokraterna Malmö

Kommunstyrelsen 5 maj

05

Sverigedemokraterna ställde sig bakom förslaget om att Malmö stad ska bevilja Film i Skåne 500 000 kr som medfinansiering för genomförande av TV-serien ”Tunna blå linjen”, säsong 2. Sverigedemokraterna röstade nej till 1,5 miljoner kr för fortsatt finansiering av World Pride. Sverigedemokraternas motion om ett upphörande av kommunalt stöd till Muslimska Brödraskapet behandlades och fick inte stöd från något annat parti.

Sverigedemokraterna ställde sig bakom en kommunal medfinansiering av TV-serien ”Tunna blå linjen”. Detta för att produktionen kommer leda till att arbetstillfällen skapas i Malmö men också till en mer positiv syn gentemot Malmöpolisen. Säsong 2 kommer också belysa det som i medierna har kallats ”det dolda Malmö” vilket innefattar den svarta ekonomin och illegala migranter. Sverigedemokraterna anser att det är positivt att dessa sidor av Malmö får mer uppmärksamhet, då Socialdemokraterna länge har försökt dölja detta.

Sverigedemokraterna röstade nej till anslag till World Pride. Sammanlagt kommer World Pride kosta Malmös skattebetalare 30 miljoner kr. Sverigedemokraterna har som enda parti röstat nej till en kommunal finansiering av World Pride.

Sverigedemokraternas motion om att kommunala skattemedel till organisationer som har någon form av association eller samverkan med Muslimska brödraskapet, behandlades. Inget annat parti ville stödja denna motion som helt vill avsluta det kommunala stödet till organisationer som Ibn Rushd, som enligt flera rapporter har ideologisk anknytning till Muslimska brödraskapet.