Kommunstyrelsen 9 december: Socialdemokraterna vägrar stänga ner källarmoskén - Sverigedemokraterna Malmö

Kommunstyrelsen 9 december: Socialdemokraterna vägrar stänga ner källarmoskén

05

Sverigedemokraternas nämndinitiativ, om att stänga ner Al-Sahaba källarmoskén där imamen gjort antisemitiska uttalanden och legitimerat våld, fick stöd av Moderaterna. Tyvärr ville de andra partierna att källarmoskéns verksamhet skulle fortsätta.

Magnus Olsson (SD), oppositionsråd för Sverigedemokraterna i Malmö, kommenterar:

Det är tråkigt att Katrin Stjernfeldt Jammeh och hennes stödpartier tillåter Al-Sahaba moskén att fortsätta sprida sitt hat. Här hade alla partier en möjlighet att stänga ner denna hatiska källarmoské. Tyvärr valde majoriteten att stödja islamisterna. På grund av dessa partier kommer denna källarmoské fortsätta sprida sitt hat. Sverigedemokraterna kommer återkomma med fler förslag för att stänga ner källarmoskéerna. 

Sverigedemokraterna röstade nej till ett förslag som tvingar alla förvaltningar i Malmö att ta på sig bördan och kostnaderna för Malmös socialbidragstagare. Förslaget skulle tvinga verksamheter som äldreomsorgen och skolan att betala straffavgifter till socialtjänsten, om dessa verksamheter skulle vägra anställa socialbidragstagare.

https://motenmedborgarportal.malmo.se/committees/kommunstyrelsen/mote-2020-12-09