Kommunstyrelsen 9 juni - Sverigedemokraterna Malmö

Kommunstyrelsen 9 juni

05

På dagens kommunstyrelsesammanträde röstade Sverigedemokraterna nej till ett förslag som lyfter bort befogenheten att meddela föreskrifter om särskilda begränsningar för att förhindra spridningen av covid-19, från kommunstyrelsen till kommunstyrelsens arbetsutskott, där endast de tre partierna Socialdemokraterna, Liberalerna och Moderaterna sitter.

Sverigedemokraterna röstade även nej till att kommunfullmäktige ska befria arbetsmarknads- och socialnämnden för det negativa ekonomiska resultat som uppstår till följd av ändrade förutsättningar för finansiering av extratjänster och andra arbetsmarknadsinsatser.

Magnus Olsson (SD), oppositionsråd för SD Malmö, kommenterar:

Varje år har Socialdemokraterna en ny ursäkt till varför socialnämnden går med underskott. I år handlar det om extratjänster. Däremot står det inte ett ord i handlingarna om hur underskottet är relaterat till extratjänster och arbetsmarknadsinsatser. Det är dags att Malmö stads skattebetalare slutar betala för sociala problem som ofta kommer från utlandet.