Kommunstyrelsen 9 september: SD säger nej till bilfientlig parkeringspolicy - Sverigedemokraterna Malmö

Kommunstyrelsen 9 september: SD säger nej till bilfientlig parkeringspolicy

05

På dagens kommunstyrelsesammanträde yrkade Sverigedemokraterna avslag på en ny parkeringspolicy för Malmö stad. Skolnämnderna har uppfattat att förslagets konsekvenser blir att kostnaden för parkering kommer ligga på fastighetsägaren, vilket skolnämnderna i vissa fall är. Detta kommer ta resurser från barn- och skolpengen.

Flera remissinstanser har påpekat att det är svårt att fullt ut bedöma konsekvenserna av den nya parkeringspolicyn. De ekonomiska konsekvenserna för fastighetsägare, hyresgäster och verksamhetsutövare framgår inte av förslaget.

En ny mekanism i parkeringspolicyn är mobilitetsköp vilket innebär att fastighetsägaren ska avtala med Malmö stad om att avsätta medel för varje bilplats som inte kan tillhandahållas. Malmö stad ska använda pengarna som kommer in genom mobilitetsköp för att minska bilparkeringsbehovet på den aktuella fastigheten. Hur detta ska ske och vad Malmö stad ska göra med pengarna framgår inte av förslaget.

Beslutet om att anta parkeringspolicyn tas på kommunfullmäktige.

Magnus Olsson (SD), oppositionsråd i Malmö, kommenterar:

Det finns mycket som är otydligt i det här dokumentet men den röda tråden är att minska antalet bilister i Malmö genom att göra vardagen svårare för bilister. Vi sverigedemokrater menar att bilen används idag av många löntagare och en stad som vill attrahera fler löntagare och arbetsgivare måste också vara anpassad till bilister.