Kommunstyrelsens sammanträde 14 oktober - Sverigedemokraterna Malmö

Kommunstyrelsens sammanträde 14 oktober

05

På dagens kommunstyrelsesammanträde röstade Sverigedemokraterna nej till en markanvisningspolicy som kommer se till att fler nyproducerade lägenheter tilldelas personer som mottar ekonomiskt bistånd.

Enligt markanvisningspolicyn ska 10 procent av de nyproducerade hyreslägenheterna upplåtas till kommunen för uthyrning i andra hand inom ramen för kommunens bostadssociala verksamhet.

Sverigedemokraterna biföll förslaget om att kommunala ordningsvakter ska upphandlas och placeras på Möllevången och intilliggande områden. Däremot menade Sverigedemokraterna att verksamheten ska organisatoriskt placeras under kommunstyrelsen, istället för att placeras hos P-Malmö.

Magnus Olsson (SD), kommenterar förslaget om ordningsvakter:

Vi tycker att förslaget är ett steg i rätt riktning. Vi hade gärna sett ett utökat samarbete mellan livsmedelsinspektörer kopplat till tillsyn för att motverka illegala verksamheter. Samt att ordningsvakter bistår Malmö stads badvärdar med att motverka nedskräpning på Malmös badplatser.