Kommunstyrelsesammanträde | Sverigedemokraterna Malmö

Kommunstyrelsesammanträde

Den 6 april var det dags för årets femte kommunstyrelsesammanträde. De sverigedemokratiska ledamöterna Magnus Olsson och Anders Olin var där tillsammans med ersättarna Jörgen Grubb och Rickard Åhman-Persson. Våra ledamöter var som vanligt väldigt aktiva, detta resulterade i 9 reservationer och 11 särskilda yttranden, dessa redovisas nedan.

Kommunstyrelsen 2016-04-06 Reservation Ansökan från Malmö Pride om projektstöd

Kommunstyrelsen 2016-04-06 Reservation Kulturdepartementets betänkande Ny museipolitik

Kommunstyrelsen 2016-04-06 Reservation Motion om att upprätta en policy för Malmö stads skolgårdar

Kommunstyrelsen 2016-04-06 Reservation Objektsgodkännande kvarteret Cementen

Kommunstyrelsen 2016-04-06 Reservation Objektsgodkännande Tingdammsskolan 1

Kommunstyrelsen 2016-04-06 Reservation Remiss från Näringdepartementet – Sverigeförhandlingen

Kommunstyrelsen 2016-04-06 Reservation Revidering av särskilda ägardirektiv för MKB Fastighets AB

Kommunstyrelsen 2016-04-06 Reservation Stimulansmedel till sommarlovsaktiviteter

Kommunstyrelsen 2016-04-06 Reservaton Motion från Magnus Olsson (SD) om åldersbesämning av ensamkommande

Kommunstyrelsen 2016-04-06 SY Centrala behov och utvecklingsområden inom Individ- och familjeomsorgen

Kommunstyrelsen 2016-04-06 SY Inrättande av en politiskt sammansatt referensgrupp vad gäller demokrati

Kommunstyrelsen 2016-04-06 SY Kapacitetsutredning för skollokaler

Kommunstyrelsen 2016-04-06 SY Peronalredovisning 2015

Kommunstyrelsen 2016-04-06 SY Reviderad finanspolicy

Kommunstyrelsen 2016-04-06 SY Uppföljning av effektmål i vård- och omsorgsverksamheten

Kommunstyrelsen 2016-04-06 SY Uppföljning av försörjningsstödssatsningen om 31 mkr 2015

Kommunstyrelsen 2016-04-06 SY Utfallsprognos 1 2016

Kommunstyrelsen 2016-04-06 SY Utredningsdirektiv för översyn av stadsområdesnämnderna och den sociala

Kommunstyrelsen 2016-04-06 SY Utökad låneram

Kommunstyrelsen 2016-04-06 SY Övergång från grundskolan

DSC00009