Kommunstyrelsesammanträde | Sverigedemokraterna Malmö

Kommunstyrelsesammanträde

Den 13 september var det dags för årets åttonde kommunstyrelsesammanträde. De sverigedemokratiska ledamöterna Magnus Olsson och Anders Olin var där tillsammans med ersättarna Jörgen Grubb och Rickard Åhman-Persson. Våra ledamöter var som vanligt väldigt aktiva, detta resulterade i 9 reservationer och 4 särskilda yttranden, dessa redovisas nedan.

Här kan du läsa föredragningslista och även ta del av handlingar.

Kommunstyrelsen 2017-03-19 Reservation Nyplacerade i familjehem

Kommunstyrelsen 2017-09-13 Reservation Budgetskrivelse 2018, förvaltning 102 – kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen 2017-09-13 Reservation Objektsgodkännande nybyggnation inom Djupadalsskolan

Kommunstyrelsen 2017-09-13 Reservation Remiss från Finansdepartementet – Kvalitet i välfärden

Kommunstyrelsen 2017-09-13 Reservation Remiss från Justitiedepartementet – Hyresgäster

Kommunstyrelsen 2017-09-13 Reservation Remiss från Justitiedepartementet – Nya ungdomspåföljder

Kommunstyrelsen 2017-09-13 Reservation Remiss från Socialdepartementet – Svensk social trygghet

Kommunstyrelsen 2017-09-13 Reservation Remiss från Socialdepartementet Nationella kvalitetsplan för äldre

Kommunstyrelsen 2017-09-13 Reservation Slutrapport sociala investeringsfonden – Lärande hela dagen

Kommunstyrelsen 2017-09-13 SY Betänkande om bättre skydd mot diskriminering

Kommunstyrelsen 2017-09-13 SY Implementeringsplan för näringslivsprogrammet

Kommunstyrelsen 2017-09-13 SY Remiss från Finansdepartementet – Delningsekonomi på användarnas villkor

Kommunstyrelsen 2017-09-13 SY Sammanbrott i familjehem 2016