Kommunstyrelsesammanträde - Sverigedemokraterna Malmö

Kommunstyrelsesammanträde

Den 10 januari var det dags för årets första kommunstyrelsesammanträde. De sverigedemokratiska ledamöterna Magnus Olsson och Anders Olin var där tillsammans med ersättarna Jörgen Grubb och Rickard Åhman-Persson. Våra ledamöter var som vanligt väldigt aktiva, detta resulterade i 6 reservationer och 6 särskilda yttranden, dessa redovisas nedan.

Här kan du läsa föredragningslista och även ta del av handlingar.

Kommunstyrelsen 2018-01-10 Reservation Motion av Hanna Thomé (V) Alla har rätt till Modersmål

Kommunstyrelsen 2018-01-10 Reservation Nämndsinitiativ från (L) Hur många elever som är bortgifta

Kommunstyrelsen 2018-01-10 Reservation Objektsgodkännande Mathildenborgs restaurang

Kommunstyrelsen 2018-01-10 Reservation Ramverk för aktiva åtgärder enligt diskrimineringslagen

Kommunstyrelsen 2018-01-10 Reservation Uppdrag budget 2017 – Arbetstidsförkortning

Kommunstyrelsen 2018-01-10 Reservation Återrapportering och ansökan från RFSL Rådgivning HaBiTat Q

Kommunstyrelsen 2018-01-10 SY Motion från John Roslund (M) Större fokus på att anställa funktionshindrade

Kommunstyrelsen 2018-01-10 SY Tecknande av hyresavtal för Sjösättningens förskola

Kommunstyrelsen 2018-01-10 SY Uppdrag budget 2017 – Handlingsplan öka andel som arbetar heltid

Kommunstyrelsen 2018-01-10 SY Uppdrag budget 2017 – Utredning av språkkompetens

Kommunstyrelsen 2018-01-10 SY Uppföljning av särskilda ägardirektiv

Kommunstyrelsen 2018-01-10 SY Utredning och kartläggning av befintlig förskoletransport