Kommunstyrelsesammanträde - Sverigedemokraterna Malmö

Kommunstyrelsesammanträde

Den 7 februari var det dags för årets andra kommunstyrelsesammanträde. De sverigedemokratiska ledamöterna Magnus Olsson och Anders Olin var där tillsammans med ersättarna Jörgen Grubb och Rickard Åhman-Persson. Våra ledamöter var som vanligt väldigt aktiva, detta resulterade i 11 reservationer och 6 särskilda yttranden, dessa redovisas nedan.

Här kan du läsa föredragningslista och även ta del av handlingar.

Kommunstyrelsen 2017-02-07 Reservation Motion om att göra hela Malmö till boendeparkzon

Kommunstyrelsen 2018-02-07 Reservation Ansökan från Servicenämnden om ombyggnation av Konsthögskolan

Kommunstyrelsen 2018-02-07 Reservation Förstudie om inrättande av ett demokrati- och migrationsmuseum

Kommunstyrelsen 2018-02-07 Reservation Magnus Olsson (SD) och Ilvars Hansson (SD) om ökade insatser

Kommunstyrelsen 2018-02-07 Reservation Malmö Trygghetssatsning 2018

Kommunstyrelsen 2018-02-07 Reservation Motion av Jörgen Grubb (SD) om barnens rätt till hälsa

Kommunstyrelsen 2018-02-07 Reservation Motion av Magnus Olsson (SD) om hemtjänst, äldreomsorg etc.

Kommunstyrelsen 2018-02-07 Reservation Motion om att införa förbud mot dieselfordon

Kommunstyrelsen 2018-02-07 Reservation Nämndsbudget 2018, kommunstyrelsen fv 102

Kommunstyrelsen 2018-02-07 Reservation Objektsgodkännande för nybyggnation av Nya Högaholmsskolan

Kommunstyrelsen 2018-02-07 Reservation Översiktsplan för Malmö

Kommunstyrelsen 2018-02-07 SY Kostnadskontroll i utbyggnadsprocessen av förskolor och skolor

Kommunstyrelsen 2018-02-07 SY Motion av Anders Skans (V) om återkommunalisering av elnätet

Kommunstyrelsen 2018-02-07 SY Motion om att namnge platser efter förebilder

Kommunstyrelsen 2018-02-07 SY Stärkt skydd för barn och unga – handlingsplan för ungdomsvården

Kommunstyrelsen 2018-02-07 SY Uppdrag budget 2017 – Utredning om spridning av allaktivitetshusmodell

Kommunstyrelsen 2018-02-07 SY Ändamålsenliga lokaler för Malmö stads konstsamling