Kommunstyrelsesammanträde - Sverigedemokraterna Malmö

Kommunstyrelsesammanträde

Den 4 april var det dags för årets fjärde kommunstyrelsesammanträde. De sverigedemokratiska ledamöterna Magnus Olsson och Anders Olin var där tillsammans med ersättarna Jörgen Grubb och Rickard Åhman-Persson. Våra ledamöter var som vanligt väldigt aktiva, detta resulterade i 7 reservationer och 12 särskilda yttranden, dessa redovisas nedan.

Här kan du läsa föredragningslista och även ta del av handlingar.

Kommunstyrelsen 2018-04-04 Reservation Ansökan om objektsgodkännande Dekanen 1

Kommunstyrelsen 2018-04-04 Reservation Ansökan om objektsgodkännande för Solkvarteren

Kommunstyrelsen 2018-04-04 Reservation Handlingsplan för bostadsförsörjning 2018-2022

Kommunstyrelsen 2018-04-04 Reservation Motion om bidragsfuskrotel

Kommunstyrelsen 2018-04-04 Reservation Objektsgodkännande Annebergsskolan Anneberg 1

Kommunstyrelsen 2018-04-04 Reservation Remiss av förslag till ny Klimat- och energistrategi

Kommunstyrelsen 2018-04-04 Reservation Yttrande till Revisorskollegiet granskning av projektredovisning

Kommunstyrelsen 2018-04-04 SY Budgetskrivelse 2019 – Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen 2018-04-04 SY Kompetensförsörjningsgap och handlingsplaner Malmö stad 2017

Kommunstyrelsen 2018-04-04 SY Malmö stads hållbarhetsrapport 2017

Kommunstyrelsen 2018-04-04 SY Motion av Magnus Olsson (SD) om översyn av antalet policyn i Malmö stad

Kommunstyrelsen 2018-04-04 SY Personalredovisning 2017

Kommunstyrelsen 2018-04-04 SY Policy för inköpsverksamheten i Malmö stad med tillhörande riktlinjer

Kommunstyrelsen 2018-04-04 SY Policy och riktlinjer för lokalförsörjningen i Malmö

Kommunstyrelsen 2018-04-04 SY Remiss från Justitiedepartementet – Stärkt skydd för valhemligheten

Kommunstyrelsen 2018-04-04 SY Remiss från Näringsdepartementet Ett land att besöka

Kommunstyrelsen 2018-04-04 SY Revidering av arbetsmarknads- och socialnämndens reglemente

Kommunstyrelsen 2018-04-04 SY Utfallsprognos 1, 2018 Malmö stad

Kommunstyrelsen 2018-04-04 SY Åtgärdsplan för ett kommunövergripande systematiskt klarspråksarbete