Kommunstyrelsesammanträde | Sverigedemokraterna Malmö

Kommunstyrelsesammanträde

Den 2 maj var det dags för årets femte kommunstyrelsesammanträde. De sverigedemokratiska ledamöterna Magnus Olsson och Anders Olin var där tillsammans med ersättarna Jörgen Grubb och Rickard Åhman-Persson. Våra ledamöter var som vanligt väldigt aktiva, detta resulterade i 20 reservationer och 13 särskilda yttranden, dessa redovisas nedan.

Här kan du läsa föredragningslista och även ta del av handlingar.

Kommunstyrelsen 2018-05-02 Reservation Förhyrning av lokaler för Rörelsernas Museum

Kommunstyrelsen 2018-05-02 Reservation Handlingplan för fossilfria drivmedel

Kommunstyrelsen 2018-05-02 Reservation Kommunfullmäktige uppdrag 2017 – Globala hållbarhetsmål

Kommunstyrelsen 2018-05-02 Reservation Motion (L) om mobilförbud i klassrummet

Kommunstyrelsen 2018-05-02 Reservation Motion (M) om skärpta aktivitetskrav och bidragstak

Kommunstyrelsen 2018-05-02 Reservation Motion (M) om skärpta regler för bidrag och familjehem

Kommunstyrelsen 2018-05-02 Reservation Motion (SD) – Malmö stad ska inte stödja illegala migranter

Kommunstyrelsen 2018-05-02 Reservation Motion (SD) om att införa Staffanstorpsmodellen i Malmö

Kommunstyrelsen 2018-05-02 Reservation Motion (SD) om att polisanmäla ensamkommande

Kommunstyrelsen 2018-05-02 Reservation Motion (SD) om religiösa skäl är ett hinder för skolans styrdokument

Kommunstyrelsen 2018-05-02 Reservation Motion (V) om att slopa allmän visstid

Kommunstyrelsen 2018-05-02 Reservation Nyhamnen

Kommunstyrelsen 2018-05-02 Reservation Objektsgodkännande för Bolmörtens LSS-boende

Kommunstyrelsen 2018-05-02 Reservation Planprogram för Stadionområdet

Kommunstyrelsen 2018-05-02 Reservation Program Lindängen – pilotprogram för sociala och fysiska investeringar

Kommunstyrelsen 2018-05-02 Reservation Redovisning av kommunstyrelsens och stadskontorets stöd

Kommunstyrelsen 2018-05-02 Reservation Remiss från Finansdepartementet – Offentlig finansiering

Kommunstyrelsen 2018-05-02 Reservation Remiss från Socialdepartementet – För barnets bästa

Kommunstyrelsen 2018-05-02 Reservation Remiss från Socialdepartementet Jämställt föräldraskap

Kommunstyrelsen 2018-05-02 Reservation Översiktsplan för Malmö stad

Kommunstyrelsen 2018-05-02 SY Arkitekturstaden Malmö

Kommunstyrelsen 2018-05-02 SY Brukarundersökning individ- och familjeomsorgen 2017 – Rapportering

Kommunstyrelsen 2018-05-02 SY Granskning av miljöarbetet i Malmö stad

Kommunstyrelsen 2018-05-02 SY Lägesrapport årlig uppföljning och analys av bostadsförsörjningen

Kommunstyrelsen 2018-05-02 SY Miljöredovisning 2017 – Uppföljning av Miljöprogram för Malmö stad 2009-2020

Kommunstyrelsen 2018-05-02 SY Modell för investeringsstyrning i Malmö stad

Kommunstyrelsen 2018-05-02 SY Motion av (L) om att hbtq-certifiera Malmö stads utbildningsförvaltningar

Kommunstyrelsen 2018-05-02 SY Motion av Magnus Olsson (SD) om att införa Staffanstorpsmodellen i Malmö

Kommunstyrelsen 2018-05-02 SY Rapport om gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader

Kommunstyrelsen 2018-05-02 SY Remiss från Finansdepartementet – Att främja gröna obligationer

Kommunstyrelsen 2018-05-02 SY Remiss från Justitiedepartementet – EU vapendirektiv

Kommunstyrelsen 2018-05-02 SY Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning

Kommunstyrelsen 2018-05-02 SY Årsredovisning 2017 – Räddningstjänsten Syd