Kommunstyrelsesammanträde - Sverigedemokraterna Malmö

Kommunstyrelsesammanträde

Den 13 juni var det dags för årets sjätte kommunstyrelsesammanträde. De sverigedemokratiska ledamöterna Magnus Olsson och Anders Olin var där tillsammans med ersättarna Jörgen Grubb och Rickard Åhman-Persson. Våra ledamöter var som vanligt väldigt aktiva, detta resulterade i 7 reservationer och 10 särskilda yttranden, dessa redovisas nedan.

Här kan du läsa föredragningslista och även ta del av handlingar.

Kommunstyrelsen 2018-06-13 Reservation Ansökan om objektsgodkännande Excellensen 2 och 4

Kommunstyrelsen 2018-06-13 Reservation Kompetensförsörjningsstrategi för Malmö stad

Kommunstyrelsen 2018-06-13 Reservation Medel till Mötesplats Social Innovation

Kommunstyrelsen 2018-06-13 Reservation Plan för samverkan mellan idéburen sektor och Malmö

Kommunstyrelsen 2018-06-13 Reservation Remiss – Med undervisningsskicklighet i centrum

Kommunstyrelsen 2018-06-13 Reservation Remiss – Vissa kirurgiska ingrepp i könsorganen

Kommunstyrelsen 2018-06-13 Reservation Utredning av förutsättningarna att starta ett lokalt tvätteri

Kommunstyrelsen 2018-06-13 SY Analys av nämndsmål utifrån kommunfullmäktigemålen

Kommunstyrelsen 2018-06-13 SY Ansökan om objektsgodkännande avseende Malmö Idrottsgrundskola

Kommunstyrelsen 2018-06-13 SY Ansökningar inom hållbar utveckling

Kommunstyrelsen 2018-06-13 SY Delårsrapport januari-april 2018

Kommunstyrelsen 2018-06-13 SY Internationell redovisning för Malmö stad 2017

Kommunstyrelsen 2018-06-13 SY Malmö stads befolkningsprognos 2018-2028

Kommunstyrelsen 2018-06-13 SY Objektsgodkännande för byggnation av ridanläggning

Kommunstyrelsen 2018-06-13 SY Remiss – Betänkande Effektivare energianvändning

Kommunstyrelsen 2018-06-13 SY Uppdrag budget 2017 – Försörjningsstödstagare i Malmö

Kommunstyrelsen 2018-06-13 SY Överenskommelse om fördjupad samverkan om nyanländas etablering