Kommunstyrelsesammanträde - Sverigedemokraterna Malmö

Kommunstyrelsesammanträde

Den 8 maj var det åter dags för kommunstyrelsesammanträde och som vanligt var våra representanter aktiva med både särskilda yttranden och reservationer i olika ärenden. Nedan finner Ni länkar till samtliga inlämnade SY och reservationer.

kommunstyrelsen_2019_05_08 _syUppdrag att aktualisera översiktsplan för Malmö

kommunstyrelsen_2019_05_08_res Nämndsinitiativ angående återvandande IS-terrorister

kommunstyrelsen_2019_05_08_res Planprogram för Stadionområdet

kommunstyrelsen_2019_05_08_res Uppdragsdirektiv budget 2019 – Uppdrag at kommunstyrelsen att tillsammans med servicenämnden och med stod av milj kommunstyrelsen_2019_05_08_res_Ansökan_om_medel_för_Malmö_Pride_2019_med_sikte_pa_2021 kommunstyrelsen_2019_05_08_res_Motion_av_Ilvars_Hansson_SD_om_att_installera_solcellsdrivna_parkbänkar kommunstyrelsen_2019_05_08_res_Motion_av_Märta_Stenevi_MP_om_säkerställande_av_papperslösa_barns_rättigheter kommunstyrelsen_2019_05_08_res_Remiss_från_Justitiedepartementet_Slopad_straffrabatt_för_unga_myndiga_(SOU_2018_85)

kommunstyrelsen_2019_05_08_sy Remiss från Finansdepartementet Lite mer lika. Översyn av kostnadsutjämningen för kommuner och landsting

kommunstyrelsen_2019_05_08_sy_Årsredovisning_2018_Räddningstjänsten_Syd

kommunstyrelsen_2019_05_08_sy_Förskolenämndens_utvärdering_av_resursfördelningsmodellen_och_ersättningsmodell kommunstyrelsen_2019_05_08_sy_Lägesrapport_årlig_uppföljning_och_analys_av_bostadsförsörjning_2019_från_stadsbyggnadsnämnden kommunstyrelsen_2019_05_08_sy_Redovisning_av_delegerade_beslut_till_kommunstyrelsen_8_maj_2019