Köttgaranti inom välfärden - Sverigedemokraterna Malmö

Köttgaranti inom välfärden

16__

Magnus Olsson (SD) och Nima Gholam Ali Pour (SD) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om att utreda införandet av en köttgaranti inom välfärden, som garanterar kötträtter för de personer som får sin mat genom kommunal verksamhet.

I motionen resonerar motionärerna att aktivisters och politikers strävan att införa en vegonorm leder till att skolbarn och äldre får i sig mindre kött. Kött i maten blir en socioekonomisk fråga. Motionärerna pekar också på att Malmö stads Policy för hållbar utveckling och mat har ett mål om att minska andelen kötträtter i skolor och äldreboenden.

Därför vill motionärerna att en köttgaranti inom välfärden upprättas som garanterar att de som får sin mat genom den kommunala välfärden får en viss mängd kött. En köttgaranti inom välfärden blir ett hinder mot att tvinga på människor den ”vegonorm” som vissa partier och intresseorganisationer verkar för.

Magnus Olsson (SD), kommunalråd för Sverigedemokraterna, kommenterar:

Att barn och äldre ofrivilligt får mindre kött i maten är ren bestraffning. Vegonormen riktas mot samhällets mest utsatta medan de som har råd kan när som helst äta kött. Det är orättvist. Nu vill SD införa en garanti så att de som vänder sig till välfärden behandlas på ett anständigt sätt. Våra äldre och barn ska garanteras en lagom mängd kött.

motion_köttgaranti_inom_välfärden ols