Kyrkofullmäktige säger nej till en handlingsplan för att renovera Bunkeflo kyrka - Sverigedemokraterna Malmö

Kyrkofullmäktige säger nej till en handlingsplan för att renovera Bunkeflo kyrka

Nima Gholam Ali Pour

På tisdagen behandlade Malmö pastorats kyrkofullmäktige Sverigedemokraternas motion om att upprätta en handlingsplan för att finansiera renoveringen av Bunkeflo kyrka. Sverigedemokraternas sju ledamöter i kyrkofullmäktige var de enda som biföll motionen efter en lång debatt.

Vid kyrkofullmäktiges sammanträde fanns 44 röstberättigade från nomineringsgrupperna Socialdemokraterna, POSK, Sverigedemokraterna, Vänstern i Svenska kyrkan, Borgerlig Allians och Frimodig kyrka. Sverigedemokraternas sju ledamöter biföll motionen, 36 ledamöter röstade avslag och en ledamot avstod från att rösta. Sverigedemokraterna lämnade in en skriftlig reservation.

Nima Gholam Ali Pour, gruppledare för Sverigedemokraterna i kyrkofullmäktige, kommenterar:

Det var en märklig debatt. Vi fick höra allt från att renovering av kyrkor är nostalgisk till att ordföranden för kyrkorådet förnekade att Bunkeflo kyrka är en skyddad kyrka enligt Kulturmiljölagen. Det är tragiskt att det finns högt uppsatta makthavare i Malmö pastorat som  känner varken till Kulturmiljölagen eller det ansvar som Svenska kyrkan har för kyrkobyggnaderna. Vi kommer självklart fortsätta kämpa för att stoppa rivningen av Bunkeflo kyrka och vi hoppas att vi kan förhala den till kyrkovalet 2021 så vi kan få ett mandat från församlingsborna att rädda Bunkeflo kyrka. 

kyrkofullmäktige_2019_05_07_res_svar_på_inkommen_motion_handlingsplan_för_att_finansiera_renoveringen_av_Bunkeflo_kyrka