Lägg ner tidningen Vårt Malmö - Sverigedemokraterna Malmö

Lägg ner tidningen Vårt Malmö

05

Magnus Olsson (SD) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige där han föreslår att den kommunala skattefinansierade tidningen Vårt Malmö ska läggas ner. Tidningen kostar Malmös skattebetalare 6 miljoner kr årligen och skickas ut till samtliga hushåll i Malmö. Innehållet i tidningen uttrycker inte kritik mot kommunen och försöker endast ge en positiv bild av kommunens verksamhet.

Motionären Magnus Olsson (SD) menar att en tidning vars syfte är att endast ge ut en positiv bild av Malmö och helt och hållet avstå från kritik mot missförhållanden i Malmö, försvårar både mediernas och den politiska oppositionen arbete. Dessutom ger den en förvrängd bild av Malmö till Malmöborna.

Magnus Olsson (SD), oppositionsråd för Sverigedemokraterna i Malmö, kommenterar motionen:

Det är inte kommunens uppgift att publicera en tidning. De pengar som går till att trycka den här tidningen skulle kunna stärka välfärden. Det finns flera oberoende tidningar som beskriver vad som händer i Malmö. Det finns inget behov av kommunal propaganda. Nu vill vi att denna kommunala version av Pravda läggs ner.

 

SD motion_vårt_malmö