Malmö stad måste avbryta samarbetet med Kina - Sverigedemokraterna Malmö

Malmö stad måste avbryta samarbetet med Kina

05

Magnus Olsson (SD) har lämnat in ett nämndinitiativ till kommunstyrelsen där han föreslår att kommunstyrelsen ska ge stadskontoret i uppdrag att bryta Malmö stads formella samarbeten med kinesiska städer.

Malmö har tre formella samarbeten med kinesiska städer.

1. Tangshan har varit formell vänort sedan 1987. Miljöförvaltningen specifikt kontaktas regelbundet av Tangshan.

2. Malmö stad har ett samarbetsavtal för en hållbar stadsutveckling med Hong Kong: Hong Kong – Malmö Sustainability Charter, sedan 2011. Signerat av miljöminister i Hong Kong och kommunstyrelsens ordförande i Malmö.

3. Malmö stad har en Memorandum of understanding med Shenzhen sedan 2012.

Sverigedemokraterna anser att Kina grovt bryter mot de mänskliga rättigheterna. Enligt Säkerhetspolisens senaste årsrapport 2019 är Ryssland, Kina och Iran de länder som utgör det största underrättelsehotet mot Sverige.

Säkerhetspolisen bedömer att det kinesiska underrättelsehotet har breddats, fördjupats och omfattar även cyberspionage, strategiska uppköp och påtryckningar eller hot mot bland annat svenska politiska beslutsfattare, forskare och offentliga personer.

Det är oacceptabelt att Malmö stad samarbetar med aktörer som inte har respekt för demokrati och mänskliga rättigheter. Malmö stad utsätter Malmöborna, speciellt de Malmöbor som den kinesiska staten ser som sina fiender, för fara när kommunen samarbetar med Kina.

Magnus Olsson (SD), oppositionsråd för Sverigedemokraterna, kommenterar:

Vi vet hur Kina behandlar sina medborgare. Jag ser inte riktigt vad Malmö stad kan lära sig av en regim som dagligen förtrycker sina medborgare och bryter mot mänskliga rättigheter. Dessutom bedriver Kina en aggressiv underrättelseverksamhet i Sverige vilket gör tillvaron otrygg för de personer som Kina uppfattar som sina fiender. Vår uppfattning är att Malmö stad inte kan ha ett fördjupat samarbete med myndigheterna i Kina. 

Nämndsinitiativ_om_malmö_stads_samarbeten_med_Kina Olsson SD