Malmö stad måste ta sitt ansvar för trygghetsfrågorna - Sverigedemokraterna Malmö

Malmö stad måste ta sitt ansvar för trygghetsfrågorna

05

Sverigedemokraternas oppositionsråd i Malmö, Magnus Olsson (SD), har lämnat in ett nämndinitiativ till kommunstyrelsen där förslaget är att kommunstyrelsen ska inrätta en trygghets- och säkerhetsberedning, som kontinuerligt följer trygghetsfrågorna och utvecklingen i Malmö gällande gängkriminalitet, skjutningar, sprängningar, rån och andra kriminella händelser och förlopp av vikt.

I förslaget nämner Magnus Olsson att tidigare råd och beredningar för trygghet i Malmö har avvecklats utan att kommunstyrelsen följt upp trygghetsfrågorna. För att lyfta trygghetsfrågorna på den politiska dagordningen finns det behov av en trygghets- och säkerhetsberedning där de olika partierna i kommunfullmäktige kan diskutera trygghetsfrågor utifrån underlag och evidens för att skapa konsensus omkring trygghetsfrämjande förslag.

Trygghets- och säkerhetsberedningen ska vara en politisk beredning under kommunstyrelsen som arbetar med trygghetsfrågorna och där partierna kan både inhämta information och presentera förslag. Magnus Olsson (SD) skriver i sitt initiativ till kommunstyrelsen att det är oacceptabelt att våldsvågen som drabbar Malmöbor inte diskuteras av Malmöbornas folkvalda politiker, kontinuerligt och konstruktivt.

Magnus Olsson (SD) kommenterar nämndinitiativet:

I ett Malmö där Malmöbornas vardag alltför ofta genomsyras av sprängningar, skjutningar och mord är det fullständigt orimligt att Malmös kommunstyrelse inte har ett forum eller råd för att diskutera olika förslag, nödvändiga åtgärder och utifrån ett Malmö perspektiv lyfta vår omfattande problematik med regering och berörda myndigheter. Även kommunala åtgärder måste upp på dagordningen i kommunstyrelsen. Våldsproblematiken i vår stad får inte sopas under mattan.