Mer stöd till Malmös lokala näringsliv - Sverigedemokraterna Malmö

Mer stöd till Malmös lokala näringsliv

05

Magnus Olsson (SD) har lämnat in ett nämndinitiativ till kommunstyrelsen där Sverigedemokraterna föreslår att en värdecheck på 500 kr ska tilldelas till varje medarbetare i Malmö stad. Värdechecken ska användas för att kunna handla för hos ett företag med sitt säte i Malmö stad. Tanken är att ökad konsumtion ska fungera som ett stöd för näringslivet under Corona-krisen.

Sverigedemokraterna vill att detta förslag ska snabbutredas för att ta reda på om förslaget är juridiskt gångbart och hur det bäst kan genomföras för att stärka småföretagens ekonomi.

I nämndsinitiativet skriver Magnus Olsson (SD) att det är viktigt att vardagskonsumtionen fortsätter, självklart med stor respekt för Folkhälsomyndighetens rekommendationer, och att det finns en konsumtion som kan hålla besöksnäringen och restauranger under armarna medan Corona-krisen pågår.

Magnus Olsson (SD), oppositionsråd för Sverigedemokraterna i Malmö, kommenterar:

Från kommunens håll måste mer göras. Konsumtionen måste upp igen. Det viktigaste nu är att rädda så många liv som möjligt men samtidigt se till att det finns ett lokalt näringsliv kvar efter Corona-krisen. Om staden kan öka efterfrågan borde vi göra det.

Nämndinitiativ angående värdecheck för att öka konsumtionen under Corona-krisen olsson