Motion angående lämplighetstest för personal inom äldreomsorgen i Malmö | Sverigedemokraterna Malmö

Motion angående lämplighetstest för personal inom äldreomsorgen i Malmö

De allra flesta av dem som arbetar inom äldreomsorgen gör ett fantastiskt jobb med att ta hand om våra äldre. Många gånger under mycket svåra förutsättningar. Att arbeta inom äldreomsorgen är ett av de svåraste jobben som finns och det krävs oerhört mycket av personalen, så som tålamod, empati, omvårdnads och läkemedelskunskaper, listan kan göras hur lång som helst.

 

Under det gångna året har det framkommit flera chockerande händelser runt om i vårt land, men även inom vår egen kommun, där personal har betett sig minst sagt olämpligt mot de äldre. I ett av fallen slog personalen på äldreboendet vad om när en äldre kvinna skulle dö. Sedan skändade man den döda kroppen genom att sätta solglasögon på den avlidna. I ett annat fall handlade det om personal som kränkt och trakasserat flera boende. Bland annat tryckte en av dem tillbaka en spya i munnen på en 100-årig kvinna. Dessa personer borde naturligtvis aldrig ha anställts inom äldreomsorgen.

 

Personer som är uppenbart olämpliga ska inte arbeta med äldre och det vore bäst för alla om detta upptäcktes redan vid anställningsintervjun. Förutom utbildningskrav och utdrag ur polisens belastningsregister bör man också införa ett lämplighetstest för all nyanställning inom äldreomsorgen. Ett lämplighetstest kan till exempel innebära ett stresstest och en kontroll av den sökandes empatiska förmåga. Detta kommer att öka tryggheten och säkerheten för de äldre men också öka attraktiviteten för att arbeta inom äldreomsorgen.

 

 

Med bakgrund av ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta:

 

ATT: Ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda möjligheterna för att inrätta ett lämplighetstest vid nyanställning inom äldreomsorgen i Malmö

 

ATT: Ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda och ta fram ett förslag för hur ett lämplighetstest kan utformas

 

 

 

Magnus Olsson SD                                                                                   Per Ramhorn SD