Motion: Förstudie om antisemitism i Malmö - Sverigedemokraterna Malmö

Motion: Förstudie om antisemitism i Malmö

93

PM: Förstudie om antisemitism i Malmö

Sverigedemokraterna har idag lämnat in motionen ”Förstudie om antisemitism i Malmö” som ämnar att ge Stadskontoret i uppdrag att genomföra en förstudie om antisemitismen i Malmö. Syftet med en sådan förstudie är att undersöka behovet av insatser mot antisemitism i Malmö för att hitta verktyg för att förebygga och motverka antisemitism samt hatbrott mot judar.

Sverigedemokraterna anser även att förstudien ska lyfta fram judars personliga erfarenheter och upplevelser av diskriminering och utsatthet för hatbrott i kommunen. Det finns även en förhoppning av en sådan förstudie ska fungera som en kommunal vitbok där Malmös judar får lyfta fram sitt perspektiv av hur antisemitismen har präglat deras tillvaro det senaste decenniet.

  • De flesta tjänstepersoner och politiker som får möta antisemitismen i Malmö har inte någon tydlig problembild. Det är bra med dialog och fina tal mot antisemitism men vi måste veta problemets karaktär och omfattning samt låta de utsatta ge sitt perspektiv, säger motionären Nima Gholam Ali Pour (SD)

 

Motionen i sin helhet finns att läsa här: Motion: Förstudie om antisemitism