Motion om ansiktsigenkänning på Malmö stads skolor - Sverigedemokraterna Malmö

Motion om ansiktsigenkänning på Malmö stads skolor

16__

För mer information kontakta: Magnus Olsson (SD) 070-913 07 99

Magnus Olsson, Sverigedemokraternas kommunalråd i Malmö stad, och Nima Gholam Ali Pour, ledamot i Malmö stads kommunfullmäktige, har lämnat in en motion om att testa och utveckla ansiktsigenkänning på Malmö stads skolor.

Motionen hänvisar till ett projekt i Skellefteå där Anderstorpsgymnasiet införde ansiktsigenkänning för att registrera elevers närvaro. Förslaget i motionen är att i enlighet med Sverigedemokraternas förslag ge kommunstyrelsen och grundskolenämnden i uppdrag att tillsammans med berörda förvaltningar och med projektet i Skellefteå som grund, ta fram ett förslag om att testa och utveckla ett liknande system med ansiktsigenkänning i skolmiljö på Malmös skolor.

Motionen i sin helhet finns att läsa här: Motion om att testa och utveckla ansiktsigenkänning på Malmö stads skolor

 

Magnus Olsson, kommunalråd

Nima Gholam Ali Pour, ledamot i Malmö stads kommunfullmäktige