Motion om att belysa framstående kvinnor i Malmö - Sverigedemokraterna Malmö

Motion om att belysa framstående kvinnor i Malmö

Lisbeth Persson-Ekström, ledamot i Malmö stads kommunfullmäktige, har inlämnat en motion till kommunfullmäktige om att ge i uppdrag åt lämpliga nämnder att ta fram ett förslag hur Malmö stad kan ligga i framkant med att berätta om Malmös fantastiska och historiska kvinnor, samt berätta om och uppmärksamma deras arbete i Malmö.

 

I sin motion nämner Lisbeth Persson-Ekström bland annat kvinnor som Leonora Christina som 1659 agerade som Malmös första kända kvinnliga försvarsadvokat och den svenska kvinnorörelsens främsta pionjär, Fredrika Bremer.

Motionen i sin helhet finns att läsa här: Motion om att belysa framstående kvinnor i Malmö