Motion om att förvärva fastigheterna på Norra Grängesbergsgatan - Sverigedemokraterna Malmö

Motion om att förvärva fastigheterna på Norra Grängesbergsgatan

SD Malmö_logo_Högupplöst

Motion om att förvärva fastigheterna på Norra Grängesbergsgatan

Det finns få personer som på riktigt kan påstå att fastigheterna och verksamheterna på Norra Grängesbergsgatan bidrar till en positiv utveckling av Malmö och vi är alla medvetna om vad för typ av verksamhet som pågår i många av dessa lokaler.

På många sätt kan man påstå att många av verksamheterna fungerar som motor för delar av det kriminella Malmö. Inte bara med pengatvätt kopplat till det svarta Malmö, men också olika typer av miljöfarlig verksamhet.

Vi kan, som vi gör nu, fortsätta med tillsynsverksamhet som till viss del gör skillnad, men Sverigedemokraterna menar att för att vi på riktigt ska lösa situationen måste vi göra om och göra rätt. Vi menar helt enkelt att tillsynsverksamheten är bra, men mest putsar på ytan, Norra Grängesbergsgatan bör börja om från ruta ett.

Att Malmö stad förvärvar fastigheterna på Norra Grängesbergsgatan med omnejd innebär förvisso en stor investering, men är något av det viktigaste som staden kan göra för att komma tillrätta med kriminaliteten i staden. När fastigheterna väl är för- värvade kan staden börja om på nytt för detta område, riva det till grunden och pla- nera för dess nya framtid.

Området i sig ligger på en plats i Malmö som när Rosengårds station är färdigbyggd, kommer vara ett mer attraktivt område än tidigare. Genom att då riva och bygga nya bostäder kan vi maximera nyttan av denna yta.

Sverigedemokraterna menar att ett förslag som detta hade kunnat vara en av de viktigaste åtgärder vi som kommun kan göra mot kriminaliteten i staden, samtidigt som vi lyfter områdets status.

 

Med bakgrund av ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta:

Att Ge i uppdrag åt kommunstyrelsen att undersöka möjligheten till att förvärva de fastigheterna på Norra Grängesbergsgatan som kan kopplas till kriminell verksamhet.

Att Ge i uppdrag åt berörda nämnder och förvaltningar att ta fram ett planförslag med syftet att göra en nystart för område runt N Grängesbergsgatan.

 

___________________
Anders Pripp (SD)

 

______________________
Stefan Plath (SD)