Motion om att göra en lägenhetsinventering för MKB - Sverigedemokraterna Malmö

Motion om att göra en lägenhetsinventering för MKB

SD Malmö_logo_Högupplöst

Malmö 2016-10-19

Motion om att göra en lägenhetsinventering för MKB

Ett av landets största problem i dag är bostadsbristen, där den kategori som drabbas hårdast är landets unga. Sverige har i dag 300 000 aktivt sökande unga som kommer längre och längre från bostadsmarknaden. Detta får förödande konsekvenser för den ekonomiska tillväxten i kommunen.

Samtidigt kan vi se att en större andel av de som har ett lägenhetskontrakt, väljer att hyra ut sin lägenhet i andrahand, viket allt oftare görs otillåtet. Det finns i dag flera olika aktörer som förmedlar andrahandslägenheter, men andelen som väljer att andrahandsuthyra sin lägenhet är fortfarande mycket större.

Hyreslägenheter har blivit en handelsvara där kontraktsinnehavaren kan tjäna stora pengar på andra människors beroende av en bostad. En av de populäraste förmedlarna har i sitt urval av andrahandslägenheter en majoritet av otillåtna överlåtelser och utvecklingen har stadigt ökat. I Malmö utannonserades 855 lägenheter en ökning med 42 %, Helsingborg utannonserades 114 lägenheter en ökning md 200 % och i Lund utannonserades 153 lägenheter en ökning med 96 %. Till detta kommer den dolda marknaden som ett led i den invandring som vi har till Sverige och den marknaden är smutsigare och mer omfattande än någon annan på bostadsmarknaden.

Flera fastighetsägare runt om i landet, som har gjort inventeringar för att se över renoveringsbehoven i bestånden, har upptäckt att den egentliga kontraktinnehavaren hyrt ut lägenheten otillåtet. I många fall har det bott mellan 10-20 personer i en normal 2 rums lägenhet. Det har även visat sig att flertalet av dessa personer vistas illegalt i landet och även arbetar på den svarta arbetsmarknaden, viket i sin tur gör att kommun och stat förlorar skatteintäkter samtidigt som svart arbetskraft tar jobb från vit arbetskraft eftersom denna är betydligt billigare. Vidare kunde man se att behovet av underhåll var betydligt högre än väntat då slitaget blev onaturligt högt, vilket i sin tur leder till stora oförutsedda kostnader för fastighetsägarna. Men den stora förloraren blir de bostadssökande som på ett korrekt sätt försöker få ett hyreskontrakt.

 

Med hänvisning till ovanstående föreslår Sverigedemokraterna att kommunfullmäktige beslutar:

att: Ge kommunstyrelsen i uppdrag att ge Malmö kommunala bostadsbolag (MKB)i uppdrag att årligen genomföra en lägenhetsinventering i syfte att komma till rätta med den otillåtna andrahandsuthyrningen, samt att synliggöra det faktiska lägenhetsunderhållet i beståndet.

 

___________________________________
Anders Olin (SD)