Motion om att införa digital justering av protokoll - Sverigedemokraterna Malmö

Motion om att införa digital justering av protokoll

05

För mer information kontakta: Magnus Olsson (SD) 070-913 07 99

Sverigedemokraternas kommunalråd i Malmö, Magnus Olsson, har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om att införa digital justering av protokoll. Motionen ämnar att ge kommunstyrelsen i uppdrag att tillsammans med stadskontoret utreda möjligheterna för Malmö stad att införa digital justering av protokoll.

 

Motionen i sin helhet finns att läsa här: Motion om att införa digital justering av protokoll

 

 

Magnus Olsson (SD), kommunalråd