Motion om att införa ”Staffanstorpsmodellen” i Malmö - Sverigedemokraterna Malmö

Motion om att införa ”Staffanstorpsmodellen” i Malmö

05

Motion om att införa ”Staffanstorpsmodellen” i Malmö

Hemlösheten i Malmö har ökat årligen mellan år 2013 och 2016. Enligt den årliga hemlöshetsräkningen ökade antalet hemlösa vuxna med 30 procent mellan år 2015 och 2016. Stadskontoret prognostiserar att kostnaden 2017 för hemlösheten i Malmö kommer bli 475 miljoner kr.

Samtidigt så är en majoritet av Malmös hemlösa inte svenska medborgare, vilket innebär att hemlösheten i Malmö tydligt är kopplat till invandringen, samt att de nyanlända har svårt att få en bostad, då det finns brist på bostäder.

I Staffanstorp har man löst bostadsproblemet för nyanlända vuxna och ensamkommande genom att låta dem bo i enklare boenden. Kommunen har köpt in sex husvagnar. I varje husvagn bor två personer. De nyanlända kommer bo i dessa husvagnar tills de finner en egen bostad. Ingen behöver bo på hotell eller andra boenden. Kommunen behöver inte köpa in lägenheter. De nyanlända får ett tak över huvudet och kostnaderna hålls nere.

Detta är en mycket mer hållbar lösning än de lösningar vi har sett i Malmö. Samtidigt ger det de nyanlända en verklighetsförankrad bild av tillståndet i Sverige. Det finns brist på bostäder och resurserna är inte oändliga i Sverige och Malmö. Det sänder också en viktig signal till nyanlända migranter, att Malmö med alla våra sociala problem, inte delar ut lägenheter till de nyanlända på hårt arbetande Malmöbors bekostnad. De nyanlända lär sig både mer om den svenska bostadsmarknaden och svenska värderingar. Gör din plikt, kräv din rätt.

Att implementera Staffanstorpsmodellen i Malmö behöver inte innebära att Malmö köper in husvagnar. Malmö stad kan även köpa in tält eller hitta andra temporära boendelösningar som inte kostar mycket och som uppmuntrar de nyanlända att skaffa en egen försörjning och bostad.

Staffanstorpsmodellen är mycket mer hållbar än Malmömodellen, som går ut på att kostnaderna för hemlösheten ökar varje år samtidigt som de nyanlända vänjer sig vid det faktum, att hårt arbetande skattebetalare kommer betala deras bostäder och försörja dem på alla möjliga sätt.

 

Med bakgrund av ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta att uppdra åt kommunstyrelsen:

  • Att ge berörda nämnder och förvaltningar i uppdrag att utreda möjligheten att införa Staffanstorps lösning på bostadsbristen för nyanlända migranter i Malmö.
  • Att ge Tekniska nämnden och berörda förvaltningar i uppdrag att i enlighet med utrednings förslag, implementera ”Staffanstorpsmodellen” i Malmö stad.

 

______________________
Magnus Olsson (SD)