Motion om att polisanmäla ensamkommande migranter med uppskriven ålder för bidragsbrott - Sverigedemokraterna Malmö

Motion om att polisanmäla ensamkommande migranter med uppskriven ålder för bidragsbrott

05

Motion om att polisanmäla ensamkommande migranter med uppskriven ålder för bidragsbrott

Ensamkommande ungdomar från Afghanistans ålder har sedan en längre tid varit en aktuell fråga i den politiska debatten. Många av dessa ungdomar saknar giltiga identitetsbevis och en överväldigande majoritet av dessa har påstått sig vara mellan 16 och 17 år gamla. I våra nordiska grannländer, som använder medicinsk åldersbedömning, har det visat sig att uppemot 80 procent av de som uppgett sig för att vara minderåriga i själva verket har varit vuxna. I juni avslöjade SVT:s Uppdrag granskning att ett systematiskt fusk med åldersbestämmelsen även finns i Sverige. Även utredningar från svenska Rättsmedicinalverket tyder på att 83 % av de som påstår sig vara minderåriga ljuger om sin ålder.

I Sverige användes åldersbedömningen för första gången i ett rättsfall i det uppmärksammade Arbogamordet då den ensamkommande Mohammad Rajabi fick sin ålder uppskriven efter mordet på hans 42-åriga flickväns pappa. Den 42-åriga kvinnan arbetade med att ta hand om ensamkommande ungdomar och Mohammed Rajabi var en av dem.

I Malmö stad ska vi behandla alla lika. Redan idag polisanmäler Malmö stad per automatik personer som försökt tillskansa sig försörjningsstöd på falska grunder. På samma sätt menar Sverigedemokraterna att vi ska göra gällande personer som får sin ålder uppskriven av migrationsverket. Att på detta sätt anmäla ensamkommande migranter för brott mot bidragsbrottslagen, är något som redan idag görs av Mariestads kommun och självklart Malmö stad ska följa deras exempel.

Asylsökande som ljuger om sin ålder för att framstå som yngre än vad de är, innebär stora extrakostnader för Malmö stad. Resurser för dessa personer hade kunnat gå till personer som är i verkligt behov av stödet. Malmö stads höga mottagande av nyanlända ensamkommande ungdomar, som har fått olika ekonomiska medel genom att påstå sig vara yngre än vad de är, har varit en stor kostnad för kommunen. En extrakostnad som innebär att dessa bidragsfuskare ska vara återbetalningsskyldiga till kommunen.

 

Med anledning av ovanstående föreslår Sverigedemokraterna att kommunfullmäktige beslutar:

Att Kommunstyrelsen och Arbetsmarknads och Socialnämnden i enlighet med motionens intentioner och utifrån ett Malmö perspektiv, undersöker möjligheterna till att Malmö stad ska verka för att polisanmäla ensamkommande migranter, som fått sin ålder uppskriven av migrationsverket, för bidragsbrott.

Att Kommunstyrelsen ser över möjligheterna så att de personer som ljugit om sin ålder i asylprocessen, ska vara återbetalningsskyldiga till Malmö stad av motsvarande summa som de tillskansat sig på felaktiga grunder.

 

_______________________
Magnus Olsson (SD)