Motion om behandling av medborgarförslag i kommunfullmäktige - Sverigedemokraterna Malmö

Motion om behandling av medborgarförslag i kommunfullmäktige

16__

För mer information kontakta: Magnus Olsson (SD) 070-913 07 99

Magnus Olsson, Sverigedemokraternas kommunalråd i Malmö stad, och Nima Gholam Ali Pour, ledamot i Malmö stads kommunfullmäktige, har lämnat in en motion om att medborgarförslag ska behandlas i kommunfullmäktige.

Idag behandlas förslag som lämnas in av kommuninvånarna i nämnderna och inte i kommunfullmäktige. I sin motion skriver Olsson och Gholam Ali Pour att nämndernas handlingsutrymme är begränsat av reglementen och kommunfullmäktiges budget, vilket innebär att det kan uppstå en situation där man inte kan bifalla ett medborgarförslag även om det skulle finnas stöd för detta medborgarförslag i nämnden.

Motionen i sin helhet finns att läsa här: Motion om behandling av medborgarförslag i kommunfullmäktige

 

Magnus Olsson, kommunalråd

Nima Gholam Ali Pour, ledamot i Malmö stads kommunfullmäktige