Motion om demokratikrav för kommunalt bidrag till politiska ungdomsförbund - Sverigedemokraterna Malmö

Motion om demokratikrav för kommunalt bidrag till politiska ungdomsförbund

93

Nima Gholam Ali Pour, ledamot i Malmö stads kommunfullmäktige har lämnat in en motion om att upprätta demokratikrav för bidrag som fritidsnämnden i Malmö delar ut till politiska ungdomsförbund. Motionen vill ge fritidsnämnden uppdraget att ta fram ett dokument som förklarar regelverket angående kommunala bidrag till politiska ungdomsförbund i Malmö stad. I detta dokument ska det även ingå demokratikrav.

 

Motionen i sin helhet finns att läsa här: Motion om demokratikrav för kommunalt bidrag till politiska ungdomsförbund

 

Nima Gholam Ali Pour, ledamot i Malmö stads kommunfullmäktige