Motion om ett framtagande av riktlinjer vid hämtning på förskola - Sverigedemokraterna Malmö

Motion om ett framtagande av riktlinjer vid hämtning på förskola

SD Malmö_logo_Högupplöst

Idag sker alltför ofta att ett äldre syskon – icke myndig – hämtar sitt/sina yngre syskon på förskola, i stället för att föräldrarna gör det. På vissa förskolor i Malmö händer det så ofta att förskolan tappar kontakt med dessa barns föräldrar, vilket självklart inte är bra för vare sig barnet eller föräldrarna. Det är pedagogen som har ansvaret för barnet, ända fram tills han eller hon har fått kontakt med vårdnadshavaren. Det är därför enligt vår uppfattning mot all praxis att yngre syskon (inte ens myndiga) hämtar barnen. Utöver förlusten av den viktiga kontakten mellan föräldrar och förskolans personal, finns ytterligare anledningar till att detta är problematiskt och t.o.m. kan innebära fara för barnet.

En av dessa är trafiken. För vilken – exempelvis- 8-åring kan förväntas ha full koll på såväl en trafikerad gata samtidigt som han/hon har hand om, och uppsyn över sitt yngre syskon?

Även andra oväntade saker som sker längs promenaden hem, t.ex. att något av barnen faller och gör sig illa, kan vara svåra att hantera för det barn som hämtat sitt yngre syskon.

 

Sverigedemokraterna i Malmö föreslår därför kommunfullmäktige att besluta:

Att: ge förskoleförvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag som syftar till att kunna reglera äldre syskons hämtning/lämning av sina yngre syskon på kommunala förskolor i Malmö.

Att: ge kommunstyrelsen och förskolenämnden i uppdrag att verkställa och införa det/de förslag som förskoleförvaltningen tar fram.

Att: ge kommunstyrelsen i uppdrag att fram ett förslag på hur Malmö stad kan säkerställa ständig och återkommande kontakt med föräldrar som har sina barn på förskolor inom Malmö stads verksamheter.

 

Lisbeth Persson-Ekström (SD)

2015-05-05 Motion – Inga syskon under 18 år