Motion om flyttkedjor för seniorer | Sverigedemokraterna Malmö

Motion om flyttkedjor för seniorer

2018-05-22
För mer information kontakta: Anders Olin (SD) 073-856 99 44

Motion om flyttkedjor för seniorer
Sverigedemokraternas Anders Olin valde idag att inkomma med en motion till kommunfullmäktige gällande flyttkedjor för seniorer. Ett av stadens stora problem är att frigöra lägenheter till en lägre kostnad. De nyproducerade lägenheterna blir aldrig billigare än de som redan finns i kommunens bestånd och detta gör att vi aldrig får igång någon riktig flyttkedja.

För att förenkla flyttkedjorna vill Sverigedemokraterna därför utreda förutsättningarna för att kunna erbjuda provboende på stadens serviceboenden samt att inrätta en avdelning som arbetar med lägenhetsbyten riktat för seniorer samt hjälp och stöd vid flytt.

På dessa sätt vill vi bistå stadens seniorer, påverka de i dag nästan obefintliga flyttkedjorna, samtidigt som vi kan erbjuda en trygghet som finns i deras boende i dag.

Motionen som helhet finns att läsa här: Motion äldres boende


Anders Olin kommenterar:

– ”Detta är bara ett av många förslag för de äldre i Malmö, som Sverigedemokraterna kommer att genomdriva om vi får inflytande efter valet i september. Vi är övertygade om att vårt förslag kan bidra till ökade flyttkedjor som både gynnar våra äldre och Malmös ungdomar som söker sin första lägenhet.”, säger Anders Olin (SD).

anders.olin@sverigedemokraterna.se