Motion om kursdag för kommunal upphandling - Sverigedemokraterna Malmö

Motion om kursdag för kommunal upphandling

05

2017-03-07

Motion om kursdag för kommunal upphandling

Vid årsskiftet (2017) trädde en ny lag om offentlig upphandling i kraft som gör det enklare för kommuner att beställa svenska närproducerade råvaror till den kommunala verksamheten.

Den nya lagen gör det möjligt att ställa krav på att varor ska vara producerade på samma sätt som lagen kräver i Sverige. Exempel kan vara att vi ställer krav på att antibiotika inte ska användas i förebyggande syfte vid uppfödning av djur.

Detta är en chans för Malmö stad att höja kvaliteten på maten ytterligare. Dessutom är det en möjlighet för staden att på ett effektivt sätt stödja svenska matproducenter samt att sätta press på svenska producenter som håller lägre krav, att öka sina krav, för att på så sätt ha en möjlighet att sälja sina produkter till Malmö stad.

En upphandlingsprincip som gynnar svenska producenter gör alla till vinnare. Oavsett om det är barnen som får bättre mat, transportsträckor som blir kortare eller landsbygden som behåller sina matproducenter. Malmö stad bör ha som ambition att öka mängden närproducerat som serveras på våra skolor och äldreboenden, därför bör staden också skapa möjligheter för att detta ska kunna genomföras.

 

Med bakgrund av ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta:

Att: ge kommunstyrelsen i uppdrag att tillsammans med stadskontorets upphandlingsenhet och miljöförvaltningen, genomföra en utbildning av anställda med ansvar för offentlig upphandling, med fokus på att öka kunskapen om hur Malmö stad kan gynna hög kvalitet och svensk produktion av livsmedel vid offentlig upphandling.

 

_______________________
Magnus Olsson (SD)