Motion om upplåtelse av Malmö pastorats kyrkor - Sverigedemokraterna Malmö

Motion om upplåtelse av Malmö pastorats kyrkor

93

För mer information kontakta: Nima Gholam Ali Pour (SD) 072-391 75 93

 

Sverigedemokraterna har lämnat in en motion till Malmö pastorats kyrkofullmäktige. Motionen vill att kyrkofullmäktige ska besluta:

Att ge Kyrkorådet i uppdrag att upprätta rutiner och riktlinjer avseende upplåtelse av pastoratets egendom.

 

Att vid upplåtelse av pastoratets egendom så ska det finnas en ansökan från den som vill nyttja egendomen och ett skriftligt beslut från pastoratet om upplåtelse.

 

Att pågående upplåtelser redogörs för Kyrkorådet på regelbunden basis.

 

Sverigedemokraternas gruppledare i kyrkofullmäktige, Nima Gholam Ali Pour, kommenterar:

– Det har inte funnits tydliga besked om hur kyrkorummen lånas ut i Malmö pastorat. Det är inte heller tydligt vem som bär ansvaret vid upplåtelse eller om någon överhuvudtaget bär ett ansvar. Med dessa tre förslag vill vi lägga grunden till att förebygga olämpliga upplåtelser av kyrkorum.

Motionen i sin helhet finns att läsa här: Motion om upplåtelse av pastoratets kyrkor