Motion om religiösa skäl är ett hinder för skolans styrdokument - Sverigedemokraterna Malmö

Motion om religiösa skäl är ett hinder för skolans styrdokument

SD Malmö_logo_Högupplöst

Motion om religiösa skäl är ett hinder för skolans styrdokument

Tidigare i år 2017, kom det fram uppgifter om att Al-Azharskolan i Stockholm undervisar flickor och pojkar var för sig i idrott och hälsa. En aspekt av detta är om Sverige och Malmö överhuvudtaget ska ha religiösa friskolor och då med tanke på att Utbildningsdepartementet har fått signaler om att pojkar och flickor på vissa skolor helt enkelt delas upp vid undervisningen.

Samtidigt så finns det en problematik kring de konflikter som kan uppstå mellan religion och en skola som ska inkludera alla. I de flesta fall är religion exkluderande medan skolan ska vara inkluderande. Idag har vi inte något underlag om hur religionen påverkar de kommunala skolorna i Malmö. Samtidigt så genomgick Sverige en migrationskris förra året där Malmös skolor fick ta emot en stor mängd elever som kommer från religiösa samhällen.

Skolans uppgift är inte endast att förmedla en välfärdstjänst till föräldrar och barn, utan skolan ska följa läroplanen och skollagen. Denna läroplan har en värdegrund med specifika principer som är förankrade i en svensk kontext. Det är inte säkert att den värdegrund som den svenska skolan har skulle vara lika självklar i Syrien eller Afghanistan.

Vi Sverigedemokrater anser att det finns starka skäl att utreda om religiösa skäl orsakar svårigheter för pedagogisk personal att följa skollagen och läroplanen i Malmö. Ett av dessa starka skäl är att Malmö stad nu har ett stort elevunderlag som kommer direkt från samhällen där den svenska skollagen och läroplanen saknar förankring. Det är inte självklart att lärarna formar eleverna utan det kan bli så att elevunderlaget får lärarna att anpassa sin undervisning. Det här är en fråga som måste utredas eftersom det är viktigt för likvärdigheten att personalen följer skolans styrdokument.

 

Med bakgrund av ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta:

  • Att kommunstyrelsen ges i uppdrag att uppdra åt grundskolenämnden att utreda om religiösa skäl orsakar svårigheter för pedagogisk personal, inom kommunens verksamhet, att följa skollagen och läroplanen.

 

Magnus Olsson (SD)

Jörgen Grubb (SD)