Namninsamling för att rädda Bunkeflo kyrka - Sverigedemokraterna Malmö

Namninsamling för att rädda Bunkeflo kyrka

Nima Gholam Ali Pour

Sverigedemokraternas kyrkofullmäktigegrupp i Malmö pastorat startar nu en namninsamling för att hindra rivningen av Bunkeflo kyrka och visa hur starkt stödet är för en renovering av kyrkan. Initiativet har tagits efter att kyrkorådets arbetsutskott, bestående av Socialdemokraterna och POSK, har tagit beslut om att Bunkeflo kyrka ska rivas.

Bunkeflo kyrka invigdes 1898. Eftersom Bunkeflo kyrka är uppförd innan 1940 är den skyddad enligt Kulturmiljölagen. Sverigedemokraterna har i Malmö pastorats kyrkoråd och kyrkofullmäktige verkat för att Bunkeflo kyrka ska renoveras och lagt fram olika förslag på hur kyrkan kan renoveras utan att belasta pastoratets ekonomi.

Namninsamlingen är en del av en kyrkopolitisk kampanj som kommer löpa fram till den 30 juni.

Nima Gholam Ali Pour (SD), gruppledare för Sverigedemokraterna i Malmö pastorats kyrkofullmäktige, kommenterar:

Vi har gjort allt vad vi kan för att stoppa rivningen av en kyrka som har funnits i Bunkeflo så länge människor kan minnas. Nu vänder vi oss till församlingsborna och Malmöborna för att informera dem om vad som kommer hända och be dem visa sitt stöd för Bunkeflo kyrka. Det handlar om en kyrka som är 120 år gammal. Det här är kulturarv.

Namninsamlingen kan man hitta här: Rädda Bunkeflo kyrka.