Nolltolerans mot vandalisering av kyrkogårdar - Sverigedemokraterna Malmö

Nolltolerans mot vandalisering av kyrkogårdar

Lisbeth Persson-Ekström

Nima Gholam Ali Pour (SD) och Lisbeth Persson Ekström (SD) har lämnat in en motion till kyrkofullmäktige där motionärerna föreslår flera åtgärder för att motverka vandaliseringen av kyrkogårdarna i Malmö.

Åtgärderna som motionärerna föreslår är följande:

  • Användning av drönare för att bekämpa gravplundring.
  • Dialog med civilsamhället som syftar till att motverka gravplundring.
  • Bedriva kameraövervakning på utsatta platser i kyrkogårdar.
  • Svenska kyrkan i Malmö ska erbjuda stöd till malmöbor som behöver polisanmäla brott mot griftefrid.
  • Föra dialog med Polismyndigheten och Malmö stad om hur man kan kraftsamla för att hindra vandalisering av kyrkogårdar.
  • Upprätta en plan för att motverka gravplundring.
  • Utreda hur vandalisering av kyrkogårdar kan kartläggas.
  • Ta fram en lämplig tid på dygnet då ingångar till kyrkogårdar kan stängas och låsas.

Nima Gholam Ali Pour, gruppledare för SD i Malmö pastorats kyrkofullmäktige, kommenterar:

Vi sverigedemokrater har gång på gång klarlagt för de andra nomineringsgrupperna att något måste göras åt den otrygghet som råder på Malmös kyrkogårdar. Trots att vandalisering och stöld sker systematisk så har absolut ingenting gjorts. Det är respektlöst. Kyrkan tar inte sitt ansvar som huvudman för begravningsverksamheten. Nu tar vi vårt ansvar som förtroendevalda och lägger fram dessa förslag, varav många är självklara och borde genomförts för länge sedan.

motion_motverka_vandalisering_av_kyrkogårdar