Ogiltigförklara beslutet om att sälja Södra Sallerups prästgård - Sverigedemokraterna Malmö

Ogiltigförklara beslutet om att sälja Södra Sallerups prästgård

93

Sverigedemokraternas gruppledare i Malmö pastorats kyrkofullmäktige, Nima Gholam Ali Pour, har lämnat in en skrivelse till Domkapitlet i Lunds stift där han beskriver hur omröstningen i Malmö pastorats kyrkofullmäktige om att sälja Södra Sallerups prästgård har skett på ett felaktigt sätt.

Gholam Ali Pour begär att beslutet ska ogiltigförklaras då omröstningsprocessen bryter mot kyrkofullmäktiges arbetsordning och Kyrkoordningen.

Bland annat har omröstningen delats upp i en ”försöksvotering” och en ”rösträkning”, vilket hindrat ledamöter i kyrkofullmäktige från att förtydliga om det verkligen fanns stöd för en försäljning av Södra Sallerups prästgård. Varken ”försöksvotering” eller ”rösträkning” är moment som ska inkluderas i omröstningsprocessen.

Det finns inte heller något röstningsresultat trots att en omröstning ägde rum. Omröstningen har ägt rum genom handuppräckning, vilket inte är förenligt med den arbetsordning som kyrkofullmäktige har fastställt.

Sverigedemokraternas gruppledare i kyrkofullmäktige, Nima Gholam Ali Pour, kommenterar:

Försäljningen av Södra Sallerups prästgård är en viktig fråga. Det är därför det har tagits upp i kyrkofullmäktige. Det har funnits stora och märkbara brister när omröstningen ägt rum. Vi tycker att beslutet ska ogiltigförklaras då varken arbetsordning eller Kyrkoordning följts.

 

Skrivelse_bilagor