Omedelbara insatser för att hjälpa näringslivet - Sverigedemokraterna Malmö

Omedelbara insatser för att hjälpa näringslivet

Stefan Plath

Sverigedemokraterna har lämnat in ett nämndinitiativ till tekniska nämnden där man föreslår åtgärder som skulle kunna öka affärs- och restaurangverksamheternas intäkter. Förslaget läggs fram på grund av den kris som affärs- och restaurangverksamheterna i Malmö genomgår på grund av Corona-viruset.

På grund av ändrade regler för servering utomhus har en del restauranger fått avslag på sina ansökningar om att ha trädäck på gångbanorna framför sina restauranger. Sverigedemokraterna föreslår att fastighets- och gatukontoret temporärt upphäver de regler som lett fram till att trädäck med tillhörande uteserveringar inte längre tillåts på vissa platser.

Samtal med affärsidkare på bland annat Limhamn visar på att deras omsättning har sjunkit på grund av nuvarande parkeringsavgifter. Sverigedemokraterna föreslår att fastighets- och gatukontoret tillfälligt inför parkeringsskiva utanför samtliga Malmös butiker där det anses vara möjligt.

Stefan Plath (SD), gruppledare för Sverigedemokraterna i tekniska nämnden, kommenterar:

Nu i Corona-tider måste alla aktörer göra allt de kan för att rädda Malmös näringsidkare från konkurs. Våra förslag kan erbjuda en mindre lättnad från den ekonomiska press som affärs- och restaurangverksamheten utsätts för.

Initiativärende avseende insatser för affärsverksamheter