Oppositionsråd Magnus Olsson (SD) berättar om SD Malmös politik och Malmös möjligheter och problem. - Sverigedemokraterna Malmö

Oppositionsråd Magnus Olsson (SD) berättar om SD Malmös politik och Malmös möjligheter och problem.