Sverigedemokraterna Malmö - Sverigedemokraterna Malmö

Sverigedemokraterna Malmö

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Malmö

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

Jörgen

 

Jörgen Grubb

Ordförande SD Malmö
 • PM: Socialdemokraternas trygghetssatsning är otillräcklig!

  By pontus.andersson on 7 February, 2018
  0

  PM gällande Trygghetssatsning 2018

  2018-01-29
  För mer information kontakta: Magnus Olsson Kommunalråd SD Malmö 070-9130799

  På dagens kommunstyrelsesammanträde beslutades det att genomföra trygghetssatsningen som de styrande partierna lovat att genomföra. Trygghetssatsningen är ett steg i rätt riktning men är på långa vägar inte tillräckligt för att komma tillrätta med vare sig tryggheten eller kriminaliteten i staden.

  Eftersom förslaget innebär att ekonomiska medel ska tillskjutas till olika insatser och för att förslaget trots allt, är ett steg i rätt riktning valde Sverigedemokraterna att bifalla 5 av 6 av förslagen. Förslag nummer 5, att ge ge 1 miljon kronor till Grundskolenämnden för School Early Strengthening system (SESSS), menar vi hade gjort bättre nytta på annat håll. Inte minst därför att vi menar att Trygghetssatsningen saknar tillskjutna medel för utökad kameraövervakning. Just kameraövervakning är staden är något som både polisen och medborgare efterfrågar och vi är besvikna över att den styrande minoriteten väljer att inte prioritera denna fråga högre än vad vi hoppats på. Vår satsning på kommunala ordningsvakter är också något som vi saknar i S och Mp-s förslag.

  Magnus Olsson kommenterar:

  Dessa förslag är bara några av de åtgärder som krävs för att det ska svida i skinnet på de kriminella och då framför allt på de mångkriminella. Malmö stad och de styrande partierna har lite sent om sidor börjat inse att något måste göras. Detta är givetvis bra, men vi får inte tro att enskilda punktinsatser gör skillnad i det långa loppet. Det krävs uthålighet, långsiktighet och framför allt långsiktiga ekonomiska satsningar för att nå resultat, säger Magnus Olsson kommunalråd Sd Malmö.

 • Debatt: Malmö behöver yrkesprogrammen

  By pontus.andersson on 29 January, 2018
  0

  Även om Malmö är en stad som präglas av arbetslöshet visar siffrorna att antalet arbetstillfällen är många. Att få ner arbetslösheten löses således inte per automatik att fler arbetstillfällen skapas. Slutsatsen man kan dra av detta är att antingen får man se till att fler som arbetar i Malmö också vill bo här eller göra den redan befintliga befolkningen i staden arbetsför.

  Den första frågan berör såväl tryggheten som att vitala samhällsfunktioner ska vara av högre klass än våra i nuläget mer attraktiva grannkommuner. Dessa frågor berör vi på kommunal nivå men det är likväl en fråga för både regionen och staten. Frågan om att få vår befolkning arbetsför och redo för arbetsmarknaden i Malmö, menar vi sverigedemokrater, är ett direkt kommunalt uppdrag. Inom detta område har den styrande minoriteten, trots snart ett kvarts sekel vid makten, misslyckats fullständigt.

  Hade det varit frågan om att staden hade brist på högkvalificerad arbetskraft hade vår kritik inte varit lika hård. Problemet är emellertid att våra mest akuta kompetensförsörjningsproblem finns inom de praktiska yrkena. 

  Under det senaste året har den styrande minoriteten avvecklat flera av de praktiska gymnasieprogrammen i våra skolor. I maj togs beslutet att inte starta el- och energiprogrammet samt VVS på Malmös lärlingscenter och i oktober beslutades det att staden skulle göra programmet för hotell och turism smalare än tidigare, för att nämna några exempel.

  Varje gång viktiga yrkesprogram tvingas lägga ner eller smalnas av skyller den styrande minoriteten på för få sökanden. Detta är enligt oss inget annat än ett stort underbetyg för den styrande minoriteten i Sveriges tredje största stad. Socialdemokraterna och Miljöpartiet är väl medvetna om vilka bristyrken vi har i Malmö men väljer att blunda för problemen snarare än att komma med konkreta åtgärder för att lösa situationen.

  Här är Sverigedemokraterna tydliga och vårt besked är att yrkesprogrammen måste finnas kvar och utvecklas, allt annat placerar oss i en ond spiral. Malmö stad behöver också komma med konkreta direktiv till våra studie- och yrkesvägledare om att faktiskt vara mer ärliga mot våra elever. Alla kommer inte bli akademiker och även på de praktiska programmen har du en möjlighet att läsa till högskolebehörighet, det fina är att du utöver denna dessutom har en yrkesexamen.

  Sverigedemokraterna ser också en möjlighet att tydligare på både grund- och gymnasieskolor marknadsföra vilka bristyrken vi har i Malmö med omnejd. Många elever i både grund- och gymnasieskolan är helt enkelt inte medvetna om att ett yrke med en fast anställning ligger och väntar runt hörnet, inte heller om vilken frihet det är att ha ett sådant yrke.

  Det har nu gått snart ett kvarts sekel sedan Socialdemokraterna åter fick möjligheten att styra Malmö. Trots detta, eller på grund av detta, har arbetslösheten bitit sig fast på höga nivåer. När arbetslösheten är hög ökar också segregationen och otryggheten i staden vilket leder oss tillbaka till frågan om varför så få som arbetar i Malmö hellre bor i våra grannkommuner.

  I frågan om kompetensförsörjningen i Malmö måste man förstå att ett plus ett är lika med två. Vi har en stor grupp med låg utbildning i Malmö och vi har en stor mängd jobb i Malmö som inte kräver lång utbildning. Här måste Malmö stad lägga in en extra växel för att se till att skapa en stabil framtid både för staden som helhet, men framför allt för våra ungdomar.

   

  Rickard Åhman Persson (SD)
  Ledamot i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden i Malmö

  Ola Johansson (SD)
  Ledamot i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden i Malmö

  Patrick Reslow (SD)
  Riksdagsledamot

  Debattartikeln publicerades på Kvällspostens debattsida den 29 januari 2018

 • PM: SD Malmö har fastställt sin lista till kommunfullmäktige

  By pontus.andersson on 29 January, 2018
  0

  Pressmeddelande 2018-01-29

  För mer information kontakta:
  Jörgen Grubb ordförande SD Malmö 070-760 33 40
  Magnus Olsson Kommunalråd SD Malmö 070-9130799

  PM rörande SD Malmös årsmöte 2018. På mötet närvarade 102 av SD Malmös ca 720 medlemmar. Styrelsen för 2018 valdes enligt valberedningens förslag. Vår ordförande Jörgen Grubb återvaldes. Även Kommunfullmäktige listan inför allmänna valet 2018 antogs enligt valberedningens förslag. Kommunalråd Magnus Olsson blev förstanamn på Kommunfullmäktige listan. Vallistor till Regionfullmäktige beslutas den 25/3 och riksdagslistan den 17/3.

  Jörgen Grubb Ordförande SD Malmö

  Jag är glad att återigen fått förtroendet att som ordförande leda SD Malmö, denna gång under ett valår. Styrelsen i övrigt är identisk med föregående år, vilket känns stabilt nu när vi går in i en period med två viktiga val. Vår lista till kommunfullmäktigevalet känns oerhört spännande! Valberedningen har gjort ett kanonjobb och fått med drygt 56 personer med en mix av erfarenhet, bakgrund, blandande åldrar och kön. Vi kommer att göra vår hittills största satsning inför ett kommunalval i Malmö.

  Magnus Olsson Kommunalråd  SD Malmö

  Jag är oerhört glad och stolt över att få leda Sverigedemokraterna i Malmö under valrörelsen 2018. Jag vill passa på att tacka samtliga av våra politiker i Kommunfullmäktige, nämnder och beredningar som gör ett fantastiskt arbete. Vi kommer självklart även framgent att vara Malmös tydligaste oppositionsparti. Vi har en god sammanhållning och jobbar hårt mot vårt gemensamma mål att bryta Socialdemokraternas snart 24-åriga politiska dominans. Jag kommer att fortsätta driva våra hjärtefrågor inom trygghet, migration, skola och vård o omsorg. Jag vill återskapa ett Malmö präglas av trygghet och välfärd. 2018 kommer att bli Sverigedemokraternas år.

  Vi bifogar topp 20 namnen på vallistan:

  1 Magnus Olsson
  2 Jörgen Grubb
  3 Lisbeth Persson Ekström
  4 Anders Olin
  5 Eva Hallén
  6 Rickard Åhman Persson
  7 Nima Gholam Ali Pour
  8 Stefan Plath
  9 Lars-Johan Hallgren
  10 Anders Pripp
  11 Ilvars Hansson
  12 Anna Isaksson
  13 Michael Hård af Segerstad
  14 Stefan Claesson
  15 Håkan Ask
  16 Patrick Angelin
  17 Nadja Strand
  18 Christer Bengtsson
  19 Alexander Lagerroth
  20 Jane Olin

 • Enkel fråga till Nils Karlsson, kommunalråd för demokrati och mänskliga rättigheter

  By pontus.andersson on 26 January, 2018
  0

  Enkel fråga till Nils Karlsson, kommunalråd för demokrati och mänskliga rättigheter

  En mänsklig rättighet i en demokrati måste vara att kunna leva sitt liv i lugn och ro utan fruktan. I Malmö stad är Nils Karlsson ansvarig för dessa viktiga områden och förutsätts göra det som behövs för att bevara demokratin och att tillgodose att de rättigheter som följer med vårt demokratiska system också bevakas och bevaras.

  Med anledning av att händelser som skjutningar, våldtäkter och rån dagligen redovisas i medierna och som Malmöborna numera ständigt utsätts för vill jag ställa följande enkla fråga till Nils Karlsson.

  Kommer du, i egenskap av kommunalråd med ansvar för demokrati och mänskliga rättigheter, ta krafttag mot våldet i Malmö och därmed se till att Malmöbornas mänskliga rättighet till ett liv i trygghet blir uppfyllt så att Malmö åter kan bli en trygg stad?

  Ilvars Hansson (SD)

  ilvars.hansson@sverigedemokraterna.se

 • Temakväll i lokalen: Föreläsning om revisionen med Kurre Halvardsson

  By pontus.andersson on 26 January, 2018
  0

  I onsdags drog vi igång våra temakvällar i lokalen. Våra nämndspolitiker informerar våra medlemmar om sina politiska gärningar och uppdrag. Först ut var Kurre Halvardssson som berättade om sitt uppdrag i Malmö stads revision.