Sverigedemokraterna Malmö | Sverigedemokraterna i Malmö | Sida 2

Sverigedemokraterna Malmö

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Malmö

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

Jörgen

 

Jörgen Grubb

Ordförande SD Malmö

Skicka e-post till oss
Sverigedemokraterna Malmö
Box 8022
200 41 Malmö
Tel: 0707 603340

 

 • Kommunstyrelsesammanträde

  Av pontus.andersson den 13 juni, 2018
  0

  Den 13 juni var det dags för årets sjätte kommunstyrelsesammanträde. De sverigedemokratiska ledamöterna Magnus Olsson och Anders Olin var där tillsammans med ersättarna Jörgen Grubb och Rickard Åhman-Persson. Våra ledamöter var som vanligt väldigt aktiva, detta resulterade i 7 reservationer och 10 särskilda yttranden, dessa redovisas nedan.

  Här kan du läsa föredragningslista och även ta del av handlingar.

  Kommunstyrelsen 2018-06-13 Reservation Ansökan om objektsgodkännande Excellensen 2 och 4

  Kommunstyrelsen 2018-06-13 Reservation Kompetensförsörjningsstrategi för Malmö stad

  Kommunstyrelsen 2018-06-13 Reservation Medel till Mötesplats Social Innovation

  Kommunstyrelsen 2018-06-13 Reservation Plan för samverkan mellan idéburen sektor och Malmö

  Kommunstyrelsen 2018-06-13 Reservation Remiss – Med undervisningsskicklighet i centrum

  Kommunstyrelsen 2018-06-13 Reservation Remiss – Vissa kirurgiska ingrepp i könsorganen

  Kommunstyrelsen 2018-06-13 Reservation Utredning av förutsättningarna att starta ett lokalt tvätteri

  Kommunstyrelsen 2018-06-13 SY Analys av nämndsmål utifrån kommunfullmäktigemålen

  Kommunstyrelsen 2018-06-13 SY Ansökan om objektsgodkännande avseende Malmö Idrottsgrundskola

  Kommunstyrelsen 2018-06-13 SY Ansökningar inom hållbar utveckling

  Kommunstyrelsen 2018-06-13 SY Delårsrapport januari-april 2018

  Kommunstyrelsen 2018-06-13 SY Internationell redovisning för Malmö stad 2017

  Kommunstyrelsen 2018-06-13 SY Malmö stads befolkningsprognos 2018-2028

  Kommunstyrelsen 2018-06-13 SY Objektsgodkännande för byggnation av ridanläggning

  Kommunstyrelsen 2018-06-13 SY Remiss – Betänkande Effektivare energianvändning

  Kommunstyrelsen 2018-06-13 SY Uppdrag budget 2017 – Försörjningsstödstagare i Malmö

  Kommunstyrelsen 2018-06-13 SY Överenskommelse om fördjupad samverkan om nyanländas etablering

 • PM: Renovera Bunkeflo kyrka

  Av pontus.andersson den 11 juni, 2018
  0

  2018-06-11
  För mer information kontakta: Nima Gholam Ali Pour (SD) 070-412 53 85

  PM: Renovera Bunkeflo kyrka

  Bunkeflo kyrka som invigdes 11 september 1898 har under en lång tid haft ett stort renoveringsbehov som negligerats av Svenska kyrkan. Alla nomineringsgrupper i Malmö pastorats kyrkoråd, förutom Sverigedemokraterna, anser att renoveringsbehovet kostar för mycket och det har förts diskussioner om att man ska riva kyrkan.

  Efter kyrkovalet så började Sverigedemokraternas nyvalda kyrkofullmäktigegrupp förhålla sig till olika kyrkopolitiska frågor i Malmö pastorat och redan i mars signalerade man genom en reservation i kyrkorådet att pastoratets ledning borde visa större respekt för församlingsbornas andliga och kulturella relation till Bunkeflo kyrka.

  Sedan dess har Sverigedemokraternas kyrkofullmäktigegrupp haft en dialog om Bunkeflo kyrka med förtroendevalda i Bunkeflo verksamhetsråd och tjänstemän på Länsstyrelsen och Lunds stift. Under denna dialog har det kommit fram att det finns ett starkt motstånd mot att riva eller hålla Bunkeflo kyrka stängd och att det finns stora möjligheter att finansiera en renovering av Bunkeflo kyrka.

   

  Efter många samtal med externa aktörer och diskussioner inom Sverigedemokraternas kyrkofullmäktigegrupp har Sverigedemokraterna landat i ett förslag som man lämnat in som en motion till Malmö pastorats kyrkofullmäktige:

  • Att uppdra åt kyrkorådet att ta fram en handlingsplan på hur pastoratet kan finansiera renoveringen utav Bunkeflo kyrka.

   

  I motionen framhäver Sverigedemokraterna flera olika finansieringskällor och hur man kan genomföra renoveringen i flera etapper för att inte belasta pastoratets ekonomi.

  • Vi har haft många diskussioner och vi känner att det här är ett pragmatiskt och innovativt förslag som både beaktar pastoratets ekonomi men också åtgärdar de renoveringsbehov som Bunkeflo kyrka har, säger Nima Gholam Ali Pour, gruppledare för Sverigedemokraternas kyrkofullmäktigegrupp.

   

 • Sverigedemokraternas budget för Malmö 2019

  Av pontus.andersson den 8 juni, 2018
  0

  Pressmeddelande
  2018-06-08

  För mer information kontakta:
  Magnus Olsson, Kommunalråd (SD) 070-913 07 99


  Sverigedemokraternas budgetreservation 2019

  De stora vinnarna i vår budget är de Malmöbor som arbetar, våra äldre som har arbetat samt våra unga som i framtiden kommer arbeta. Det är i stora drag en budget för de Malmöbor som gör rätt för sig i vår stad.

  I budgeten satsar vi, förutom investeringar, demografiuppräkning och indexuppräkning hela 100 miljoner kronor för ett tryggare Malmö. Det handlar om ökad kameraövervakning, ökad tillsynsverksamhet, fler ordningsvakter samt fler gatu- och parkförvaltare. Vi ger också stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att ta fram en plan för hur staden på ett effektivt sätt ska kunna förvalta, riva och exploatera områden i Malmö med en hög grad av kriminell verksamhet.

  Skolan får, förutom nyinvesteringar, full täckning för såväl demografiuppräkning som pris- och löneindex. Utöver detta gör vi ett tillskott på ytterligare 59 miljoner kronor till grundskolan, gymnasieskolan och vuxenutbildningen, vilket är drygt 20 miljoner mer stadens rödgröna minoritetsstyre.

  Malmös äldre är prioriterade i vårt budgetförslag. Förutom avgiftsfria bussresor för alla över 70 år enligt Helsingborgsmodellen sänker vi maxtaxan inom äldreomsorgen med 272 kronor för att våra äldre ska få mer pengar i plånboken. Förutom nyinvesteringar, full täckning för såväl demografiuppräkning som pris- och löneindex, får Hälsa- vård och omsorgsnämnden ett tillskott på sammanlagt 34 miljoner kronor.

  För stadens skattebetalare kan vi gladeligen meddela att vi även i detta budgetförslag avser sänka skatten i Malmö med 20 öre per intjänad 100-lapp. Vi menar att detta sänder en viktig signal till både dagens Malmöbor och framtidens, att i vår stad ska det löna sig att arbeta. Vi har redan idag ett problem med att personer som arbetar i Malmö väljer att bosätta sig utanför staden, om vi dessutom går mot att bli en högskattekommun kan följderna för staden bli katastrofala.

  Som ett seriöst politiskt parti måste man prioritera och kan helt enkelt inte ge allt åt alla. Vår största besparing görs inom försörjningsstödet där vi sparar in 240 miljoner kronor, vilket är något mer än de 150 miljoner som den styrande minoriteten menar att de kan spara.

  Vi menar att vi strikt måste följa riksnormen och inte heller betala ut försörjningsstöd till illegala migranter. Vi inför Landskronamodellen vilket kommer få färre bidragstagare att söka sig till Malmö. Vi har en satsning på yrkes-SFI för att få fler invandrare i arbete och stärker både Komvux och studie- och yrkesvägledningen. Detta kombinerat med att införa Trelleborgsmodellen där målet med den sociala hjälpen är att få ut människor i arbete, samt införandet av ett återvändarcenter i Malmö för att öka den frivilliga återvandringen, tror vi kommer sänka både stadens kostnader för ekonomiskt bistånd och hemlöshet rejält.

  Vi sparar också in på kulturen i Malmö, idag satsar Malmö stad 60 % mer än jämförbara kommuner på kulturen och kulturnämnden har en budget på närmre en halv miljard.  Där sparar vi in drygt 80 miljoner kronor. Vi ser hellre att dessa resurser spenderas i välfärdens kärna, d.v.s. inom skolan, vården och omsorgen i Malmö.

  Sverigedemokraternas budgetreservation är en satsning på det som gör Malmö starkt. Utbildning, fortbildning, arbete, näringsliv, föreningsliv och de äldre som under hela sitt liv bidragit till att göra Malmö till en bättre stad. Vi hoppas att detta ska sända en tydlig signal till Malmöbor och blivande Malmöbor att Malmö är en stad att räkna med även i framtiden.

   

  Magnus Olsson kommenterar:

  – ”Vi Sverigedemokrater lovar inte allt åt alla. Men vi lovar att prioritera skötsamma och hårt arbetande Malmöbor före illegala migranter som uppbär försörjningsstöd. Som enda parti i Malmö väljer vi att sänka skatten och gör samtdigt flera satsningar på välfärdens kärna och för ett tryggare Malmö. I vårt kommande valmanifest kommer vi att presentera fler förslag och löften till Malmöborna”, säger Magnus Olsson – Kommunalråd (SD) Malmö.

  Sverigedemokraterna – Budgetreservation 2019

 • Följ dagens kommunfullmäktige live!

  Av pontus.andersson den 31 maj, 2018
  0

  Via denna länk kan du från 13.00 följa dagens kommunfullmäktigesammanträde samt ta del av handlingar.

 • PM: Socialdemokraternas förslag till budget för Malmö

  Av pontus.andersson den 30 maj, 2018
  0

  2018-05-29
  För mer information kontakta: Magnus Olsson (SD) 070-913 07 99

  PM: Socialdemokraternas förslag till budget för Malmö

  Sverigedemokraterna valde på dagens kommunstyrelsesammanträde att reservera sig emot de rödgrönas budgetförslag och kommer inom kort presentera vårt förslag till budget för Malmö.

  Förutom att Socialdemokraterna och Miljöpartiets budgetförslag till viss del finansieras genom tanken att den rödgröna regeringen kommer sitta kvar efter valet är det en budget med få ordentliga satsningar på Malmöbornas välfärd. I media vill de gärna basunera ut att de gör stora satsningar, vilka i själva verket till största del är kompensation för löne- och prisuppräkning samt för demografiförändringar.

  Att den styrande minoriteten fortsatt vill betala ut ekonomiskt bistånd till illegala migranter, visar återigen på att de saknar förmågan att prioritera de malmöbor som gör rätt för sig.

  Sverigedemokraternas kommande budgetreservation kommer vara en satsning på det som gör Malmö starkt. Utbildning, fortbildning, arbete, näringsliv, föreningsliv och de äldre som under hela sitt liv bidragit till att göra Malmö till en bättre stad. Vi hoppas att detta ska sända en tydlig signal till Malmöbor och blivande Malmöbor att Malmö är en stad att räkna med även i framtiden.

   

  Magnus Olsson kommenterar:

  – ”I vanlig ordning är det stora ord men inte mycket i sak när S och MP lägger sina budgetförslag. Det är också intressant att S och MP tror sig kunna pressa ner kostnaderna för socialbidragen men att det fortsatt väljer att ge socialbidrag till illegala migranter som befinner sig i Malmö. I vårt kommande budgetförslag kommer vi Sverigedemokarter att prioritera arbetande Malmöbor som betalar skatt till vår välfärd.”, säger Magnus Olsson, kommunalråd för SD Malmö.