Sverigedemokraterna Malmö - Sverigedemokraterna Malmö

Sverigedemokraterna Malmö

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Malmö

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

Jörgen Grubb

Ordförande Sverigedemokraterna Malmö

 • SD Malmö_logo_Högupplöst

  Nämndinitiativ om Louisedals gård i Käglinge

  Av patrickangelin den 2 december, 2020
  0

   

  Klicka på bilden för att läsa nämndinitiativ.

 • 05

  Covid-19-stödförslag från oppositionen bifölls genom Sverigedemokraternas stöd

  Av patrickangelin den 20 november, 2020
  0

  Sverigedemokraterna röstade ja till ett förslag framlagd av Moderaterna och Centerpartiet som möjliggör att restauranger som har tillstånd att servera alkohol ska kunna göra detta vid cateringverksamhet för slutna sällskap. Syftet med förslaget är att öka intäkterna för restauranger, barer och annan krogverksamhet under covid-19-krisen. Förslaget bifölls av Arbetsmarknads- och socialnämnden tack vare Sverigedemokraternas stöd.

  Magnus Olsson (SD), oppositionsråd för Sverigedemokraterna i Malmö, kommenterar:

  Med tanke på den pressade situation som råder inom restaurang och krogbranschen, kopplat till deras möjligheter att fortsätta med sin verksamhet både under och efter pandemin, stödjer vi förslaget från Moderaterna och Centerpartiet. Vi måste rädda både branschen och arbetstillfällen. 

  Sverigedemokraterna röstade idag nej till de styrandes förslag i Arbetsmarknads- och socialnämnden om att kommunen ska finansiera två värmestugor som ska drivas av Skåne stadsmission och Fryshuset i Malmö.

  Värmestugorna har varit ett tillhåll för EU-migranter från Rumänien och underlättar denna grupps vistelse i Malmö. Detta är även en grupp som ägnar sig åt organiserat tiggeri i Malmö.

  Värmestugorna har även nämnts i Sydsvenskans reportage ”Pandemins paradox” som ett sätt att slussa pengar till ett nätverk som gjort Malmö till en fristad för illegala migranter.

  Magnus Olsson (SD), oppositionsråd för Sverigedemokraterna i Malmö, kommenterar:

  SD kommer inte stödja en verksamhet som bistår illegala migranter och utländska tiggare att uppehålla sig i Malmö. Illegala migranter och utländska tiggare ska åka till sina hemländer och inte befinna sig i en värmestuga finansierad av skattebetalarna.

 • Stefan Plath

  SD vill underlätta användandet av motorfordon under pandemin

  Av patrickangelin den 17 november, 2020
  0

  Sverigedemokraterna har lämnat in ett nämndinitiativ till Tekniska nämnden där vi föreslår en tillfällig sänkning av parkeringsavgifterna med 50% från och med senast december 2020 till och med maj 2021. Vi vill också att förvaltningen ser över möjligheten till totalt avgiftsfri parkering i hela Malmö under helgen med syftet att stärka Malmös Cityhandel och övrig verksamhet.

  Det är viktigt att fler människor använder sig av bilen när myndigheterna avråder människor från att åka kollektivt.

  Stefan Plath (SD), gruppledare för Sverigedemokraterna i Tekniska nämnden, kommenterar:

  Nu måste Malmös styrande politiker avstå från sin bilfientlighet och låta människor hantera denna pandemi på bästa sätt. Ingen ska behöva åka kollektivt för att man känner att alternativet är för dyrt. 

  TN motorfordon initiativ

   

 • 05

  Sverigedemokraterna Malmös budgetreservation 2021

  Av patrickangelin den 12 november, 2020
  0

  Sverigedemokraterna har lämnat in sitt budgetförslag till kommunstyrelsen. Budgeten ska fastställas av kommunfullmäktige 25-26 november. Sverigedemokraterna satsar 65 miljoner kr mer på skolnämnderna jämfört med styrets budgetförslag. Sverigedemokraterna satsar 66 miljoner kr mer på vård- och omsorgsnämnderna jämfört med styrets budgetförslag.

  Satsningarna finansieras genom effektiviseringar inom kulturnämnden och arbetsmarknads- och socialnämnden. Sverigedemokraterna föreslår även att antalet kommunikatörer ska minskas i alla nämnder. Sverigedemokraterna använder sig inte av resultatutjämningsreserven för att finansiera sin budget.

  Sverigedemokraterna föreslår i sitt budgetförslag 90 miljoner i trygghetssatsningar. Bland dessa trygghetssatsningar finns:

  • Välfärdsbrott ska motverkas genom personal som arbetar mot bedrägeri.
  • Mer tillsynsverksamhet, kameror och förebyggande arbete i särskilt utsatta områden.
  • Fler ordningsvakter som förebygger brott för att avlasta polisens arbete.
  • Stärk brottsofferstödet.
  • Nav för arbetet mot hedersförtrycket.
  • Minska målvaktsbilar i Malmö.
  • Kommunal tillsyn – livsmedelsfusk, olovlig samlingslokal.

  Sverigedemokraterna föreslår utbildningssatsningar på 175 miljoner kr. Bland dessa utbildningssatsningar finns:

  • Höjda lärarlöner.
  • Stärkt elevhälsa.
  • Stödpersonal som ska stödja lärarna i förhållandet med hemmet.
  • Inrätta en förberedelseskola för nyanlända elever.
  • Möjliggöra vidareutbildning för skolpersonal som vill utveckla sitt ledarskap.
  • Fler studievägledare i grundskolorna.
  • Utöka centrala lotsteamet där elever som begått kriminella handlingar placeras. Idag finns endast 2 platser.
  • Mindre storlek på barngrupperna i förskolan.
  • Resursförstärkning i förskolorna.
  • Fler komvuxplatser.
  • Fler platser i kulturskolan.

  Sverigedemokraterna föreslår satsningar på äldreomsorgen på 83 miljoner. Bland dessa satsningar finns:

  • Resursförstärkning
  • Vidareutbilda personal med bristande kunskaper i svenska.
  • Krav på svenskkunskaper vid nyanställning.
  • Fixartjänst/IT-tjänst från 65 års ålder.
  • Öka kvaliteten i äldres matupplevelser.
  • Stärka kommunens hälsofrämjande och förebyggande arbete som syftar till att öka livskvaliteten för äldre malmöbor.
  • Motverka ofrivillig ensamhet.
  • Stärka det fallförebyggande arbetet.

  Budgeten i sin helhet hittar du här!

 • 93

  Svenska kyrkan: Sverigedemokraternas budgetreservation 2021 till Malmö pastorat

  Av patrickangelin den 28 oktober, 2020
  0

  Sverigedemokraterna presenterar den budgetreservation som ska lämnas in till kyrkofullmäktige som alternativ till det budgetförslag som Socialdemokraterna och POSK har föreslagit. Malmö pastorats budget ska fastställas den 5 november.

  Sverigedemokraternas gruppledare i kyrkofullmäktige, Nima Gholam Ali Pour (SD), kommenterar budgetreservationen:

  Sverigedemokraterna är den enda nomineringsgruppen i Malmö pastorat som lämnar in en alternativbudget istället för att stödja Socialdemokraternas budget. Vi ser en krympande kyrka med expanderande personalkostnader. Vi ser en organisation som inte tar tillvara de frivilliga krafter som finns inom kyrkan. Vi ser vandalisering av våra kyrkogårdar och misskötsel av det kulturarv som kyrkan förvaltar. Det är dessa saker som vi väljer att uppmärksamma i vår budgetreservation. Det är viktigt att det finns riktiga alternativ till Socialdemokraterna inom kyrkopolitiken.