Sverigedemokraterna Malmö - Sverigedemokraterna Malmö

Sverigedemokraterna Malmö

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Malmö

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

Jörgen Grubb

Ordförande Sverigedemokraterna Malmö

 • lcnxghd6veegsq7qw9gt

  Bättre beskrivning av näringshalten i skolmaten

  Av patrickangelin den 14 januari, 2020
  0

  Staffan Appelros (SD), Tonni Andersson (SD), Stefan Greschner (SD) och Rolf Hansson har lämnat in ett nämndsinitiativ till Malmö stads servicenämnd där de föreslår att skolmatsedeln ska innehålla en beskrivning av huvudingredienserna i de maträtter som serveras, samt huvudingrediensernas ursprung. Initiativtagarna menar att idag är det svårt att veta vad maten innehåller.

  För mer information om nämndsinitiativet kontakta: staffan.appelros@malmo.se

  Initiativ 200114

   

 • 16__

  Stopp för kommunal finansiering av svartuthyrning

  Av patrickangelin den 13 januari, 2020
  0

  Magnus Olsson (SD) och Nima Gholam Ali Pour (SD) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige som syftar till att hindra socialtjänsten från att bevilja ekonomiskt bistånd till personer som olovligen hyr i andrahand.

  För att kunna hyra ut sin bostad i andrahand behöver lägenhetsinnehavaren hyresvärdens/bostadsrättsföreningens/hyresnämndens godkännande. Otillåten andrahandsuthyrning kan leda till vräkning utan varning. Om man hyr ut i andra hand utan tillåtelse och samtidigt tar ut en alltför hög hyra kan man dömas till fängelsestraff.

  Idag finns det ingenting som hindrar socialtjänsten i Malmö från att bevilja ekonomiskt bistånd till personer som olovligen hyr i andrahand. Det innebär i praktiken att en del av svartuthyrningen i Malmö finansieras av Malmöbornas skattemedel.

  I stadsrevisionens fördjupade granskning om ekonomiskt bistånd framkommer det att socialtjänsten har beviljat bistånd för boende även om de har varit olovliga.

  Sverigedemokraterna menar att Malmöbornas skattemedel inte ska användas för att finansiera en svart bostadsmarknad som skapar en otrygg tillvaro och förvärrar Malmös sociala problem.

  Magnus Olsson, oppositionsråd för Sverigedemokraterna, kommenterar:

  Skattemedel ska stärka välfärden, inte försvaga den. Dessutom har svartuthyrning blivit ett sätt för nyanlända att flytta till Malmö och ta del av välfärden. Det är en ohållbar situation.

   

  ingen_kommunal_finansering_av_svartuthyrning

 • 16__

  Upphör med ekonomiskt bistånd till illegala migranter

  Av patrickangelin den 10 januari, 2020
  0

  Magnus Olsson (SD) och Nima Gholam Ali Pour (SD) har lämnat in en motion till Malmö stads kommunfullmäktige om att Malmö stads socialtjänst ska upphöra att ge ekonomiskt bistånd till illegala migranter.

  I motionen skriver Olsson och Gholam Ali Pour att mellan januari till november 2019 beviljades 7,3 miljoner kr i ekonomiskt bistånd till illegala migranter. Dessutom får illegala migranter som har barn samma ekonomiska bistånd som de som har uppehållstillstånd eller är medborgare.

  Motionärerna pekar också på det faktum att det inte är lagstiftning som tvingar Malmö stad att bevilja ekonomiskt bistånd till illegala migranter, utan det ekonomiska biståndet till illegala migranter är möjlig på grund av ett politiskt beslut som tagits i arbetsmarknads- och socialnämnden.

  Magnus Olsson, oppositionsråd för SD i Malmö stad, kommenterar:

  De flesta Malmöbor blir chockade när de hör att skattemedel betalas ut till människor som inte ens har tillstånd att befinna sig i Sverige. Malmö stad motverkar andra myndigheter och ger de som fått utvisningsbeslut fel signaler. Samtidigt stärks den svarta ekonomin. Ekonomiskt bistånd till illegala migranter är helt enkelt skadligt för Malmö. Nu ger vi de styrande partierna ännu en chans att sätta stopp för detta.

 • 93

  Enkel fråga angående arbetsmiljön för lärare i Malmö stad

  Av patrickangelin den 10 januari, 2020
  0

  Nima Gholam Ali Pour (SD) har lämnat in en enkel fråga till kommunalrådet Sara Wettergren om arbetsmiljön för lärare i Malmö stad. I den enkla frågan presenterar Gholam Ali Pour uppgifter från en arbetsmiljöundersökning som Lärarnas riksförbund i Malmö genomförde våren 2019. Uppgifterna visar bland annat att en av tio lärare har blivit utsatt för fysiskt våld på arbetsplatsen.

  Andra uppgifter som framkommer i arbetsmiljöundersökningen är följande:

  • 49,3 procent av de svarande anser inte att de har tillräckliga resurser och förutsättningar för att genomföra sitt uppdrag.
  • 49,1 procent av de svarande anser inte att de får den fortbildning som behövs för att bedriva en utbildning med kvalitet.
  • 41,3 procent av de svarande får inte möjlighet till att ha 30 minuters ostörd lunchrast varje dag.

  Arbetsmiljöundersökningen genomfördes innan Socialdemokraterna och Liberalerna tog beslut om att genomföra besparingar på 75 miljoner kr inom Malmös grundskoleverksamhet.

  Nima Gholam Ali Pour (SD), ledamot i kommunfullmäktige, kommenterar:

  Jag förstår inte riktigt hur man kan genomföra besparingar inom skolan när arbetsmiljön för lärare redan är under all kritik. Jag vill gärna att kommunalrådet Sara Wettergren förklarar hur arbetsmiljön för lärare ska förbättras samtidigt som hon genomför besparingar. 

 • 93

  GDPR-säker skolfotografering är möjlig

  Av patrickangelin den 30 december, 2019
  0

  Sverigedemokraterna har lämnat in ett nämndsinitiativ till grundskolenämnden där man föreslår att företaget IST Foto ska bjudas in till grundskolenämndens sammanträde för att berätta mer om sin GDPR-säkra skolfototjänst.

  Grundskoleförvaltningen avvecklade skolfotografering på grund av att skolfotograferingen inte var förenligt med dataskyddsförordningen. Grundskoleförvaltningens slutsatser baserades på en rapport som aldrig behandlades i grundskolenämnden och som inte ens var tillgänglig för grundskolenämndens ledamöter.

  IST är ett företag som idag har samarbete med Malmö stad och levererar olika tjänster till grundskoleförvaltningen. Företaget har utvecklat en GDPR-säker skolfototjänst som kallas IST- fototjänst. Kommuner som Skurup, Älmhult, Kramfors, Sigtuna, Botkyrka, Sunne, Växjö och Linköping är några kommuner som använder sig av IST-fototjänst.

  Sverigedemokraternas gruppledare i grundskolenämnden, Nima Gholam Ali Pour, kommenterar:

  Det är beklagligt att skolfotograferingen har avvecklats genom ett beslut som vi nu förstår har varit helt och hållet godtyckligt. Vi anser att grundskolenämnden ska göra om och göra rätt. Det finns företag som har ganska enkla och praktiska lösningar på hur skolfotografering kan äga rum. Vi anser att politikerna har en skyldighet att lära sig mer om dessa lösningar innan vi avvecklar någonting som är en populär svensk skoltradition. 

  nämndsinitiativ_angående_inbjudan_till_företaget_IST_foto