Sverigedemokraterna Malmö - Sverigedemokraterna Malmö

Sverigedemokraterna Malmö

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Malmö

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

Jörgen Grubb

Ordförande Sverigedemokraterna Malmö

 • 93

  SD kräver utredning angående S:t Pauli kyrka och ”Paradiset”

  Av patrickangelin den 28 januari, 2020
  0

  Nima Gholam Ali Pour (SD) och Lisbeth Persson-Ekström (SD) har lämnat in en motion till Malmö pastorats kyrkofullmäktige där de kräver en utredning angående hur S:t Pauli kyrkan tog emot tavlorna ”Paradiset” och ”Nattvarden”. Enligt motionärerna finns det många obesvarade frågor, bland annat vem som tagit besluten om att hänga upp tavlorna och på vilka grunder besluten har tagits.

  Bland annat tas följande frågor upp i motionen:

  • Hängde präster vid S:t Pauli kyrka upp en tavla utan Länsstyrelsens tillstånd?
  • Hade prästerna vid S:t Pauli kyrka någon dialog eller samverkan med Malmö pastorats kyrkoherde eller kommunikationsenhet? Om en sådan dialog eller samverkan fanns, hur kom det sig att Svenska kyrkan i Malmö och S:t Pauli kyrka började uttrycka skilda meningar i medierna?
  • Hur kan anställda vid Svenska kyrkan hänga upp en tavla som orsakar så mycket debatt och medieuppbåd, utan att se efter vem som bär ansvaret att besluta om detta enligt Kyrkoordningen?
  • Har det funnits en relation mellan prästerna vid S:t Pauli kyrka och Elisabeth Ohlsson Wallin som kan ha orsakat jävsituation vid beslut?
  • Har arbetslaget vid S:t Pauli kyrka fått tillfälle att lämna in synpunkter och förbereda sig för mediedrevet?
  • Hur har tavlorna påverkat verksamheten vid S:t Pauli kyrka?

  Nima Gholam Ali Pour, gruppledare för SD i kyrkofullmäktige, kommenterar:

  Parter, både inom och utanför kyrkan, har upplevt att många regler har brutits i det här fallet. Det framgår inte heller om kyrkoherden har någon kontroll över vad som försiggår vid S:t Pauli kyrka. Vi har ställt frågor och vi har inte fått några riktiga svar. Vi har fått besked och så har någonting helt annat ägt rum. Nu kräver vi en utredning och vi vill att den utredningen ska lämnas till kyrkofullmäktige. Det är viktigt att Malmö pastorats högsta beslutande organ får en helhetsbild över allting som skett i samband med mottagandet av ”Paradiset” och ”Nattvarden”. Det är mycket som har missköts. Vi har enskilda uppgifter men vi vill få helhetsbilden av vad som har hänt.

  Utred_st_Pauli_kyrkas_mottagande_av_tavlorna_paradiset_och_nattvarden

 • 93

  Strama åt det ekonomiska biståndet

  Av patrickangelin den 23 januari, 2020
  0

  Nima Gholam Ali Pour (SD) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige som syftar till att strama åt det ekonomiska biståndet genom att göra riktlinjerna för ekonomiskt bistånd mer tydligt och detaljerat. Motionären hämtar exempel från andra kommuner som i sina riktlinjer tydligt skriver vad skälig levnadsnivå innebär och när och hur ekonomiskt bistånd ska betalas ut.

  Nima Gholam Ali Pour (SD), ledamot i kommunfullmäktige, kommenterar:

  Vi måste ha mer politisk styrning över det ekonomiska biståndet. Socialtjänstlagen är en ramlag och hur den tolkas är ett kommunalt ansvar. Här måste förtroendevalda kunna påverka mer. Det kan vi göra genom att förtydliga riktlinjerna för ekonomiskt bistånd, så att det inte finns utrymme att göra en alltför generös tolkning vid beviljande av ekonomiskt bistånd. 

  förtydligande av en skälig levnadsnivå

 • Lisbeth Persson-Ekström

  Nolltolerans mot vandalisering av kyrkogårdar

  Av patrickangelin den 22 januari, 2020
  0

  Nima Gholam Ali Pour (SD) och Lisbeth Persson Ekström (SD) har lämnat in en motion till kyrkofullmäktige där motionärerna föreslår flera åtgärder för att motverka vandaliseringen av kyrkogårdarna i Malmö.

  Åtgärderna som motionärerna föreslår är följande:

  • Användning av drönare för att bekämpa gravplundring.
  • Dialog med civilsamhället som syftar till att motverka gravplundring.
  • Bedriva kameraövervakning på utsatta platser i kyrkogårdar.
  • Svenska kyrkan i Malmö ska erbjuda stöd till malmöbor som behöver polisanmäla brott mot griftefrid.
  • Föra dialog med Polismyndigheten och Malmö stad om hur man kan kraftsamla för att hindra vandalisering av kyrkogårdar.
  • Upprätta en plan för att motverka gravplundring.
  • Utreda hur vandalisering av kyrkogårdar kan kartläggas.
  • Ta fram en lämplig tid på dygnet då ingångar till kyrkogårdar kan stängas och låsas.

  Nima Gholam Ali Pour, gruppledare för SD i Malmö pastorats kyrkofullmäktige, kommenterar:

  Vi sverigedemokrater har gång på gång klarlagt för de andra nomineringsgrupperna att något måste göras åt den otrygghet som råder på Malmös kyrkogårdar. Trots att vandalisering och stöld sker systematisk så har absolut ingenting gjorts. Det är respektlöst. Kyrkan tar inte sitt ansvar som huvudman för begravningsverksamheten. Nu tar vi vårt ansvar som förtroendevalda och lägger fram dessa förslag, varav många är självklara och borde genomförts för länge sedan.

  motion_motverka_vandalisering_av_kyrkogårdar

 • Ilvars Hansson

  Etablera parkeringsgator med laddinfrastruktur för elbilar

  Av patrickangelin den 22 januari, 2020
  0

  Ilvars Hansson (SD) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige som ämnar att ge tekniska nämnden i uppdrag att identifiera gator som kan ändras om till parkeringsgator med laddinfrastruktur.

  Motionären menar att åtgärder måste tas för att den som bor inne och omkring stadscentrum och vill skaffa en miljövänlig elbil, ska kunna göra detta.

  Frågor om motionen ställs till motionären:

  Ilvars Hansson

  073-5307004

  Ilvars.hansson@malmo.se

  Motion om s.k. parkeringsgator med laddinfrastruktur

 • 16__

  Skolk ska inte leda till höjt ekonomiskt bistånd

  Av patrickangelin den 20 januari, 2020
  0

  Magnus Olsson (SD) och Nima Gholam Ali Pour (SD) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige där man uppmanar socialtjänsten att betona föräldraansvaret och föräldrarnas försörjningsskyldighet i sina styrdokument om ekonomiskt bistånd.

  Sverigedemokraterna lyfter upp exempel från andra kommuner som har en starkare betoning på föräldraansvar och föräldrarnas försörjningsskyldighet i sina riktlinjer till ekonomiskt bistånd. Sverigedemokraterna menar att ett stärkt föräldraansvar behövs för att undvika att skolk i gymnasieskolan belönas med höjt ekonomiskt bistånd, vilket förekommer i Malmö

  Magnus Olsson (SD), oppositionsråd för Sverigedemokraterna, kommenterar:

  Vi lämnar in en motion där vi kräver förtydliganden i riktlinjer för ekonomiskt bistånd. Det behövs för att undvika situationer där socialtjänsten belönar föräldrarnas passivitet genom höjt ekonomiskt bistånd. Låter man sitt barn skolka är det andra insatser som behövs än höjt ekonomiskt bistånd. Detta måste framgå tydligt i riktlinjerna till ekonomiskt bistånd.

  motion_till_kommunfullmäktige betona föräldraansvaret i förhållande till ekonomiskt bistånd