Sverigedemokraterna Malmö | Sverigedemokraterna i Malmö | Sida 2

Sverigedemokraterna Malmö

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Malmö

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

Jörgen

 

Jörgen Grubb

Ordförande SD Malmö

Skicka e-post till oss
Sverigedemokraterna Malmö
Box 8022
200 41 Malmö
Tel: 0707 603340

 

 • Motion om religiösa skäl är ett hinder för skolans styrdokument

  Av pontus.andersson den 11 september, 2017
  0

  Motion om religiösa skäl är ett hinder för skolans styrdokument

  Tidigare i år 2017, kom det fram uppgifter om att Al-Azharskolan i Stockholm undervisar flickor och pojkar var för sig i idrott och hälsa. En aspekt av detta är om Sverige och Malmö överhuvudtaget ska ha religiösa friskolor och då med tanke på att Utbildningsdepartementet har fått signaler om att pojkar och flickor på vissa skolor helt enkelt delas upp vid undervisningen.

  Samtidigt så finns det en problematik kring de konflikter som kan uppstå mellan religion och en skola som ska inkludera alla. I de flesta fall är religion exkluderande medan skolan ska vara inkluderande. Idag har vi inte något underlag om hur religionen påverkar de kommunala skolorna i Malmö. Samtidigt så genomgick Sverige en migrationskris förra året där Malmös skolor fick ta emot en stor mängd elever som kommer från religiösa samhällen.

  Skolans uppgift är inte endast att förmedla en välfärdstjänst till föräldrar och barn, utan skolan ska följa läroplanen och skollagen. Denna läroplan har en värdegrund med specifika principer som är förankrade i en svensk kontext. Det är inte säkert att den värdegrund som den svenska skolan har skulle vara lika självklar i Syrien eller Afghanistan.

  Vi Sverigedemokrater anser att det finns starka skäl att utreda om religiösa skäl orsakar svårigheter för pedagogisk personal att följa skollagen och läroplanen i Malmö. Ett av dessa starka skäl är att Malmö stad nu har ett stort elevunderlag som kommer direkt från samhällen där den svenska skollagen och läroplanen saknar förankring. Det är inte självklart att lärarna formar eleverna utan det kan bli så att elevunderlaget får lärarna att anpassa sin undervisning. Det här är en fråga som måste utredas eftersom det är viktigt för likvärdigheten att personalen följer skolans styrdokument.

   

  Med bakgrund av ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta:

  • Att kommunstyrelsen ges i uppdrag att uppdra åt grundskolenämnden att utreda om religiösa skäl orsakar svårigheter för pedagogisk personal, inom kommunens verksamhet, att följa skollagen och läroplanen.

   

  Magnus Olsson (SD)

  Jörgen Grubb (SD)

   

 • Artiklar från Sydsvenskan

  Av pontus.andersson den 8 september, 2017
  0

  Sverigedemokraterna i Malmö nämns idag i två artiklar i dagens Sydsvenskan, både på internet och i pappersdelen. Nedan finns länkar till internetartiklarna:

  SD i Malmö vill polisanmäla ensamkommande som ljugit om sin ålder

  Debattartikel: Kanske är du rentav sverigedemokrat själv?

 • Nima Gholam Ali Pour – Kandidatfilm kyrkovalet

  Av pontus.andersson den 8 september, 2017
  0

  Missa inte att se Nima Gholam Ali Pours kandidatfilm till kyrkovalet och glöm inte bort att rösta på SD vid valet den 17 september 2017! Länk: https://www.youtube.com/watch?v=vH_tqK8kmA8 

 • Motion om att polisanmäla ensamkommande migranter med uppskriven ålder för bidragsbrott

  Av pontus.andersson den 6 september, 2017
  0

  Motion om att polisanmäla ensamkommande migranter med uppskriven ålder för bidragsbrott

  Ensamkommande ungdomar från Afghanistans ålder har sedan en längre tid varit en aktuell fråga i den politiska debatten. Många av dessa ungdomar saknar giltiga identitetsbevis och en överväldigande majoritet av dessa har påstått sig vara mellan 16 och 17 år gamla. I våra nordiska grannländer, som använder medicinsk åldersbedömning, har det visat sig att uppemot 80 procent av de som uppgett sig för att vara minderåriga i själva verket har varit vuxna. I juni avslöjade SVT:s Uppdrag granskning att ett systematiskt fusk med åldersbestämmelsen även finns i Sverige. Även utredningar från svenska Rättsmedicinalverket tyder på att 83 % av de som påstår sig vara minderåriga ljuger om sin ålder.

  I Sverige användes åldersbedömningen för första gången i ett rättsfall i det uppmärksammade Arbogamordet då den ensamkommande Mohammad Rajabi fick sin ålder uppskriven efter mordet på hans 42-åriga flickväns pappa. Den 42-åriga kvinnan arbetade med att ta hand om ensamkommande ungdomar och Mohammed Rajabi var en av dem.

  I Malmö stad ska vi behandla alla lika. Redan idag polisanmäler Malmö stad per automatik personer som försökt tillskansa sig försörjningsstöd på falska grunder. På samma sätt menar Sverigedemokraterna att vi ska göra gällande personer som får sin ålder uppskriven av migrationsverket. Att på detta sätt anmäla ensamkommande migranter för brott mot bidragsbrottslagen, är något som redan idag görs av Mariestads kommun och självklart Malmö stad ska följa deras exempel.

  Asylsökande som ljuger om sin ålder för att framstå som yngre än vad de är, innebär stora extrakostnader för Malmö stad. Resurser för dessa personer hade kunnat gå till personer som är i verkligt behov av stödet. Malmö stads höga mottagande av nyanlända ensamkommande ungdomar, som har fått olika ekonomiska medel genom att påstå sig vara yngre än vad de är, har varit en stor kostnad för kommunen. En extrakostnad som innebär att dessa bidragsfuskare ska vara återbetalningsskyldiga till kommunen.

   

  Med anledning av ovanstående föreslår Sverigedemokraterna att kommunfullmäktige beslutar:

  Att Kommunstyrelsen och Arbetsmarknads och Socialnämnden i enlighet med motionens intentioner och utifrån ett Malmö perspektiv, undersöker möjligheterna till att Malmö stad ska verka för att polisanmäla ensamkommande migranter, som fått sin ålder uppskriven av migrationsverket, för bidragsbrott.

  Att Kommunstyrelsen ser över möjligheterna så att de personer som ljugit om sin ålder i asylprocessen, ska vara återbetalningsskyldiga till Malmö stad av motsvarande summa som de tillskansat sig på felaktiga grunder.

   

  _______________________
  Magnus Olsson (SD)

 • Lisbeth Persson Ekström – Kandidatfilm kyrkovalet

  Av pontus.andersson den 4 september, 2017
  0

  Missa inte att se Lisbeth Persson Ekströms kandidatfilm till kyrkovalet och glöm inte bort att rösta på SD vid valet den 17 september 2017! Länk: https://www.youtube.com/watch?v=_s-LdU5kCh0&feature=youtu.be