Sverigedemokraterna Malmö - Sverigedemokraterna Malmö

Sverigedemokraterna Malmö

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Malmö

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

Jörgen Grubb

Ordförande Sverigedemokraterna Malmö

 • 05

  PM: SD Malmö kommer att rösta för ett maktskifte

  Av nimagholam den 15 oktober, 2018
  0

   

   

   

   

  PM: SD Malmö kommer att rösta för ett maktskifte.
  2018-10-15

  Under dagens sammanträde i Malmö Kommunfullmäktige avgörs Malmös politiska styre för mandatperioden 2018-2022. Sverigedemokraterna har lovat Malmöborna ett maktskifte och vi kommer att stå upp för detta i fullmäktige. SD, M, C och L har majoritet i fullmäktige och SD har lovat vårt stöd till Alliansen gällande ett maktskifte och att Alliansens budget för 2019 kommer att få vårt stöd i november. Detta trots att Alliansen varken har förhandlat eller lovat SD något inflytande. Detta till trots kommer C och L inte medverka till något maktskifte utan släpper fram S till fortsatt maktinnehav.

  Magnus Olsson kommenterar:
  – Malmö behöver ett maktskifte och vi Sverigedemokrater är redo att ta vårt ansvar för Malmö. Politik och makt ger inte utrymme för sandlåda och otrohet. Vi tolkar C och L-s uttalande i Sydsvenskan, som att de släpper fram S till makten och att C och L i november tillsammans med M lägger en Alliansbudget och vill då med vårt stöd tvinga S till att styra med deras budgetförslag. Frågan C och L då måste beakta är följande. Tror C och L själva på att S styr vidare med Alliansens budget? Sannolikheten att så blir fallet är minst sagt obefintlig. Det troliga är istället att S kastar in handduken och lämnar över makten till Alliansen. Då har vi samma läge som idag. Är C och L i det läget redo att styra med stöd av SD? C och L är skyldiga Malmöborna ett svar, säger Magnus Olsson, kommunalråd för SD Malmö.

   

  För mer information kontakta: Magnus Olsson (SD) 070-913 07 99 

   

   

 • SD Malmö_logo_Högupplöst
 • SD Malmö_logo_Högupplöst

  PM: SD Malmö röstade nej till fördelning utökat kommunbidrag för ensamkommande 

  Av pontus.andersson den 3 oktober, 2018
  0

  PM: SD Malmö röstade nej till fördelning utökat kommunbidrag för ensamkommande 2018-10-03

  För mer information kontakta: Magnus Olsson (SD) 070-913 07 99

  Sverigedemokraterna Malmö valde på dagens kommunstyrelsesammanträde att reservera sig emot förslaget om att fördela 7,4 miljoner kronor till Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden och Arbetsmarknads- och socialnämnden i utökat kommunbidrag för ensamkommande unga asylsökande.

  Malmö stad har tagit ett enormt ansvar för landets flyktingmottagande och kan helt enkelt inte fortsätta spendera stora summor på denna grupp. Kommuner har inget krav på sig från statligt håll att detta tillfälligakommunbidrag ska spenderas på just ensamkommande.

  Sverigedemokraterna valde också att yrka avslag till förslaget om att öka arbetsmakrknads -och socialnämndens kommunbidrag med 22 miljoner kronor för att motverka nämndens underskott. Det är vår bestämda uppfattning att nämnden har resurser nog att hantera sina löpande kostnader, men att omprioriteringar inom verksamheten behöver göras för att komma tillrätta med problematiken.

   

  Magnus Olsson kommenterar:

  –  Personer som har utvisningsbeslut ska återvända till sina hemländer och personer som är 18 år och äldre, men som har rätt att vistas i Sverige och Malmö, ska trots detta inte erbjudas någon gräddfil till boende. Vad gäller ASN underskott, menar vi att det finns befintliga resurser att tillgå inom tilldelad budgetram, om nämnden fokuserar på sin kärnverksamhet, säger Magnus Olsson, kommunalråd för SD Malmö.

   

 • SD Malmö_logo_Högupplöst

  PM: SD Malmö valde kommunalråd, gruppledare och pol sek

  Av pontus.andersson den 1 oktober, 2018
  0

  PM: SD Malmö valde kommunalråd, gruppledare och pol sek

  2018-10-01

  För mer information kontakta: Magnus Olsson (SD) 070-913 07 99

  Sverigedemokraterna Malmö hade under söndagen ett konstituerande möte med den nyvalda kommunfullmäktigegruppen för mandatperioden 2018-2022. På dagordningen fanns val av kommunalråd, gruppledare och politisk sekreterare. Val gjordes även till kommunstyrelsen, vice gruppledare och andra uppdrag som hanteras i fullmäktige den 15/10. Fullmäktigegruppen diskuterade även det politiska läget i Malmö och ett eventuellt stöd till Alliansen i Malmö.

  Magnus Olsson fick med rösterna 11-0 fortsatt förtroende som kommunalråd och gruppledare. Anders Olin fortsätter som vice gruppledare och Nima Gholam Ali Pour valdes till politisk sekreterare. Samtliga förslag från SD Malmös valberedning fick stöd av fullmäktigegruppen.

   

  Magnus Olsson kommenterar:

  –  Jag är oerhört tacksam över det fortsatta förtroendet som kommunalråd och även stolt över att jag blev den mest kryssade oppositionspolitikern i Malmö. Vi Sverigedemokrater har lovat Malmöborna ett maktskifte och ett slut på det 24-åriga socialdemokratiska styret. Allt annat skulle vara ett svek mot våra väljare och medlemmar. Fullmäktigegruppen stödjer min uppfattning att SD skall släppa fram ett Alliansstyre den 15/10 när kommunfullmäktige har sitt sammanträde. SD kommer även stödja Alliansens förslag till budget för 2019. SD kommer att presentera ett eget budgetförslag för 2019 och rösta på vår budget i fullmäktige. I den så kallade huvudvoteringen kommer vi att rösta nej till de rödgröna och ja till Alliansens förslag, säger Magnus Olsson, kommunalråd för SD Malmö.

   

 • SD Malmö_logo_Högupplöst

  Sverigedemokraternas förslag för en tryggare Oxie

  Av nimagholam den 20 september, 2018
  0

  Bilbränderna i Oxie får aldrig accepteras.

  Igår kväll så krävde Oxieborna:

  – Kameraövervakning vid skolgårdar

  – Klippta häckar

  – Mer polisiär närvaro

  Kommunen borde omedelbart sätta igång och arbeta för att tillgodose dessa krav. En dialog ska föras med Oxieborna fram tills dess att trygghetskrisen i Oxie är avslutad.

  Sverigedemokraterna i Malmö vill:

  – Införa tydliga riktlinjer för hur skolgårdar ska användas efter skoltid för att undvika att skolgårdar blir en plats för aktörer som skapar otrygghet.

  – Ställa krav på att staten tar sitt fulla ansvar för att polisen är tillräckligt bemannad och arbetar på ett sätt som är anpassat efter lokala behov.

  – Inrätta ett brottsförebyggande råd, där representanter från kommun, polis, näringsliv och civilsamhället samverkar för att förebygga brott.

  – Göra en övergripande utvärdering av belysningen av gator, parker och promenadstråk.

  – Uppmuntra till bildandet, och aktivt stödja olika former, av nattvandringsgrupper.

  – Malmö stad ska använda ordningsvakter som i samarbete med polisen förebygger brott i kommunen.

  – Stödja förebyggande arbete som genomförs av civilsamhället.

  Att de styrande politikerna från Socialdemokraterna och Miljöpartiet inte fanns på plats igår kväll när mer än 100 Oxiebor ville diskutera trygghet är skandalöst. Att lokalen var så liten att flera fick vända vid dörren är bedrövligt. Att mikrofonerna inte fungerade är oacceptabelt.

  Sverigedemokraterna vill fortsätta dialogen med Oxieborna. Vi är beredda att komma till möten eller fika ifall Oxiebor bjuder in oss. För att bjuda in oss mejla: malmo@sd.se