Sverigedemokraterna Malmö | Sverigedemokraterna i Malmö | Sida 277

Sverigedemokraterna Malmö

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Malmö

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

Jörgen

 

Jörgen Grubb

Ordförande SD Malmö

Skicka e-post till oss
Sverigedemokraterna Malmö
Box 8022
200 41 Malmö
Tel: 0707 603340

 

 • Kommunfullmäktige ärrende: Torghandel och Loppmarknader

  Av Magnus Olsson den 10 september, 2012
  0

  De styrande vill införa nya taxor för handel som sker på kommunens mark, t.ex. kan detta handla om torghandel och loppmarknader.

  Karolina Skog(MP) och Håkan Fäldt(M) uttrycker sitt gillande för nya taxor

  Eva Bertz(FP) är starkt emot dessa nya taxor med hänvisning till att detta kan komma att reducera Malmös torghandel

  Rubin(S) menar att Bertz och FP låter ”fluffigt” – man motarbetar svarthandel med nya taxor

  Bertz kräver svar om vad fluffigt är, avslutar med att FP vill ha en trygg och levande stad

  Magnus Olsson(SD) är försiktigt positiv till förslaget i stora drag, en utjämning av avgifter behövs då man på detta sätt får in skattemedel som kan användas till kontroller. Loppmarknader i Malmö är ofta ren svarthandel med tillhörande häleri – hur försäkrar man sig mot svarthandel undrar Olsson?

  Rubin(S) – loppis för amatörer på kommunens öppna ytor är oftast inga problem utan problemen ligger på fasta loppmarknader som ofta sker inomhus i privatägda fastigheter.

  Olsson(SD) – tackar Rubin(S) för svar!

  Debatten slut – nya taxor införs!

 • Hur står det till med Demokratibegreppet i Malmö

  Av Magnus Olsson den 10 september, 2012
  0

   

   

  Lars-Johan Hallgren(SD) har ställt en enkel fråga till ansvarige för skolan i Malmö, Katrin Stjernfeldt Jammeh(S), rörande en färsk undersökning som visar att unga människor i allt högre grad inte vet vad demokrati är och än värre i vissa fall inte vill ha demokrati.

  På denna fråga svarar Katrin(S) att hon kan konstaterar att det är dåligt beställt med demokrati begreppet bland unga och i skolan, men man vet inte vad det beror på….men vi gör allt vi kan för att påverka unga i rätt riktning, säger Katrin(S).

  Lars-Johan(SD) svarar att unga i Malmö är värst gällande antidemokratiska strömningar, då man enligt undersökningen vet att antidemokratiska inställningar ofta hänger ihop med utanförskap, låg utbildning och fattigdom, vilket vi har gott om i Malmö.

  Katrin(S) svarar att de styrande är förfärad av utvecklingen men satsar på likvärdig skola, alla skolor i Malmö skall lyckas……. genom att fler vuxna kommer ut i arbete, ungdomar kommer i kontakt med näringsliv, antidiskriminering, jämställdhet

  Lars-Johan(SD) replikerar med att konstatera att vi har en negativ trend i skolan och undrar om de styrande kommer att genomdriva ännu en skattehöjning för att satsa på skolan?

  Katrin(S), svarar avslutande, vi kör ett stenhårt arbete för jämställdhet, vi ska inte svika ungdomar och avslutar med att beskylla SD för att reserverar sig mot Socialdemokraternas satsningar på jämställdhet och att det är viktig med skattehöjning för att satsa på skolan

  Vi vill tillägga att Sverigedemokraterna och Lars-Johan inte anser vår fråga besvarad på ett tillfredställande sätt, vidare vill vi påpeka att SD är för alla jämställdhetssatsningar inom rimliga ramar, dock ogillar Sverigedemokraterna ”Genusbegreppet” som helhet då det finns extrema ingredienser som t.ex. handlar om att radera ut kön. Till sist vill vi påpeka att Sverigedemokraterna är det parti i Malmö som i sin budget för 2013 satsar betydligt mest pengar på skolan, 150 miljoner kronor. Och denna satsning kan enligt SD:s budget göras utan skattehöjning.

 • Svårare att åka med lokaltrafik i Malmö

  Av Magnus Olsson den 6 september, 2012
  0

   

   

  Att resa med lokaltrafiken i Malmö medför vissa problem.
  Tidigare kunde man betala sin biljett mede mobiltelefonen.
  Jo då. Det är fortfarande möjligt under förutsättningen att
  din plånbok är mobil!!

  I min enfald trodde jag att alla plånböcker utan undantag
  var mobila men det visade sig fort att så icke var fallet.

  En mobil plånbok är enligt lokaltrafiken elektronisk!! Detta
  betyder att man tvingas kontakta sin mobilleverantör i mitt
  fall Teliamobilminplanbok. När man väl hittat dit ombeds man
  svara på en hemlig fråga samt uppge ett lösenord som naturligtvis
  ska godkännas av någon som är högst ovillig att åtminstone
  godkänna mitt trots att det är skrivet efter alla konstens regler.

  Nå väl, jag fick slutligen öppnat den elektroniska börsen men då
  uppkom nya problem.

  Med vad ska du betala? Hur mycket ska du sätta in? Uppge ditt
  bank-id och typ av betalningssätt.

  Tja, nu har bussen redan avgått så, en rask promenad genom staden
  stärker både kropp och själ samt sparar pengar i din egen mobila
  plånbok. Hur krångligt kan det bli att göra sig av med en stackars
  tjuga?

  En tanke som slog mig under den uppfriskande promenaden var: Hur
  klarar resenärerna i områden som Klagshamn och Bunkeflo sina
  transporter? Närmaste JO-JO försäljare står att finna i Limhamn och
  dit reser man inte i en handvändning. En tidsödande resa med ett
  fåtal avgångar och en alltför lång promenadväg.

  Jag tycker nog att stadens ansvariga politiker borde ta ett ordentligt
  tag i hela lokaltrafiksystemet en gång för alla. Privatisering och
  konkurrensutsättning i all ära men i Malmö kommun fungerar det
  undermåligt.

  Kurt Eriksen

 • Folkets park är i behov av förnyelse och inte marginalisering

  Av Magnus Olsson den 6 september, 2012
  0

  Folkets parks framtid är nu på remiss fram till september och till
  våren 2013 kommer gatukontoret att presentera en åtgärdsplan och en
  prislapp på deras syn om hur Folkets parks kan förnyas. Att Folkets
  park är i ett skriande behov av förnyelse tror jag det råder en bred
  konsensus kring. När vi förnyar Folkets park måste ett av målen vara
  en förlängning av säsongen. Malmö stad kan ta lärdom av tivoli i
  Köpenhamn där man har en längre säsong och högre användande frekvens
  än vad vi har i Malmö. Vi Sverigedemokrater är av uppfattningen att
  det möjligtvis går att avgränsa tivolit till viss del, men absolut
  inte ta bort det. Samtidigt kan vi inte blunda för att detta också
  handlar om arbetstillfällen och ofta om så kallade ferie- eller
  sommarjobb för yngre vuxna. Vi skall heller inte underskatta det antal
  vuxna som per automatik följer ett tivoli i form av anställda. Denna
  personal fyller ju en viktig funktion då de vistas i närhet av våra
  ungdomar och skapar trygghet. Vid en förnyelse av Tivolidelen, tänker
  vi oss att detta kan vara byggt med mer eftertanke så att skrymmande
  karuseller kan flyttas undan under vintern och ersättas med moduler
  som till exempel kan användas vid en eventuell julmarknad och dylikt.
  Under sommaren kan man krydda utbudet med både allsång i form av
  beprövade koncept från andra delar av landet. Både Malmö och Folkets
  park är på många sätt i stort behov av en uppfräschning och
  förändring. Vi tror inte på en utveckling i fallet Folkets park, mot
  en riktning i form av en sammelsurium liknande stadsbondgård. Malmö är
  känt för sina många och fina parker och självklart skall vi också ha
  en park i vår stad som är en året runt nöjesplats värd namnet.

  Magnus Olsson Kommunalråd SD Malmö

 • Sverigedemokraterna vill införa flexjobb

  Av Magnus Olsson den 30 augusti, 2012
  0

   

   

  SD vill införa flexjobb

   
  Sverigedemokraterna lyfter gärna blicken över Öresund och tar efter goda exempel. I en tid där människor med nedsatt arbetsförmåga står längst från arbetsmarknaden, har sämre ekonomi och hälsa så behövs något göras. Vid ett studiebesök i Danmark blev vi uppmärksammade på flexjobb som är en anpassad tjänst där arbetsgivaren betalar för det arbete som utförs av arbetstagaren. Samhället betalar resten av den kollektivavtalsreglerade heltidslönen. Enligt Neurologiskt Handikappades Riksförbund (NHR) skulle ett införande av flexjobb skapa cirka 100 000 tjänster i Sverige. Enbart i Danmark är idag cirka 50 000 människor sysselsatta genom flexjobb.

  Jens Leandersson, regionråd (SD) säger:

   
  –          Skåne har stora problem låg sysselsättningsgrad och stora utmaningar i arbetsmarknadspolitiken. Några av de människor som detta slår hårdast emot är de med nedsatt arbetsförmåga. Genom flexjobb kan samhället förebygga ohälsa och förtidspensioneringar, ökad frisknärvaro som det sociala sammanhanget att ha ett arbete att gå till bidrar till. Flexjobb innebär bara vinster för såväl den enskilde som för samhället.

  Sverigedemokraterna inhämtar gärna kunskap från andra sidan Öresund för att ta del av goda idéer, inte bara när det gäller flykting o invandringspolitik, utan också i vår strävan att skapa fler arbetstillfällen för skåningarna. Den danska reformen ”Fleksjob” infördes år 2001 och har skapat flera nya arbetstillfällen samt minst lika viktigt alla inblandade parter är nöjda, från arbetstagarna själva till arbetsmarknadens parter och politikerna. Nu vill vi att Region Skåne går före och visar resten av Sverige vägen, avslutar Magnus Olsson, kommunalråd i Malmö och regionfullmäktigeledamot.