Sverigedemokraterna Malmö | Sverigedemokraterna i Malmö | Sida 277

Sverigedemokraterna Malmö

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Malmö

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

Jörgen

 

Jörgen Grubb

Ordförande SD Malmö

Skicka e-post till oss
Sverigedemokraterna Malmö
Box 8022
200 41 Malmö
Tel: 0707 603340

 

 • Sverigedemokraterna i Malmö anklagas för att bryta mot partiets nolltolerans på kommunfullmäktigemöte

  Av Magnus Olsson den 22 november, 2012
  0

  Då ärendet ”Bostadspolitiska mål” debatterades sa Sverigedemokraterna att vi har den ”Slutliga lösningen på bostadsbristen i Malmö….avseende kommunala byggregler och särkrav som fördyrar bygge” innebärande att dessa regler måste bort eller förenklas.

  Denna formulering kunde inte folkpartiet och socialdemokraterna acceptera utan man anklagar Sverigedemokraterna för att uttrycka sig rasistiskt och oseriöst och man nämnde Jimmie Åkessons nolltolerans. Man sade också att man kunde känna ”Historiens vingslag in i byggnaden” och att man fick ”kalla kårar” – vi antar att ledamöterna ansåg att orden ”Slutliga lösningen” skulle anspela på något rasistiskt och historiskt?

  Vi är medvetna om att Malmös kommunalpolitiker på intet sätt är en folkskara med normala värderingar eller åsikter utan tvärtom har en djupt stereotyp och förlegad bild av Sverigedemokrater och en tämligen lång distans till verkligheten. Erfarenheten säger oss också att det i princip kvittar vad vi säger så är det rasistiskt.

  Verkligheten som vi skulle talat om är Malmös extrema bostadsproblem som yttrar sig i stor hemlöshet, LSS beslut som inte kan verkställas, segregation, tusentals ungdomar och studenter som står utan bostad, trångboddhet och allmän misär.

  Vi vill också tillägga att mötets ordförande, Kent Andersson, måste bli bättre på att hålla ordning och efterse att debatterande ledamöter håller sig till ämnet. Vi kan inte på något vis se att Åkessons nolltolerans mot rasism har med Malmö Stads bostadspolitiska mål eller byggregler att göra. Sådana här ordningsfrågor måste skötas på ett demokratiskt möte även om det råkar vara så att det är nära släktingar som talar utanför ämnet. Vi hoppas på bättring!

 • Miljöpartiets kommunalråd försöker ”skoja till det” om senaste tidens händelser.

  Av Magnus Olsson den 21 november, 2012
  0

  Erik Almqvist har agerat högst omdömeslöst – en tidig morgon för 2.5 år sedan efter en krogrunda – Erik har tagit konsekvenserna av detta agerande genom att avsäga sig sina politiska uppdrag. Sverigedemokraterna Malmö sympatiserar på inget sätt med de uttalanden eller händelser som Erik gjort. Det är därför tragiskt att Sverigedemokraterna här i Malmö skall skuldbeläggas och mobbas av generaliserande miljöpartistiska kommunalråd .

  Nedan mobbande anslag har ett av miljöpartiets kommunalråd i Malmö satt upp på sin dörr, nära Sverigedemokraternas kontor på Malmö stadshus.

   

 • Intressanta ärende på kommunfullmäktige, torsdagen den 22:a

  Av Magnus Olsson den 21 november, 2012
  0
  • Införande av stadsområden i Malmö – ärendet handlar om att dra ner dagens stadsdelar till 5 stycken stadsområde – dessa område skall ha ansvar för socialtjänst samt vård och omsorg.
  • Kostnadsberäkning för badprojekt i Hyllie.
  • Förslag till bostadspolitiska mål 2010 – 2014 – mycket intressant ärende då hemlösheten, trångboddheten och bostadssegregationen i Malmö får betecknas som extraordinär, med negativ syftning!

   

  Du följer väl oss i debatten på torsdag!