Sverigedemokraterna Malmö - Sverigedemokraterna Malmö

Sverigedemokraterna Malmö

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Malmö

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

Jörgen Grubb

Ordförande Sverigedemokraterna Malmö

 • 05

  Kommunstyrelsen 15 januari: Tiggeriförbud, World Pride, klimatnödläge

  Av patrickangelin den 15 januari, 2020
  0

  På kommunstyrelsens sammanträde den 15 januari behandlades Sverigedemokraternas motion om att införa tiggerifria zoner i Malmö. Ett medborgarförslag om att utlysa klimatnödläge behandlades. Kommunstyrelsen beslutade även om att upprätta en ny projektorganisation för World Pride.

  Sverigedemokraternas motion om att införa tiggerifria zoner avslogs av kommunstyrelsens. Bortsett från Socialdemokraterna, Liberalerna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet motsatte sig även Centerpartiet och Moderaterna tiggerifria zoner i Malmö. Beslutet fastställs i kommunfullmäktige 6 februari.

  Magnus Olsson (SD) kommenterar:

  Vi förstår att det här är ett stort problem i Malmö. Det organiserade tiggeriet är utbrett i hela Malmö. Det handlar om ren affärsverksamhet där utsatta människor exploateras av kriminella. Detta ska inte vara ett inslag i Malmös stadsbild. Tyvärr är vi sverigedemokrater det enda partiet i Malmö som vill se ett slut på det organiserade tiggeriet. 

  Kommunstyrelsen yttrade sig om ett malmöinitiativ och ett medborgarförslag om att utlysa klimatnödläge. På grund av ett tillägg som Socialdemokraterna hade gjort om att ”kommunstyrelsen konstaterar klimatnödläge” yrkade Sverigedemokraterna avslag på förslaget till yttrande.

  Magnus Olsson (SD) kommenterar:

  Vi hade inget emot stadskontorets ursprungliga förslag som beskriver varför vi inte kan utlysa klimatnödläge. Sedan har Socialdemokraterna lagt till en mening om att Malmö stad ska ”konstatera” klimatnödläge. Med tanke på att klimatnödläge har definierats på så många olika sätt vill vi veta vad det innebär för kommunen att ”konstatera” klimatnödläge. Vi tar miljö- och klimatpolitiken på allvar och vägrar skriva in lockrop i kommunala handlingar för att gå aktivister till mötes. 

  Kommunstyrelsen biföll även förslaget om att godkänna en förnyad projektorganisation för World Pride och Eurogames 2021. Sverigedemokraterna reserverade sig mot beslutet. Beslutet fastställs i kommunfullmäktige 6 februari.

  Magnus Olsson (SD) kommenterar:

  Enligt preliminära prognoser kommer World Pride och Eurogames kosta Malmö stad 32 miljoner kr under åren 2020 och 2021. Större delen av denna kostnad är ofinansierat vilket innebär att pengarna måste tas från skola, vård och omsorg och socialtjänst. Framöver måste Malmö stad fokusera på att finansiera välfärden och då finns det inte utrymme för att kommunen ska bekosta mångmiljonsarrangemang av denna sort. 

 • lcnxghd6veegsq7qw9gt

  Bättre beskrivning av näringshalten i skolmaten

  Av patrickangelin den 14 januari, 2020
  0

  Staffan Appelros (SD), Tonni Andersson (SD), Stefan Greschner (SD) och Rolf Hansson har lämnat in ett nämndsinitiativ till Malmö stads servicenämnd där de föreslår att skolmatsedeln ska innehålla en beskrivning av huvudingredienserna i de maträtter som serveras, samt huvudingrediensernas ursprung. Initiativtagarna menar att idag är det svårt att veta vad maten innehåller.

  För mer information om nämndsinitiativet kontakta: staffan.appelros@malmo.se

  Initiativ 200114

   

 • 16__

  Stopp för kommunal finansiering av svartuthyrning

  Av patrickangelin den 13 januari, 2020
  0

  Magnus Olsson (SD) och Nima Gholam Ali Pour (SD) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige som syftar till att hindra socialtjänsten från att bevilja ekonomiskt bistånd till personer som olovligen hyr i andrahand.

  För att kunna hyra ut sin bostad i andrahand behöver lägenhetsinnehavaren hyresvärdens/bostadsrättsföreningens/hyresnämndens godkännande. Otillåten andrahandsuthyrning kan leda till vräkning utan varning. Om man hyr ut i andra hand utan tillåtelse och samtidigt tar ut en alltför hög hyra kan man dömas till fängelsestraff.

  Idag finns det ingenting som hindrar socialtjänsten i Malmö från att bevilja ekonomiskt bistånd till personer som olovligen hyr i andrahand. Det innebär i praktiken att en del av svartuthyrningen i Malmö finansieras av Malmöbornas skattemedel.

  I stadsrevisionens fördjupade granskning om ekonomiskt bistånd framkommer det att socialtjänsten har beviljat bistånd för boende även om de har varit olovliga.

  Sverigedemokraterna menar att Malmöbornas skattemedel inte ska användas för att finansiera en svart bostadsmarknad som skapar en otrygg tillvaro och förvärrar Malmös sociala problem.

  Magnus Olsson, oppositionsråd för Sverigedemokraterna, kommenterar:

  Skattemedel ska stärka välfärden, inte försvaga den. Dessutom har svartuthyrning blivit ett sätt för nyanlända att flytta till Malmö och ta del av välfärden. Det är en ohållbar situation.

   

  ingen_kommunal_finansering_av_svartuthyrning

 • 16__

  Upphör med ekonomiskt bistånd till illegala migranter

  Av patrickangelin den 10 januari, 2020
  0

  Magnus Olsson (SD) och Nima Gholam Ali Pour (SD) har lämnat in en motion till Malmö stads kommunfullmäktige om att Malmö stads socialtjänst ska upphöra att ge ekonomiskt bistånd till illegala migranter.

  I motionen skriver Olsson och Gholam Ali Pour att mellan januari till november 2019 beviljades 7,3 miljoner kr i ekonomiskt bistånd till illegala migranter. Dessutom får illegala migranter som har barn samma ekonomiska bistånd som de som har uppehållstillstånd eller är medborgare.

  Motionärerna pekar också på det faktum att det inte är lagstiftning som tvingar Malmö stad att bevilja ekonomiskt bistånd till illegala migranter, utan det ekonomiska biståndet till illegala migranter är möjlig på grund av ett politiskt beslut som tagits i arbetsmarknads- och socialnämnden.

  Magnus Olsson, oppositionsråd för SD i Malmö stad, kommenterar:

  De flesta Malmöbor blir chockade när de hör att skattemedel betalas ut till människor som inte ens har tillstånd att befinna sig i Sverige. Malmö stad motverkar andra myndigheter och ger de som fått utvisningsbeslut fel signaler. Samtidigt stärks den svarta ekonomin. Ekonomiskt bistånd till illegala migranter är helt enkelt skadligt för Malmö. Nu ger vi de styrande partierna ännu en chans att sätta stopp för detta.

 • 93

  Enkel fråga angående arbetsmiljön för lärare i Malmö stad

  Av patrickangelin den 10 januari, 2020
  0

  Nima Gholam Ali Pour (SD) har lämnat in en enkel fråga till kommunalrådet Sara Wettergren om arbetsmiljön för lärare i Malmö stad. I den enkla frågan presenterar Gholam Ali Pour uppgifter från en arbetsmiljöundersökning som Lärarnas riksförbund i Malmö genomförde våren 2019. Uppgifterna visar bland annat att en av tio lärare har blivit utsatt för fysiskt våld på arbetsplatsen.

  Andra uppgifter som framkommer i arbetsmiljöundersökningen är följande:

  • 49,3 procent av de svarande anser inte att de har tillräckliga resurser och förutsättningar för att genomföra sitt uppdrag.
  • 49,1 procent av de svarande anser inte att de får den fortbildning som behövs för att bedriva en utbildning med kvalitet.
  • 41,3 procent av de svarande får inte möjlighet till att ha 30 minuters ostörd lunchrast varje dag.

  Arbetsmiljöundersökningen genomfördes innan Socialdemokraterna och Liberalerna tog beslut om att genomföra besparingar på 75 miljoner kr inom Malmös grundskoleverksamhet.

  Nima Gholam Ali Pour (SD), ledamot i kommunfullmäktige, kommenterar:

  Jag förstår inte riktigt hur man kan genomföra besparingar inom skolan när arbetsmiljön för lärare redan är under all kritik. Jag vill gärna att kommunalrådet Sara Wettergren förklarar hur arbetsmiljön för lärare ska förbättras samtidigt som hon genomför besparingar.