Sverigedemokraterna Malmö | Sverigedemokraterna i Malmö | Sida 3

Sverigedemokraterna Malmö

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Malmö

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

Jörgen

 

Jörgen Grubb

Ordförande SD Malmö

Skicka e-post till oss
Sverigedemokraterna Malmö
Box 8022
200 41 Malmö
Tel: 0707 603340

 

 • Enkel fråga om hemlösheten i Malmö

  Av nimagholam den 20 november, 2018
  0

  För mer information kontakta: Nima Gholam Ali Pour 072-391 75 93

  Enkel fråga angående hemlösheten i Malmö

  Enligt den senaste hemlöshetskartläggningen har 71 procent av Malmös hemlösa ett annat födelseland än Sverige. Detta är en ökning på 10 procentenheter sedan 2014. Samtidigt är det många med utländskt medborgarskap som är hemlösa i Malmö. Enligt Arbetsmarknads- och socialförvaltningens delårsrapport kommer även anhöriginvandringen leda till att hemlösheten ökar.

  Att hemlösheten i Malmö stad har blivit ett invandringsproblem beror på att nyanlända har svårt att komma in på bostadsmarknaden i storstäderna, och så kommer det fortsätta vara för en lång tid framöver.

  Kan styret i Malmö stad se till att den strukturella hemlösheten minskar samtidigt som Malmö fortsätter ta emot nyanlända?

  Nima Gholam Ali Pour (SD)

 • Motion om att införa digital justering av protokoll

  Av nimagholam den 19 november, 2018
  0

  För mer information kontakta: Magnus Olsson (SD) 070-913 07 99

  Sverigedemokraternas kommunalråd i Malmö, Magnus Olsson, har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om att införa digital justering av protokoll. Motionen ämnar att ge kommunstyrelsen i uppdrag att tillsammans med stadskontoret utreda möjligheterna för Malmö stad att införa digital justering av protokoll.

   

  Motionen i sin helhet finns att läsa här: Motion om att införa digital justering av protokoll

   

  Magnus Olsson (SD), kommunalråd

 • Motion om solcellsdrivna parkbänkar

  Av nimagholam den 14 november, 2018
  0

  För mer information kontakta: Ilvars Hansson (SD) 073-530 70 04

   

  Ilvars Hansson (SD) har lämnat in en motion till Kommunfullmäktige där han bland annat vill se Tekniska nämnden utreda möjligheterna för att Malmö stad installerar solcellsdrivna parkbänkar med möjlighet till anslutning av kommunal Wifi samt laddning av mobiler.

   

  Motionen i sin helhet finns att läsa här: Motion om solcellsdrivna parkbänkar

  Ilvars Hansson (SD), ledamot i Malmö stads kommunfullmäktige

   

 • Nima Gholam Ali Pour

  PM: SD Malmö röstar mot en höjning av kyrkoavgiften

  Av nimagholam den 22 oktober, 2018
  0

  PM: SD Malmö röstar mot en höjning av kyrkoavgiften
  2018-10-22
  För mer information kontakta: Nima Gholam Ali Pour (SD) 040-34 11 21 

  Under kyrkorådets sammanträde den 22 oktober reserverade sig Sverigedemokraterna mot ett budgetförslag som arbetats fram av Socialdemokraterna och POSK i kyrkorådets arbetsutskott. Enligt arbetsutskottets budgetförslag så ska kyrkoavgiften chockhöjas med 20 procent från 75 öre till 90 öre.

  Sverigedemokraterna lämnade in en budgetreservation där de bland annat sänker personalkostnader och kostnader för pastoratets kommunikationsavdelning. I Sverigedemokraternas budgetreservation så slopas bidrag till externa organisationer och det så kallade nomineringsstödet som delas ut till nomineringsgrupperna i kyrkofullmäktige. Med hjälp av dessa besparingar så bibehålls den nuvarande kyrkoavgiften på 75 öre.

  Samtidigt gör Sverigedemokraterna en satsning för att påbörja renoveringen av Bunkeflo kyrka. Sverigedemokraterna satsar också resurser på att öppna en avdelning för frivillighetsverksamhet samt upprätta ett ungdomsråd i Malmö pastorat.

  Nima Gholam Ali Pour kommenterar:
  – Vår budgetreservation signalerar ett skifte från en byråkratisk koloss till en kyrka som bygger på engagemang och frivilliga krafter. POSK och Socialdemokraterna låter medlemmarna betala för alltför höga personalkostnader och den allmänna slöseri med resurser vi ser i pastoratet. Problemet är inte att kyrkoavgiften är för låg. Problemet är att medeltalet anställda fortsätter växa trots att medlemsantalet i Malmö pastorat har minskat med mer än 10 000 medlemmar sedan 2013.

  Sverigedemokraterna var den enda nomineringsgrupp i kyrkorådet som röstade mot budgetförslaget som ska höja kyrkoavgiften. Kyrkofullmäktige fastställer budgeten den 8 november.

  Sverigedemokraternas budgetreservation 2019 Malmö pastorat