Sverigedemokraterna Malmö - Sverigedemokraterna Malmö

Sverigedemokraterna Malmö

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Malmö

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

Jörgen Grubb

Ordförande Sverigedemokraterna Malmö

 • 05

  Kommunstyrelsen 5 maj

  Av patrickangelin den 10 maj, 2021
  0

  Sverigedemokraterna ställde sig bakom förslaget om att Malmö stad ska bevilja Film i Skåne 500 000 kr som medfinansiering för genomförande av TV-serien ”Tunna blå linjen”, säsong 2. Sverigedemokraterna röstade nej till 1,5 miljoner kr för fortsatt finansiering av World Pride. Sverigedemokraternas motion om ett upphörande av kommunalt stöd till Muslimska Brödraskapet behandlades och fick inte stöd från något annat parti.

  Sverigedemokraterna ställde sig bakom en kommunal medfinansiering av TV-serien ”Tunna blå linjen”. Detta för att produktionen kommer leda till att arbetstillfällen skapas i Malmö men också till en mer positiv syn gentemot Malmöpolisen. Säsong 2 kommer också belysa det som i medierna har kallats ”det dolda Malmö” vilket innefattar den svarta ekonomin och illegala migranter. Sverigedemokraterna anser att det är positivt att dessa sidor av Malmö får mer uppmärksamhet, då Socialdemokraterna länge har försökt dölja detta.

  Sverigedemokraterna röstade nej till anslag till World Pride. Sammanlagt kommer World Pride kosta Malmös skattebetalare 30 miljoner kr. Sverigedemokraterna har som enda parti röstat nej till en kommunal finansiering av World Pride.

  Sverigedemokraternas motion om att kommunala skattemedel till organisationer som har någon form av association eller samverkan med Muslimska brödraskapet, behandlades. Inget annat parti ville stödja denna motion som helt vill avsluta det kommunala stödet till organisationer som Ibn Rushd, som enligt flera rapporter har ideologisk anknytning till Muslimska brödraskapet.

 • 05

  Ingen ramadan i skolan

  Av patrickangelin den 26 april, 2021
  0

  Magnus Olsson (SD) och Nima Gholam Ali Pour (SD) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige där de föreslår att grundskolenämnden ska ta fram riktlinjer där rektorer rekommenderas att i samverkan med vårdnadshavarna avråda elever från att fasta i skolan.

  Bakgrunden till detta är att höga tjänstemän vid grundskoleförvaltningen har offentligt kritiserat en biträdande rektor som uppmanat eleverna att äta under den muslimska fastan, ramadan.

  Undervisningen i skolan ska vara icke-konfessionell. Även måltiden ska vara en undervisningssituation. Dessutom är det svårt för en hungrig elev att ta till sig kunskap. Därför menar vi sverigedemokrater att skolan inte är rätt plats för barn att ägna sig åt den muslimska fastan, ramadan.

  Att barn kommer till skolan och fastar främjar inte barnens skolgång. Ramadan varar en hel månad. Det är en förlorad skol månad för de barn som fastar och som inte har orken att ta till sig kunskap i skolan.

  Magnus Olsson (SD), oppositionsråd för Sverigedemokraterna i Malmö, kommenterar:

  Det är viktigt att den svenska skolan inte anpassar sig till islam och att elever följer de regler som finns i skolan. Religionsfrihet kan inte innebära att skolpersonalen ska förnekas att göra det som är bäst för barnet. I det här fallet handlar det om att all forskning visar att elever behöver äta för att ta till sig kunskap. 

   

  Motion – Ingen fasta i skolan 2021-04-26

 • 93

  Fler förskoleklassplatser i Klagshamn

  Av patrickangelin den 12 april, 2021
  0

  Sverigedemokraterna har lämnat in ett nämndinitiativ där vi föreslår att grundskoleförvaltningen i samråd med vårdnadshavare i Klagshamn ska ta fram ett förslag till hur fler förskoleklassplatser kan anordnas vid Klagshamnsskolan. Bakgrunden är att 16 barn inte fått en förskoleklassplats vid Klagshamnsskolan, vilket beror på en dålig planering från grundskoleförvaltningen.

  Förslag som lyfts fram av de drabbade vårdnadshavarna för att anordna fler förskoleklassplatser är:

  • Bättre nyttja Strandbyggnaden
  • Sätta upp barack
  • Nyttja lokaler i Folkets hus eller i kyrkans Rotunda

  Med tanke på den skada som skett så anser Sverigedemokraterna att dessa förslag borde skyndsamt utredas och genomföras, under en begränsad tid, tills behovet av förskoleklassplatser i Klagshamn är tillgodosedda.

  Sverigedemokraternas gruppledare i grundskolenämnden, Nima Gholam Ali Pour (SD), kommenterar:

  Självklart borde Sveriges tredje största stad kunna anordna sexton förskoleklassplatser när det som står på spel är familjers livspussel och barnens trygghet. Om det inte är möjligt, då är det något fel på hur grundskoleförvaltningen verkar här i Malmö. Det här går att lösa. Frågan är om den politiska viljan finns hos det politiska styret. 

   

  Nämndsinitiativ_klagshamn_förskola

 • 05

  Kommunstyrelsen 7 april

  Av patrickangelin den 7 april, 2021
  0

  Sverigedemokraterna yrkade avslag på förslaget till Miljöprogram för Malmö stad. Miljöprogrammet ska förverkligas genom att det privata bilägandet och konsumtion av kött ska minska.

  Sverigedemokraterna yrkade även avslag på förslaget till markanvisningspolicy där 20 procent av alla nyproducerade hyreslägenheter ska tillgängliggöras för personer som uppbär socialbidrag.

  På kommunstyrelsens sammanträde behandlades Program för uppföljning och insyn i verksamhet som utförs av privata utförare, som ska förbättra uppföljning och kontroll av privata utförare som utför kommunal verksamhet samt öka allmänhetens insyn i privata utförares verksamhet, som utför kommunal verksamhet.

  Sverigedemokraterna föreslog att ärendet skulle återremitteras med syftet att privata utförare ska ge kommunen information om personalens kunskaper i det svenska språket samt en vandelsprövning. Yrkandet om återremiss avslogs av kommunstyrelsen.

  Sverigedemokraternas motion om att utreda ett införande av avgifter för tolktjänster, för personer som vistats i Sverige mer än två år, behandlades i kommunstyrelsen. Samtliga partier förutom SD valde att avslå motionen.

 • 93

  Inga skattemedel till Ibn Rushd!

  Av patrickangelin den 17 mars, 2021
  0

  Sverigedemokraterna har lämnat in en motion till Malmö stads kommunfullmäktige där vi föreslår att Malmö stad upphör bevilja medel till det islamistiska studieförbundet Ibn Rushd eller verksamheter där studieförbundet Ibn Rushd är medarrangör.

  I motionen lyfter Sverigedemokraterna fram att flera rapporter visar att det finns kopplingar mellan Ibn Rushd och Muslimska Brödraskapet. Sverigedemokraterna menar att det är oacceptabelt att Malmö stad betalar ut skattemedel till en organisation som med rätta kan benämnas som islamistisk. Ett studieförbund som hämtar ideologisk inspiration från Muslimska brödraskapet ska inte på något sätt stödjas av Malmö stad.

  Motionären och kommunfullmäktigeledamoten Nima Gholam Ali Pour (SD) kommenterar:

  Rapport efter rapport har kommit ut som visar att Ibn Rushd är inget annat än en islamistisk organisation med ideologiska kopplingar till Muslimska Brödraskapet. Ändå fortsätter de andra partierna sticka huvudet i sanden och beviljar kommunala medel till Ibn Rushd. Nu får de andra partierna ta ställning och berätta för väljarna om de ska fortsätta stödja islamismen eller om stödet till Ibn Rushd ska upphöra.