Sverigedemokraterna Malmö | Sverigedemokraterna i Malmö | Sida 3

Sverigedemokraterna Malmö

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Malmö

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

Jörgen

 

Jörgen Grubb

Ordförande SD Malmö

Skicka e-post till oss
Sverigedemokraterna Malmö
Box 8022
200 41 Malmö
Tel: 0707 603340

 

 • Debatt: Inför ”Staffanstorpsmodellen i Malmö”

  Av pontus.andersson den 16 oktober, 2017
  0

  Regeringen och det lokala styret i Malmö gör för lite för att pressa tillbaka hemlöshetskostnaderna och nu skenar de. Stadskontoret prognostiserar att kostnaden 2017 för hemlösheten i Malmö kommer att bli 475 miljoner kronor. Enligt lag kan Malmö Stad inte hänvisa hemlösa till att ”bo på gatan” och då väljer Malmö att köpa in dyra lösningar i form av bostadsrätter och anlägger sociala boenden åt hemlösa. I väntan på en mer handlingskraftig politisk ledning vill SD i Malmö lyfta fram våra tidigare förslag och föreslår mer Staffanstorpspolitik i Malmö.

  Våra förslag för att pressa tillbaka hemlösheten är att Malmö behöver en invandringspaus och att Malmö precis som ett antal kommuner i Stockholmsregionen inte ska följa bosättningslagen, inrätta ett återvändarcenter som inriktar sig mot nyanlända migranter och införa ”Landskronamodellen” som innebär att MKB inte ska acceptera socialbidrag som inkomst för nyinflyttade. Inspirerade av politikerna i Staffanstorp tror vi att deras ”Staffanstorpsmodell” kan göra stor ekonomisk skillnad. Samtidigt sänder Malmö tydliga signaler om att nu är resurserna slut. 

  I Malmö stads hemlöshetskartläggning från 2016 visade det sig att 69 procent av Malmös hemlösa är födda i ett annat land och 55 procent av Malmös hemlösa inte är svenska medborgare. Tre av fyra hemlösa i Malmö är hemlösa endast på grund av att man har bristande förankring på bostadsmarknaden. Dessa siffror visar att hemlösheten i Malmö har blivit ett problem som tydligt är kopplat till en för hög invandring.

  I Staffanstorp däremot har man tänkt annorlunda. Nyanlända barnfamiljer får bo i lägenhet eller vandrarhem och nyanlända vuxna och ensamkommande får bo i husvagn. De nyanlända har fått tak över huvudet, utan att Staffanstorp behövt bygga en stor och kostsam organisation på skattebetalarnas bekostnad. Husvagnarna har ställts upp på kommunal mark på Östra industriområdet i Staffanstorp. På området finns det också servicevagnar med duschar, toaletter, matlagnings- och tvättmöjlighet.

  Genom enkla och billiga lösningar så skapar Staffanstorp temporära hem för de nyanlända. Det är exakt så det ska fungera. Det är inte meningen att kommunen ska ge de nyanlända en utopisk tillvaro där allting bekostas av hårt arbetande skattebetalare. Utan tanken är att de nyanlända ska ha ett tak över huvudet tills de själva skaffar ett jobb och anordnar en bostad. Dessutom så ger Staffanstorp de nyanlända en verklighetsförankrad bild av Sverige. Genom Staffanstorpsmodellen så lär sig de nyanlända svenska värderingar: Gör din plikt, kräv din rätt.

  Samtidigt så handlar det om signalpolitik. De nyanlända som åker till Staffanstorp vet att de kommer till en stad som kräver att de försörjer sig själva och själva skaffar sig en bostad. De nyanlända som kommer till Malmö kommer i stället att få en uppfattning att det är stadens skattebetalare som ska försörja dem och se till att de får en bostad, vare sig de har tillstånd att vara i Sverige eller inte. Det är uppenbart vilken av dessa städer som kommer dra till sig de mest företagsamma invandrarna och vilken stad som kommer dra till sig de nyanlända som har en förvrängd bild av den svenska välfärdsstaten.

  Att implementera Staffanstorpsmodellen i Malmö behöver inte innebära att Malmö stad köper in just husvagnar. Det kan handla om att man köper in tält eller hittar andra temporära boendelösningar som inte kostar mycket för skattebetalarna.  

  Sverigedemokraterna anser att genom Staffanstorpsmodellen kan Malmö stad sänka kostnaderna för anordnandet av bostäder till nyanlända, långsiktigt sänka kostnaderna för hemlösheten, samt ge nyanlända tak över huvudet utan att Malmöborna känner att de nyanlända har gräddfil in i bostadsmarknaden. Vi Sverigedemokrater stöder denna modell framför den rödgröna modellen som vi har i dag, som år efter år belastar malmöbornas ekonomi mer och mer och skapar misstänksamhet och ilska i samhället.

   

  Magnus Olsson (SD)
  Oppositionsråd i Malmö

   

  Debattartikeln publicerades i Kvällsposten den 14 oktober 2017

 • Kommunstyrelsesammanträde

  Av pontus.andersson den 6 oktober, 2017
  0

  Den 4 oktober var det dags för årets nionde kommunstyrelsesammanträde. Den sverigedemokratiska ledamoten Magnus Olsson var där tillsammans med ersättarna Rickard Åhman-Persson och Jörgen Grubb. Våra ledamöter var som vanligt väldigt aktiva, detta resulterade i 11 reservationer och 7 särskilda yttranden, dessa redovisas nedan.

  Här kan du läsa föredragningslista och även ta del av handlingar.

  Kommunstyrelsen 2017-10-04 Reservation Ansökan om tillstånd att teckna hyresavtal för socialt boende

  Kommunstyrelsen 2017-10-04 Reservation Ansökningar inom hållbar stadsutveckling – Case Sofielund

  Kommunstyrelsen 2017-10-04 Reservation Blockuthyrning av bostäder för nyanlända enligt bosättningslagen 1

  Kommunstyrelsen 2017-10-04 Reservation Blockuthyrning av bostäder för nyanlända enligt bosättningslagen 2

  Kommunstyrelsen 2017-10-04 Reservation Delårsrapport 2, 2017, FV001 samt FV102

  Kommunstyrelsen 2017-10-04 Reservation Delårsrapport januari-augusti 2017

  Kommunstyrelsen 2017-10-04 Reservation Detaljplan för Fodret 5 och 19 m fl. i Tygelsjö i Malmö

  Kommunstyrelsen 2017-10-04 Reservation Lokalförsörjningsplan Malmö stad 2018-2027

  Kommunstyrelsen 2017-10-04 Reservation Motion – mer EU i kommunfullmäktige

  Kommunstyrelsen 2017-10-04 Reservation Storstadsavtal i Sverigeförhandlingen

  Kommunstyrelsen 2017-10-04 Reservation Överklagan gällande hyresförslag inom fastigheten Spiran 1

  Kommunstyrelsen 2017-10-04 SY Förslag om Malmö stads kostverksamheter, med remissynpunkter.

  Kommunstyrelsen 2017-10-04 SY Godkännande av hyresavtal samt avrop av medel för planerad gruppbostad

  Kommunstyrelsen 2017-10-04 SY Motion av Tony Rahm (M) och John Roslund (M) om utökat entreprenörskap

  Kommunstyrelsen 2017-10-04 SY Rapport om gynnande beslut enligt 4 kap 1 SoL och enligt 9 LSS

  Kommunstyrelsen 2017-10-04 SY Remiss från Kulturdepartementet – Nästa steg? Förslag för en stärkt minoritetspolitik

  Kommunstyrelsen 2017-10-04 SY Remiss från miljö- och energidepartementet av promemoria

  Kommunstyrelsen 2017-10-04 SY Remiss från Miljö- och energidepartementet Klimatanpassningsutredningen

 • PM: Nej till förslag om att underskott inom Malmö stads verksamheter skjuts på framtiden 

  Av pontus.andersson den 4 oktober, 2017
  0

  2017-10-04
  För mer information kontakta: Magnus Olsson (SD) 070-913 07 99

  Nej till förslag om att underskott inom Malmö stads verksamheter skjuts på framtiden
  Socialdemokraterna lämnade på dagens kommunstyrelsesammanträde in ett yrkande under punkten om delårsrapporten: att de nämnder som prognostiserar underskott i denna rapport inte behöver vidta åtgärder för att täcka detta rapporterade underskott under år 2017 utan istället vidta åtgärder för att komma i ekonomisk balans för år 2018.”

  Sverigedemokraterna valde att inte stödja förslaget som i stora drag innebär att nämndernas underskott inte kommer åtgärdas förrän slutet av 2018. En sådan situation kan vi helt enkelt inte acceptera.

  Så sent som på kommunfullmäktige i maj tillsköt en enad kommunfullmäktige ytterligare 50 miljoner kronor för att täcka upp, det är nu uppenbart att den styrande minoriteten inte lyckats hushålla de resurser de fått tilldelat och istället väljer att skjuta skulderna på framtiden.

   

  Magnus Olsson kommenterar:


  – ”Sverigedemokraterna har till stora delar en annan politik och förslag än den styrande minoritetens inriktning. De stora underskott som finns inom verksamheterna kan direkt härledas till en misslyckad politik. Att fortsatt och utan åtgärd skjuta problemen på framtiden är ingen lösning, säger Magnus Olsson kommunalråd SD Malmö.”

 • Sverigedemokraternas skuggbudget 2018

  Av pontus.andersson den 4 oktober, 2017
  0

  Sänkt inkomstskatt
  Ur ett internationellt perspektiv har Sverige idag ett förhållandevis högt skatteuttag på arbetsinkomster. Kännetecknande är också att skatter börjar tas ut från tämligen låga inkomstnivåer. Genom att öka just det första inkomstintervallet gynnas samtliga löntagare men med en tydlig slagsida mot låg- och medelinkomsttagare. Vi budgeterar därför för sänkta inkomstskatter på 20 miljarder per år de kommande 3 åren.

  Satsningar på hälso- och sjukvård
  Svensk sjukvård befinner sig idag i en omfattande kris. Operationer och andra behandlingar som skjuts upp är numera normen, så till den grad att var tredje patient tvingas vänta längre på att få sin behandling eller operation än vårdgarantins 90 dagar. Det rör sig om nästan 50 000 patienter som inte får den vård som de har rätt till. Faktum är att Sverige i dagsläget har Europas längsta vårdköer.

  Sverigedemokraterna har som avsikt att vända denna negativa trend och återskapa en hälso- och sjukvård att vara stolt över. Därför föreslår vi en ny nationell sjukvårdsreform, vilken innebär en patienträttsgaranti som kommer göra skillnad på riktigt för patienterna så att de får en tillgänglig sjukvård av hög kvalité. Vår målsättning är att senast 2019 ska 9 av 10 väntande patienter vara på rätt sida av vårdgarantins tidsgräns, och en helt köfri sjukvård ska uppnås senast 2021.

  Rättsväsende
  En stat som inte upprätthåller lag och ordning är en stat i sönderfall. Upprätthålls inte den demokratiska rättsstaten återstår den starkes rätt, vilket innebär att det vakuum staten lämnar efter sig kommer att fyllas av andra aktörer som flyttar fram sina positioner där rättsstaten retirerar.

  I Sverige finns numera 61 utsatta områden, varav 23 bedöms vara särskilt utsatta. Det rör sig om platser där polis, ambulans, räddningstjänst och andra viktiga samhällsfunktioner inte kan utföra sina uppgifter på ett normalt sätt. Det är ett enormt svek mot det svenska folket.

  Sverigedemokraterna menar att vi behöver genomföra flera förändringar, däribland anställandet av 7000 nya poliser, kraftigt förbättrade arbetsvillkor för poliser, återinförd beredskapspolis, ökat stöd till kriminalvården och införandet av jourdomstolar.

  Pensionärerna
  Det är med tungt hjärta vi kan konstatera att pensionärerna är en grupp som glömts bort av Sveriges politiker under mycket lång tid. Fler och fler svenska pensionärer – efter att ha betalat skatt i hela sina liv – har i många fall inte råd med grundläggande saker som mediciner eller tandläkarbesök.

  Sverigedemokraternas analys är att det kräver tämligen omfattande åtgärder på flera områden för att komma tillrätta med detta. Vi vill ersätta det förhöjda grundavdraget med det befintliga jobbskatteavdraget, vilket får till följd att den så kallade pensionärsskatten helt avskaffas för samtliga pensionärer. Utöver detta höjer vi bostadstillägget samt garantipensionen med 1000 kronor vardera.

  För en garantipensionär med maximalt bostadstillägg innebär vårt förslag att nettoinkomsten ökas med omkring 2 000 kronor per månad. Detta är en mycket välbehövlig och avsevärd förbättring för våra äldre.

  Höstbudget 2018

 • Motion om att införa ”Staffanstorpsmodellen” i Malmö

  Av pontus.andersson den 3 oktober, 2017
  0

  Motion om att införa ”Staffanstorpsmodellen” i Malmö

  Hemlösheten i Malmö har ökat årligen mellan år 2013 och 2016. Enligt den årliga hemlöshetsräkningen ökade antalet hemlösa vuxna med 30 procent mellan år 2015 och 2016. Stadskontoret prognostiserar att kostnaden 2017 för hemlösheten i Malmö kommer bli 475 miljoner kr.

  Samtidigt så är en majoritet av Malmös hemlösa inte svenska medborgare, vilket innebär att hemlösheten i Malmö tydligt är kopplat till invandringen, samt att de nyanlända har svårt att få en bostad, då det finns brist på bostäder.

  I Staffanstorp har man löst bostadsproblemet för nyanlända vuxna och ensamkommande genom att låta dem bo i enklare boenden. Kommunen har köpt in sex husvagnar. I varje husvagn bor två personer. De nyanlända kommer bo i dessa husvagnar tills de finner en egen bostad. Ingen behöver bo på hotell eller andra boenden. Kommunen behöver inte köpa in lägenheter. De nyanlända får ett tak över huvudet och kostnaderna hålls nere.

  Detta är en mycket mer hållbar lösning än de lösningar vi har sett i Malmö. Samtidigt ger det de nyanlända en verklighetsförankrad bild av tillståndet i Sverige. Det finns brist på bostäder och resurserna är inte oändliga i Sverige och Malmö. Det sänder också en viktig signal till nyanlända migranter, att Malmö med alla våra sociala problem, inte delar ut lägenheter till de nyanlända på hårt arbetande Malmöbors bekostnad. De nyanlända lär sig både mer om den svenska bostadsmarknaden och svenska värderingar. Gör din plikt, kräv din rätt.

  Att implementera Staffanstorpsmodellen i Malmö behöver inte innebära att Malmö köper in husvagnar. Malmö stad kan även köpa in tält eller hitta andra temporära boendelösningar som inte kostar mycket och som uppmuntrar de nyanlända att skaffa en egen försörjning och bostad.

  Staffanstorpsmodellen är mycket mer hållbar än Malmömodellen, som går ut på att kostnaderna för hemlösheten ökar varje år samtidigt som de nyanlända vänjer sig vid det faktum, att hårt arbetande skattebetalare kommer betala deras bostäder och försörja dem på alla möjliga sätt.

   

  Med bakgrund av ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta att uppdra åt kommunstyrelsen:

  • Att ge berörda nämnder och förvaltningar i uppdrag att utreda möjligheten att införa Staffanstorps lösning på bostadsbristen för nyanlända migranter i Malmö.
  • Att ge Tekniska nämnden och berörda förvaltningar i uppdrag att i enlighet med utrednings förslag, implementera ”Staffanstorpsmodellen” i Malmö stad.

   

  ______________________
  Magnus Olsson (SD)