Sverigedemokraterna Malmö - Sverigedemokraterna Malmö

Sverigedemokraterna Malmö

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Malmö

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

Jörgen Grubb

Ordförande Sverigedemokraterna Malmö

 • 16__

  Köttgaranti inom välfärden

  Av patrickangelin den 3 februari, 2020
  0

  Magnus Olsson (SD) och Nima Gholam Ali Pour (SD) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om att utreda införandet av en köttgaranti inom välfärden, som garanterar kötträtter för de personer som får sin mat genom kommunal verksamhet.

  I motionen resonerar motionärerna att aktivisters och politikers strävan att införa en vegonorm leder till att skolbarn och äldre får i sig mindre kött. Kött i maten blir en socioekonomisk fråga. Motionärerna pekar också på att Malmö stads Policy för hållbar utveckling och mat har ett mål om att minska andelen kötträtter i skolor och äldreboenden.

  Därför vill motionärerna att en köttgaranti inom välfärden upprättas som garanterar att de som får sin mat genom den kommunala välfärden får en viss mängd kött. En köttgaranti inom välfärden blir ett hinder mot att tvinga på människor den ”vegonorm” som vissa partier och intresseorganisationer verkar för.

  Magnus Olsson (SD), kommunalråd för Sverigedemokraterna, kommenterar:

  Att barn och äldre ofrivilligt får mindre kött i maten är ren bestraffning. Vegonormen riktas mot samhällets mest utsatta medan de som har råd kan när som helst äta kött. Det är orättvist. Nu vill SD införa en garanti så att de som vänder sig till välfärden behandlas på ett anständigt sätt. Våra äldre och barn ska garanteras en lagom mängd kött.

  motion_köttgaranti_inom_välfärden ols

 • Ilvars Hansson

  SD kräver mer pengar till vård och omsorg

  Av patrickangelin den 31 januari, 2020
  0

  Sverigedemokraterna och resten av oppositionen i hälsa- vård- och omsorgsnämnden lyckades idag återremittera nämndsbudgeten. Nu måste hälsa- vård- och omsorgsnämnden skicka en skrivelse till kommunstyrelsen och begära mer pengar.

  Förslaget till nämndsbudget innehöll bland annat en generell besparing på 15,7 miljoner kr. Dessutom planerade nämnden att ge hälsa- vård- och omsorgsförvaltningen i uppdrag att återkomma med förslag på ännu fler besparingar.

  Sverigedemokraterna och resten av oppositionen i hälsa- vård- och omsorgsnämnden, vilket utgör en majoritet, beslutade att ställa sig bakom ett återremissyrkande som kräver att kommunstyrelsen tilldelar nämnden de medel som behövs för att bibehålla nuvarande verksamhet och säkerställa att brukaren är i centrum, och att personalens arbetsbelastning, personalvård och det förebyggande arbetet är i fokus.

  Sverigedemokraternas gruppledare i hälsa- vård- och omsorgsnämnden, kommenterar:

  Socialdemokraternas och Liberalernas budget är underfinansierad och vi politiker har faktiskt ett val. Antingen antar vi en underfinansierad budget som drabbar våra äldre eller så skickar vi ett tydligt besked till kommunstyrelsen att nu får de faktiskt prioritera rätt. Vi sverigedemokrater prioriterar välfärden.

 • 93

  SD kräver utredning angående S:t Pauli kyrka och ”Paradiset”

  Av patrickangelin den 28 januari, 2020
  0

  Nima Gholam Ali Pour (SD) och Lisbeth Persson-Ekström (SD) har lämnat in en motion till Malmö pastorats kyrkofullmäktige där de kräver en utredning angående hur S:t Pauli kyrkan tog emot tavlorna ”Paradiset” och ”Nattvarden”. Enligt motionärerna finns det många obesvarade frågor, bland annat vem som tagit besluten om att hänga upp tavlorna och på vilka grunder besluten har tagits.

  Bland annat tas följande frågor upp i motionen:

  • Hängde präster vid S:t Pauli kyrka upp en tavla utan Länsstyrelsens tillstånd?
  • Hade prästerna vid S:t Pauli kyrka någon dialog eller samverkan med Malmö pastorats kyrkoherde eller kommunikationsenhet? Om en sådan dialog eller samverkan fanns, hur kom det sig att Svenska kyrkan i Malmö och S:t Pauli kyrka började uttrycka skilda meningar i medierna?
  • Hur kan anställda vid Svenska kyrkan hänga upp en tavla som orsakar så mycket debatt och medieuppbåd, utan att se efter vem som bär ansvaret att besluta om detta enligt Kyrkoordningen?
  • Har det funnits en relation mellan prästerna vid S:t Pauli kyrka och Elisabeth Ohlsson Wallin som kan ha orsakat jävsituation vid beslut?
  • Har arbetslaget vid S:t Pauli kyrka fått tillfälle att lämna in synpunkter och förbereda sig för mediedrevet?
  • Hur har tavlorna påverkat verksamheten vid S:t Pauli kyrka?

  Nima Gholam Ali Pour, gruppledare för SD i kyrkofullmäktige, kommenterar:

  Parter, både inom och utanför kyrkan, har upplevt att många regler har brutits i det här fallet. Det framgår inte heller om kyrkoherden har någon kontroll över vad som försiggår vid S:t Pauli kyrka. Vi har ställt frågor och vi har inte fått några riktiga svar. Vi har fått besked och så har någonting helt annat ägt rum. Nu kräver vi en utredning och vi vill att den utredningen ska lämnas till kyrkofullmäktige. Det är viktigt att Malmö pastorats högsta beslutande organ får en helhetsbild över allting som skett i samband med mottagandet av ”Paradiset” och ”Nattvarden”. Det är mycket som har missköts. Vi har enskilda uppgifter men vi vill få helhetsbilden av vad som har hänt.

  Utred_st_Pauli_kyrkas_mottagande_av_tavlorna_paradiset_och_nattvarden

 • 93

  Strama åt det ekonomiska biståndet

  Av patrickangelin den 23 januari, 2020
  0

  Nima Gholam Ali Pour (SD) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige som syftar till att strama åt det ekonomiska biståndet genom att göra riktlinjerna för ekonomiskt bistånd mer tydligt och detaljerat. Motionären hämtar exempel från andra kommuner som i sina riktlinjer tydligt skriver vad skälig levnadsnivå innebär och när och hur ekonomiskt bistånd ska betalas ut.

  Nima Gholam Ali Pour (SD), ledamot i kommunfullmäktige, kommenterar:

  Vi måste ha mer politisk styrning över det ekonomiska biståndet. Socialtjänstlagen är en ramlag och hur den tolkas är ett kommunalt ansvar. Här måste förtroendevalda kunna påverka mer. Det kan vi göra genom att förtydliga riktlinjerna för ekonomiskt bistånd, så att det inte finns utrymme att göra en alltför generös tolkning vid beviljande av ekonomiskt bistånd. 

  förtydligande av en skälig levnadsnivå

 • Lisbeth Persson-Ekström

  Nolltolerans mot vandalisering av kyrkogårdar

  Av patrickangelin den 22 januari, 2020
  0

  Nima Gholam Ali Pour (SD) och Lisbeth Persson Ekström (SD) har lämnat in en motion till kyrkofullmäktige där motionärerna föreslår flera åtgärder för att motverka vandaliseringen av kyrkogårdarna i Malmö.

  Åtgärderna som motionärerna föreslår är följande:

  • Användning av drönare för att bekämpa gravplundring.
  • Dialog med civilsamhället som syftar till att motverka gravplundring.
  • Bedriva kameraövervakning på utsatta platser i kyrkogårdar.
  • Svenska kyrkan i Malmö ska erbjuda stöd till malmöbor som behöver polisanmäla brott mot griftefrid.
  • Föra dialog med Polismyndigheten och Malmö stad om hur man kan kraftsamla för att hindra vandalisering av kyrkogårdar.
  • Upprätta en plan för att motverka gravplundring.
  • Utreda hur vandalisering av kyrkogårdar kan kartläggas.
  • Ta fram en lämplig tid på dygnet då ingångar till kyrkogårdar kan stängas och låsas.

  Nima Gholam Ali Pour, gruppledare för SD i Malmö pastorats kyrkofullmäktige, kommenterar:

  Vi sverigedemokrater har gång på gång klarlagt för de andra nomineringsgrupperna att något måste göras åt den otrygghet som råder på Malmös kyrkogårdar. Trots att vandalisering och stöld sker systematisk så har absolut ingenting gjorts. Det är respektlöst. Kyrkan tar inte sitt ansvar som huvudman för begravningsverksamheten. Nu tar vi vårt ansvar som förtroendevalda och lägger fram dessa förslag, varav många är självklara och borde genomförts för länge sedan.

  motion_motverka_vandalisering_av_kyrkogårdar