Sverigedemokraterna Malmö | Sverigedemokraterna i Malmö | Sida 300

Sverigedemokraterna Malmö

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Malmö

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

Jörgen

 

Jörgen Grubb

Ordförande SD Malmö

Skicka e-post till oss
Sverigedemokraterna Malmö
Box 8022
200 41 Malmö
Tel: 0707 603340

 

 • Motion om att undersöka möjligheterna för en mötesplats för unga och äldre i Bunkeflostrand

  Av Jimi Krånglin den 10 mars, 2012
  0

  Sverige och Malmö är idag, på många sätt ett åldersegregerat samhälle, med relativt få naturliga kontaktytor mellan de yngsta och äldsta generationerna. Detta tillstånd gör att viktiga värden går förlorade, då barn och ungdomar har mycket att lära av de äldre och vice versa.

  Det saknas idag en möteslokal med en bra standard för våra äldre i Bunkeflostrand. Detta sedan Ängslättsgården byggdes om till ett dagis 2009. Idag används ett skyddsrum på äldreboendet Stor Skarven för träffar där bland annat 18 personer träffas och spelar canasta. Skyddsrummet som idag används skulle mycket väl med några lätta modifieringar kunna bli en riktigt bra mötesplats för äldre i Bunkeflostrand.

  Vi Sverigedemokrater tycker att detta inte räcker, utan istället borde Malmö Stad göra en rejäl satsning på våra äldre och ungdomarna. Vi tycker att en ny möteslokal uppföras.
  En möteslokal som kan skapa ett socialt nätverk, som ger trygghet och samverkan mellan äldre och ungdomar. Möteslokalen kan vara en kombination möteslokal/fritidsgård, som skapar möten mellan generationsgränserna för unga och äldre.

  Sverigedemokraterna skulle gärna se att den här typen av möteslokaler/fritidsgårdar införs på fler platser och stadsdelar i Malmö, då vi ser att behovet är stort. Nu förslår vi att vi börjar i stadsdelen Limhamn-Bunkeflo i Bunkeflostrand.

  Med bakgrund av ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta:

  • Att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda möjligheterna för att skapa en möteslokal för våra äldre i Bunkeflostrand
  • Att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda möjligheterna för hur Malmö Stad kan underlätta och förbättra för möten mellan generationsgränserna i stadsdelen Limhamn-Bunkeflo

  Magnus Olsson, SD

 • Motion om att undersöka möjligheterna för ett införande av Tyresö-modellen i Malmö

  Av Jimi Krånglin den 16 februari, 2012
  0

  För oss som älskar Malmö gör det extra ont att gång på gång tvingas konstatera att Malmö ”sticker” ut från resten av Sverige på ett mycket tragiskt sätt, vad gäller otrygghet och diverse våldsdåd. Bland annat inom kategorierna mord, skjutningar och personrån. Tyvärr kan vi med stöd och statistik från Brå konstatera att under 2011 ligger vi högt
  även inom statistiken för antalet anmälda inbrott i bostad (lägenhet o villa). Både inom kategorierna fullbordat och försök till stöld. Den styrande majoriteten i Malmö, med Ilmar Reepalu som spjutspets, står tillsynes handfallna inför detta tragiska konstaterande och verkar sakna både kraft och initiativförmåga, för att lyckas tvätta bort
  Malmös stämpel som gangsterstad. Vi Sverigedemokrater har genom åren i flera olika omgångar kämpat och försökt, både lokalt inom Malmö Stad och direkt till vår moderata regering, påverka dessa den moderna tidens maktfullkomliga och verklighetsfrånvarande potentater, att ta till sig våra förslag utan framgång.

  Vi Sverigedemokrater har i vårt sökande efter möjliga positiva och verkningsfulla lösningar, tidigare bland annat motionerat för ett inrättande av den så kallade New York modellen i Malmö. Inom epitetet samverkan mot brott, har vi även noterat den så lyckade Tyresömodellen. En modell som har kopierats på flera orter i Sverige.
  I Tyresö samverkar flera olika aktörer mot bostadsinbrott. Genom gemensamma insatser har man där på några år fått ner antalet bostadsinbrott till mycket låga nivåer. Exempel på insatser och samverkan mellan olika aktörer, kan vara bilskolor, som får besked om i vilka områden som det inträffar flest inbrott och kan sedan övningsköra med sina elever i just dessa områden. Detta har en klart avskräckande effekt på inbrottsligor som märker att det cirkulerar en massa bilar i ett område säger polisen i Tyresö.

   

  Med bakgrund av ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta:

  –    Att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda möjligheterna för att inrätta en liknande modell som Tyresömodellen i Malmö

   

  Magnus Olsson, SD

 • Motion om att starta rastfadderverksamhet i Malmö kommun

  Av Jimi Krånglin den 6 februari, 2012
  0

  Ett av många problem inom skolan är att det numera är färre vuxna inom skolans verksamheter. Samtidigt känner många pensionärer, att de efter sin pensionering inte längre har något att sysselsätta sig med. För att underlätta och på ett positivt sätt erbjuda pensionärer en sysselsättning föreslår vi Sverigedemokrater att kommunen undersöker möjligheten för ett samarbete med kommunens pensionärsföreningar för att på så sätt få frivilliga rastfaddrar till de skolor i Malmö kommun som så önskar.

   

  Rastfaddrar kan till exempel arbeta i par, ideellt, en dag i veckan. De är ute med barnen på förmiddagsrasten; finns till hands, pratar med de barn som kanske känner sig förbisedda, och är ett stöd i form av ”vuxenkompisar”. Rastfaddrarna äter lunch med de yngsta eleverna, varpå de går ut tillsammans på lunchrasten. Faddrarna bär särskilda västar. Som stöd på varje rast bör det alltid finnas minst två rastvakter (skolpersonal) som har ansvaret för barnen och som rastfaddrarna kan fråga till råds. För barnens säkerhet skall garanteras skall de personer som är aktuella för att verka som Fadder, uppvisa ett utdrag ur brottsregistret, personens lämplighet skall också utvärderas.

   

  Sverigedemokraterna anser att alla parter har mycket att vinna på en rastfadderverksamhet i alla skolor. Barnen blir tryggare, trivs bättre och mobbing motverkas. Det blir fler vuxna i skolan och pensionärerna får en möjlighet att göra en insats för den unga generationen. Kontakt och gemenskap ökar mellan generationerna.

   

  Med bakgrund av ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta:

   

  1) Att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda möjligheterna för att inrätta en rastfaderverksamhet inom skolorna i Malmö

   

   

   

  Jörgen Grubb, SD Malmö

 • Motion om att undersöka möjligheterna för ett införande av New York modellen i Malmö

  Av Jimi Krånglin den 6 februari, 2012
  0

  Malmö sticker ut från resten av Sverige i antalet våldsdåd där vapen finns med i bilden. Under de senaste fem åren har anmälningarna mer än dubblerats. En förklaring kan vara en ny generation av mer hårdföra kriminella som vill klättra i gängstukturen. För 2011 hamnar siffran på 13 anmälningar per 100 000 invånare. I denna kategori räknas mord, dråp eller försök till brotten, med vapen inblandat. Statstiken i Malmö för 2011 ska jämföras med två anmälningar per 100 000 invånare i hela riket under samma år. Uppgången i Malmö skiljer även ut sig från Stockholm och Göteborg. I huvudstaden har det anmälda våldet med vapen sjunkit med sex procent under samma mätperiod. Enligt polisen i Skåne hänger skjutningarna i Malmö bland annat samman med förekomsten av att skjutvapen har ökat. Under de senaste fyra åren har polisen beslagtagit omkring 200 skjutvapen per år i Skåne, enligt polisens egen statistik.

   

  Vid ett flertal tillfällen har polisen och räddningstjänst blivit hotade och trakasserade i Malmö. I till exempel området Seved attackeras polisen under 2011 med fyrverkeripjäser och brandbomber. Efter detta har trakasserierna fortsatt och blivit en del av vardagen för de boende och andra som verkar i området, till exempel brevbärarna och mäklare. Vi Sverigedemokrater har tittat närmare på den så kallade New York modellen som med framgång har fått ner brottsligheten, ibland annat New York. En modell som självklart inte per automatik löser alla Malmös problem i ett slag. DOCK anser vi att grundtanken med New York modellen, med en nödvändig anpassning efter svenska förhållanden, samt ett kraftfullt agerande mot den kriminella verkligheten, med nolltolerans som ledord, är rätt väg för att återskapa lag och ordning i Malmö.

   

  Med bakgrund av ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta:

   

  –         Att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda möjligheterna för att inrätta en liknande modell som New York modellen i Malmö

   

  –         Att ge kommunstyrelsen i uppdrag att tillskriva regeringen om utökad bemanning och utökade resurser för polismyndigheten i Malmö för att möjliggöra ett inrättande av en liknande modell som New York modellen

   

  –         Att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda möjligheterna för att ge polisen möjlighet att spärra av gator i problemområden för att lättare kontrollera in- och utpassage

   

   

   

   

   

  ____________________________________

  Magnus Olsson, SD

 • Enkel fråga till Kommunalråd Carina Nilsson angående trygghetslarm

  Av Jimi Krånglin den 6 februari, 2012
  0

  Övergången från analog till digital telefoni har avslöjat stora brister i kommunernas övervakning av trygghetslarmen. I en del kommuner kan det gå veckor innan någon upptäcker att ett larm inte fungerar. Det finns idag inget nationellt regelverk för trygghetslarm. Den gamla tekniken håller dock i snabbt takt på att bytas ut mot den nya digitala tekniken som anses vara säkrare för brukarna.

   

  Den nya tekniken bygger på ip-telefoni via internet. Ett internet som många gånger har visat sig väldigt sårbart. Enligt Nils Duwähl ordf i handikapporganisationen DHR, fungerar även den nya digitala tekniken dåligt.

   

  Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga Carina Nilsson (S):

   

   

  Genomför Malmö Stad eller hjälpmedelsinstitutet tester av de olika digitala trygghetslarmen och tillförlitligheten i olika bredbandsnät?

   

   

   

  _______________________________

  Magnus Olsson, Kommunalråd (SD)