Sverigedemokraterna Malmö | Sverigedemokraterna i Malmö | Sida 306

Sverigedemokraterna Malmö

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Malmö

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

Jörgen

 

Jörgen Grubb

Ordförande SD Malmö

Skicka e-post till oss
Sverigedemokraterna Malmö
Box 8022
200 41 Malmö
Tel: 0707 603340

 

 • SDF Rosengård

  Av Magnus Olsson den 18 juli, 2012
  0

  Särskilt yttrande

  Ärende: ROS-SDF-2012-00742

  Remiss: Handlingsplan för Malmö stads arbete med att tillgodose de nationella minoriteternas rätigheter.

  Sverigedemokraterna är av den åsikten att de styrande i kommunen tolkar lagen om de nationella minoriteternas rättigheter på ett kantigt och felaktigt sätt. Detta med anledning av att man förefaller oförmögen att se de olika minoriteternas behov och styrka i samhället. Vi är således motståndare till att man använder en och samma handlingsplan för de fem nationella minoriteterna.

  Vi är positiva till den fasställda handlingsplanen då det gäller den judiska gruppen i Malmö. Vi har, tragiskt nog, under senaste år sett en negativ utveckling då det gäller den judiska gruppens möjligheter bejaka sin historia, språk och kultur. Detta då antisemitismen breder ut sig i staden så till den grad att man till och med varnat, från Simon Wiesenthal institutet, människor av judisk börd att besöka staden. Vi har under 2012 sett flera konspirationsteorier florera i stadens medier som t.ex. då ordförande i kommunstyrelsen påstod att det fanns ett hemligt samarbete mellan oss i SD och judiska föreningen i Malmö. Detta påstående är naturligtvis helt osant och utan någon som helst grund. Uttalande av sådan art som ovan från personer i ledande politisk ställning spär enligt oss på rasismen och antisemitism i staden. Detta får till följd att t.ex. barn och ungdomar från den judiska gruppen inte öppet vågar visa sin kulturella tillhörighet.

  Vi ställer oss också bakom den remitterade handlingsplanen då det gäller grupperna samer, tornedalingar och sverigefinnar.

  Då det gäller den romska gruppen, som är den största minoriteten i Malmö ser behoven helt annorlunda ut. Malmös romer är i skriande behov av systemintegration och är å andra sidan mätta på socialintegration. Det är således kunskaper i svenska som är det stora behovet hos Malmös romer. Vi anser handlingsplanen för romernas nationella rättigheter redan uppfylld med hänvisning till existerande romskt informations- och kulturcentra.

 • SD Malmö på Kiviks marknad

  Av Jimi Krånglin den 17 juli, 2012
  0

  Så var det dags för årets Kiviks Marknad där Sverigedemokraterna Malmö ställde upp med toppnamnen i kommunen, både kommunalrådet Magnus Olsson samt SD Malmös ordförande Jörgen Grubb var med o representerade partiet.
  Flera andra representanter (bl a Patrik från Burlöv i bakgrunden nedan) var också på plats för att locka besökare till det fina blågula tältet.

  Fint väder, glada människor o goda partikamrater gjorde dagarna till en succé. Nedan ett par bilder.

 • SSU-ledare i Malmö utpekas som antisemit

  Av Jimi Krånglin den 13 juli, 2012
  0

  I den socialdemokratiska tidningen Tro och Politik skriver Adrian Kaba, ordförande för SSU Rosengård, att massmördaren Anders Behring Breivik banats väg av en ”judisk-europeisk högerextremistisk sammansvärjning”. Nu ångrar tidningen publiceringen av de ”helt oacceptabla formuleringarna”. Men på Facebook står Adrian Kaba fast vid sina ord.

  Tro och Politik är förbundet Socialdemokrater för tro och solidaritet, tidigare Broderskapsrörelsens, tidning.

  På ledarplats skriver Adrian Kaba, som är ordförande för SSU Rosengård och ersättare i kommunstyrelsen i Malmö, att Anders Behring Breivik inte är en ”ensam galning”, utan en del av en ”internationell högerextrem rörelse”.

  Som delar av rörelsen nämner han bland annat den högerextrema gruppen European Defence League, och Counterjihadrörelsen, en löst sammansatt rörelse, som enas av föreställningen att det pågår en ”islamisering”. Adrian Kaba skriver:

  ”Dessa globala rörelsers starka stöd åt Israel och dess täta band med sionistiska rörelsen har banat vägen för en judisk-europeisk högerextremistisk sammansvärjning, där judiska avdelningar av EDL skapats och där Counter-jihadrörelsen ihop med högerextrema israeliska parlamentariker och högerextrema tankesmedjor, nära kopplade till högerpartiet Likud, arrangerat konferenser i Jerusalem med temat ‘Facing jihad’.”

  Läs hela artikeln i Dagen här

 • Vi vill inrätta ett barnhospice i Skåne

  Av Jimi Krånglin den 13 juli, 2012
  0

  Få saker berör en så mycket som barn som drabbas av obotlig cancer. I den bästa av världar hade det inte funnits barncancer eller cancer överhuvudtaget. Nu är det tyvärr en verklighet för vissa familjer. Vård i livets slutskede i hemlik miljö ges bäst vid barnhospice. I Stockholm finns Nordens första barnhospice. Av de barn som på grund av sjukdom avlidit i Skåne mellan 2008 och 2011 hade endast 4 av 163 barn möjlighet att vårdas i sitt hem vid dödsögonblicket. Socialstyrelsen kräver nu åtgärder för att komma tillrätta med bristerna inom den palliativa vården. Region Skåne har i en handlingsplan satt upp mål och riktlinjer för vuxnas rättigheter till vård i livets slutskede. Men de obotligt sjuka barnen glömdes bort i satsningen.

  Sverigedemokraterna i Region Skåne har under flera år lyft frågan om barnhospice i Region Skåne utanatt framgång. I år valde vi att lyfte frågan till sin spets genom att lämna inen motion om att utreda behovet av barnhospice i Öresundsregionen. Det är enligt oss inte tillräckligt att barn för hemtjänst och besök av vårdpersonal. Region Skåne har en vision om livskvalitet i världsklass vilket borde innebära att även de mest sjuka ges rätt och möjlighet att leva ett värdigt liv. Rätten till att vårdas hemma borde rimligtvis även innefatta möjligheten till barnhospice.

  Socialstyrelsen kräver att god vård vid livets slut ska vara en rättighet för alla, oavsett ålder, medicinsk diagnos och bostadsort. Med vårt förslag om att inrätta ett barnhospice med lilla Erstagårdens barnhospice i Stockholm som förebild så lever Region Skåne upp till såväl Socialstyrelsens krav som Region Skånes vision om livskvalitet i världsklass. Men främst av alltså ges föräldrar och deras barn i livets slutskede får en valmöjlighet till ett värdigt liv och avslut.

  Jens Leandersson (SD)

  Regionråd och gruppledare Region Skåne

  Magnus Olsson (SD)

  Kommunalråd Malmö

 • I Malmö och Sverige ska ingen lämnas utanför

  Av Jimi Krånglin den 13 juli, 2012
  0

  Vi uppmanar ungdomsförbunden att lägga prestigen åt sidan, bortse från äldre partikamraters auktoritet, sluta skönmåla Malmö, sluta vara politiskt korrekta och ta fajten med oss i SD.

  Det skriver Sverigedemokraternas ordförande Jimmie Åkesson och hans partikollega Magnus Olsson, kommunalråd i Malmö.

   

  Malmö har fantastiska möjligheter att fortsätta som en motor för Öresundsregionen.

  Citytunnelns öppnande, byggandet av ett nytt kongresscentrum, konserthus och hotell (KKH) och arrangerandet av Eurovision Song Contest 2013 är några i raden av positiva händelser för Malmö.

  När det gäller tryggheten på krogar och nöjesställen är det glädjande att notera att polisens satsning på en tryggare krogmiljö har burit frukt.

  Malmö är ett starkt och välkänt varumärke. Det är bra, inte minst för möjligheterna till ökad tillväxt, innovation och entreprenörskap. Att locka innovatörer och entreprenörer är två viktiga komponenter för fler arbetstillfällen och ökat välstånd. Men enbart ett starkt varumärke räcker inte långt.

  Vi ser ett antal mörka moln över Malmös himmel. Ett av dem är stadens ständiga kräftgång på diverse näringslivsbarometrar, undersökningar som beskriver det rådande klimatet för Malmös företagare och anställda.

  I tidningen Fokus årliga rankning föll Malmö nästan hundra placeringar. Detta mycket på grund av situationen bland många av Malmös skolor.

  Även i Svenskt Näringslivs rankning tappar Malmö placeringar. Företagen behöver fler utbildade Malmöbor som är anställningsbara.

  Malmös fall på rankningslistorna kan liknas vid ett fritt fall. Vi ser mycket allvarligt på det och är bereda att sätta in ett batteri av åtgärder för bryta den negativa trenden.

  Till skillnad från Malmös styrande majoritet, de ungdomsförbund som skrivit på Aktuella frågor (26.6 och 4.7) och Per Tryding, VD för Sydsvenska handelskammaren, (4.7) tror vi Sverigedemokrater att vi gör Malmö och Malmöborna en otjänst om vi inte lyfter upp Malmös många problem till ytan. Inte bara brottsligheten utan även det under många år pågående sociala haveriet. Ett haveri som visar sig i form av hemlöshet, en svart marknad, segregation, kraftigt ökade kostnader för socialbidrag och de cirka 12000 osynliga och inkomstlösa människor som enligt Tapio Salonen, professor i socialt arbete vid Malmö högskola, uppehåller sig i Malmö.

  Såväl Per Tryding som ungdomsförbunden antyder att Malmö inte har några problem med brottslighet. Och finns det problem så är det bara för att Malmö är en storstad.

  En omfattande mängd fakta bekräftar den rådande situationen i Malmö vad gäller våld och kriminalitet. Rapporten Brottslighet och trygghet i Malmö, Stockholm och Göteborg från Brottsförebyggande rådet har relevant statistik och kartläggningar kring trygghet och brottslighet. Här kan man läsa att under perioden 2005-2010 var andelen som uppger att de har blivit utsatta för hot, sexualbrott, trakasserier och bedrägerier högst i Malmö. Och när det gäller andelen så kallade egendomsbrott ligger Malmö betydligt högre än både Göteborg och Stockholm. Malmöborna är också de som känner sig mest otrygga vid utevistelse i sin stad. Malmö har dessutom den högsta andelen anmälda rån. Många av personrånen, framför allt mot äldre, är av en grövre typ med långvarig kontakt med sjukvården som följd.

  En under många år misslyckad integrationspolitik och massinvandring har bidragit till att Malmö har många ogynnsamma grundförutsättningar i form av en hög arbetslöshet och sociala problem.

  Sett i ljuset av befolkningens storlek borde enligt Per Trydings och ungdomsförbundens resonemang brottsligheten per invånare vara störst i Stockholm, följt av Göteborg och i Malmö. Den bild som framträder är istället att problembilden är väl så omfattande i Malmö som i Stockholm och i flera avseenden högre än i Göteborg. I vissa delar framstår problemnivån högst i Malmö.

  Alla fakta och relevant forskning måste fram i ljuset. I Malmö och Sverige ska ingen lämnas utanför. Vi uppmanar ungdomsförbunden att lägga prestigen åt sidan, bortse från äldre partikamraters auktoritet, sluta skönmåla Malmö, sluta vara politiskt korrekta och ta fajten med oss i SD så som ni tidigare lovat era väljare. Låt oss debattera öppet så som anstår en demokrati och framför allt låt oss bryta segregationen, barnfattigdomen och hjälpa alla dessa tiotusentals människor som lever i utanförskap till ett drägligt och mänskligt liv med mening.

  Artikeln i Sydsvenskan här